31. toukokuuta on Maailman terveysjärjestön (WHO) kansainvälinen tupakaton päivä, joka pyrkii tuomaan esille tupakoinnin haittoja.

Kaikilla terveyden ammattilaisilla on omat näkökulmansa siihen, mikä on paras tapa lopettaa tupakointi.

Nikotiinipurukumit, lääkkeet tupakoinnin lopettamiseen ja äkillinen lopettaminen - tupakoinnin lopettamista suunnittelevalle on olemassa useita eri vaihtoehtoja. On saatavilla kuitenkin olisi yksi varma vaihtoehto, joka toimisi kaikille, olisi tupakoimattomien määrä maailmassa varmasti suurempi.

Ehkä kaikkein vaikein asia tupakoinnin lopettamisesta on toistuva halu sytyttää tupakka, kun mieli vaeltaa arkipäiväisten tehtävien aikana tai työrutiinien aikana.

Tupakoinnin ajattelemisen välttäminen on vaikeaa etenkin muutaman ensimmäisen päivän aikana. Mutta siitä tulee helpompaa ajan kanssa, ja ennemmin tai myöhemmin edistystä tekevät alkavat ajatella tupakointia asiana, jota he eivät yritä välttää vaan asiana, jota he tekivät aiemmin.

Jokainen tupakoinnin lopettaja kohtaa nämä turhanpäiväiset halut oli lopettamistapa mikä tahansa, ja niiden vastustaminen on iso osa hiukutuksen välttämistä.

Tietyillä psyykkisillä tekniikoilla on siis suuri osuus tupakoinnin lopettamiseen.

Rajoita tupakointi menneisyyteen

Jotkut tupakoinnin lopttaneet henkilöt ovat kertoneet, että on hyödyllistä ajatella savutonta elämää uuden elämän aloittamisena; tupakoinnin lopettaminen ei ollut ainoa positiivinen muutos lopettaessa.

Lopettajat tekijät päätöksen tehdä ne työt, joita he eivät koskaan saaneet muuten aikaiseksi tehdä, kuten yksityiselämän järjesteäminen, kodin kunnostaminen tai kuntosalin aloittaminen.

Nämä uudet aktiviteetit kannustivat pysymään erossa tupakasta. Lisäksi ne auttoivat assosioimaan tupakoinnin 'vanhaan minään' ja tupakoimattomuuden 'uuteen minään'.

Tiedosta häiriötekijät

Ruuhkassa tai odotushuoneessa odottaminen voivat olla hankalia tilanteita entiselle tupakoitsijalle. Ajatukset voivat harhailla helposti, ja houkutus polttaa voi tuntua suurelta etenkin ensimmäisien savuttomien päivien aikana.

Tänä aikana tupakoinnin lopettaja oppii paljon häiriötekijöistään. Kaikilla on oma kynnyksensä; joillekin kirjan lukeminen voi olla tarpeeksi saamaan ajatukset pois tupakoinnista, kun taas toisettarvitsevat enemmän pitämään ajatukset poissa tupakasta, kuten sudokun tai puhelinkeskustelun ystävän kanssa.

Häiriötekijät ovat tärkeä valtti tupakoinnin lopettajalle. Itselleen toimivan häiriötekniikan käyttäminen on kannattavaa ruuhkaan juuttuessa tai vaikeina aikoina siihen saakka kun tupakanhimo on matalampi parin viikon kuluessa lopettamisesta.

Kiusauksen kohtaaminen

Nämä ovat hetkiä, joita useat tupakoinnin lopttajat pelkäävät. Tupakointi liittyy yleensä myös sosiaalisiin tilanteisiin. Tupakoinnin lopettajan on tehtävä päätös, jäädäkö sisälle vai mennä ulos tupakoitsijoiden kanssa.

Monille sisälle jääminen on fiksumpi vaihtoehto, joka vähentää huomattavasti entisen tupakoitsijan riskiä sortua uudelleen.

Mutta sisukas vaihtoehto niille, jotka tuntevat olevansa tarpeeksi vahvoja, voi tarkota todellisen voimakkuuden tunteen; tupakoinnin lopettaja, joka menee sosiaalisissa tilanteissa muiden tupakoitsijoiden mukaan, mutta kieltäytyy tupakasta voi tuntea varmuutta siitä, että pystyy vastustamaan houkutusta.

Vaikka tämä voi olla riskeeraava vaihtoehto niille, jotka ovat vasta lopettaneet, voi se olla hyvä itseluottamusta kasvattava harjoitus niille, jotka ovat päässeet jo yli pahimmista kiusauksista.

Kemikaalit puhuvat

Kun ajatukset suuntautuvat houkutukseen sytyttää tupakka, kuten yleensä tupakoinnin lopettamisen alussa käy, voi olla hyödyllistä eristää nämä ajatukset ymmärtää, mistä ne johtuvat eli vieroitusoireiden kemialliset vaikutukset.

Yksi tärkeistä huomioista tämän vieroituksen ylipääsemiseksi on ymmärtää, että tietyn tupakoimattoman ajan jälkeen keho palauttaa kemiallisen tasapainonsa ja nämä vieroitusoireet menevät ohi. 

 

 

Sivu on viimeksi tarkastettu:  06.12.2018