Viimevuosina tietoisuus erektiohäiriöstä on kasvanut huomattavasti.

Siinä missä aikaisemmin moni ei pitänyt erektiohäiriötä 'lääketieteellisenä vaivana', on se nyt aihe, josta miljoonat miehet ovat valmiimpia puhumaan.

Tämä johtuu merkittävästi siitä, että ymmärretään paremmin sen johtuvan lähinnä fyysisitä tekijöistä (vaikka ei pelkästään), ja että saatavilla on enemmän tehokkaita hoitoja vaivaan.

Vaikka erektiohäiriö on kasvattanut näkyvyyttä jokapäiväisessä kulttuurissa, mielletään se vieläkin usein vanhempien miesten vaivaksi, ja media on joissain määrin pitänyt tätä näkemystä yllä.

Muutamaa poikkeusta lukuunottamatta impotenssin esittäminen TV:ssä ja elokuvissa, ja jopa erektiolääkkeisiin, kuten Viagraan, liittyvissä mainoksissa vaiva esitetään yleensä yli 40-vuotiaiden miesten vaivana.

Tämä on saattanut osaltaan vaikuttaa mielikuviin erektiohäiriön ja nuorten miesten välillä.

Mutta vaikka et välttämättä ole tullut ajatelleeksi, impotenssista kärsii usein myös alle nelikymppiset miehet. Vaiva on toki yleisempi vanhemmilla miehillä, mutta se voi esiintyä missä tahansa vaiheessa miehen seksuaalisesti aktiivista elämää.

Miksi erektiohäiriö sitten liitetään usein vanhempiin miehiin?

Vaivaa esiintyy todennäköisemmin yli 40-vuotiailla miehillä, mikä selittää sen, miksi vaiva koetaan usein vanhempien miesten ongelmaksi.

Arvioidaan, että puolet 40-70-vuotiaista miehistä kärsivät jonkinasteisesta erektiohäiriöstä.

Ymmärtääkseen, miksi näin on, on ensin tärkeää selittää, kehon prosessi, joka aiheuttaa nämä vaivat:

Erektio tapahtuu seurauksena monimutkaisista kemiallisten ja molekyylireaktioiden sarjasta.

Miehen ollessa kiihottunut keho välittää hermosignaaleja, jotka laukausevat tietyt hormonaaliset reaktiot aiheuttaen veren kulkeutumisen penikseen, tai tarkemmin sanottuna paisuvaiskudokseen.

Kun se täyttyy verellä, siitin tulee erektioon.

Erektiohäiriön tapauksessa tämä verenkulku on heikentynyt. Joten vaikka mies olisi seksuaalisesti kiihotunut, ei hän välttämättä saa erektiota, koska veri ei pääse kulkeutumaan penikseen vapaasti.

Lääkkeet, kuten Viagra ja Cialis, toimivat helpottaen verisuonien laajenemista peniksen juuressa, jotta veri pääsee kulkeutumaan sinne helpommin, ja täten aiheuttaen jäykemmän ja kestävämmän erektion.

Vanhemmilla miehillä terveellinen verenkulku on usein heikentynyt.

Tämä saattaa johtua useista eri tekijöistä, kuten tietyistä sairauksista, joista esimerkkejä ovat diabetes ja korkea verenpaine.

Erektiohäiriötä ei tulisi pitää 'luonnollisena osana ikääntymisprosessia'; verenkulkuun vaikuttavien sairauksien riski ja täten myös impotenssin riski kasvaa kuitenkin iän myötä, minkä takia vaiva on yleisempi vanhemmilla miehillä.

Siitä huolimatta impotenssia esiintyy nuorilla enemmän kuin uskoisit.

Milanolaisen Vita-Salute San Raffaele yliopiston tekemä tutkimus tutki yli 400 miestä, jotka kärsivät erektiohäiriön oireista ja etsivät hoitoa siihen. Tutkimuksesta osoittautui, että neljännes näistä miehistä oli alle 40-vuotiaita.

Mitä se tarkoittaa, jos kärsin näistä oireista nuorena?

Erektiohäiriön aiheuttajat nuorilla miehillä voivat olla samoja kuin vanhemmilla miehillä.

Mutta joidenkin näiden aiheuttajien yleisyys saattaa olla korkeampi 18-40-vuotiailla kuin yli nelikymppisillä.

Esimerkiksi verenkierron ongelmat eivät missään nimessä ole vain yli 40-vuotiaiden vaivan. Kuten aikaisemmin mainittiin, verenkierto-ongelmat voivat olla diabeteksen tai korkean verenpaineen sekä lukuisien muiden sairauksien aiheuttamia. Täten seksuaalinen toiminta voi myös heiketä näiden myötä.

On myös tärkeää ottaa huomioon, että huumeiden ja alkoholin käyttö ja tupakointi ovat myös mahdollisia riskitekijöitä. Tämän tyyppiset myrkyt voivat heikentää verenkirtoa, lisäksi ne voivat heikentää signaalien kulkua aivojen mielihyväkeskuksesta peniksen ympärillä oleviin verisuoniin.

Lankeavatko nuoremmat miehet yleisesti huumeiden käyttöön ja liialliseen alkoholin käyttöön yli 40-vuotiaita helpommin? Vaivasta kärsivien nuorempien miesten kohdalla näiden tapojen parantaminen voi jossain määrin auttaa lieventämään oireita.

Yksi pääaiheista asiantuntijoiden keskustellessa nuorempien miesten impotenssitapauksista on kuitenkin psykologiset syyt. Näihin saattaa kuulua lisääntyneet suorituspaineet, parisuhdeongelmat, tai seksuaalinen kokemattomuus.

Myös muu aiheeseen liittymätön ahdistuneisuus voi olla haitaksi ja yksi syy oireisiin. esimerkiksi lisääntynyt työstressi voi vaikuttaa myös makuuhuoneen puolella.

Joillakin jopa kerran erektiohäiriöstä kärsiminen saattaa laukaista mielentilan ja uskomuksen siitä, että vaiva olisi pysyvä; ja täten impotenssista itsestään tulee itseään toistava syy.

Onko impotenssin hoito erilainen nuoremmilla kuin vanhemmilla miehillä?

Yhdellä sanalla vastattuna: Ei.

Se, miten vaivaa hoidetaan riippuu sen aiheuttajasta.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että oli aiheuttaja mikä tahansa, on apua tarjolla. Jos huomaat erektio-ongelmien haittaavaan parisuhdettasi, olitpa minkä ikäinen tahansa, on tärkeää ryhtyä toimenpiteisiin vaivan hoitamiseksi.

Yli 40-vuotiaiden tapauksissa, joissa vaivan aiheuttajana on heikentynyt verenkierto, on erektiolääkkeet usein hyvä hoitovaihtoehto.

Ja vaikka näitä lääkkeitä markkinoidaan enemmän keski-ikäisille, voi niitä käyttää myös alle 40-vuotiaat, jotka kärsivät verenkierto-ongelmista. Ne toimivat samalla tavalla oireiden lievittämiseksi ja ne ovat yhtä tehokkaita. 

Joka tapauksessa on kuitenkin hyvä keskustella ensin lääkärin kanssa, jotta voidaan poissulkea mahdolliset vakavat sairaudet, jotka saattavat aiheuttaa verenkierto-ongelmia.

Ne, jotka kärsivät stressin tai ahdistuksen aiheuttamasta erektiohäiriöstä (oli minkä ikäinen tahansa), saattavat löytää avun keskustelemalla asiasta joko kumppanin tai terapeutin kanssa.

Tunnistamalla ja järkeistämällä seksuaaliseen suoritukseen liittyvät pelot saattaa tehdä ongelman käsittelystä helpompaa ja vähentää oireiden vaikeutta.

Ne, joille tämä ei ole tarpeeksi tehokas hoitomuoto, voivat mahdollisesti käyttää myös erektiolääkkeitä, olettaen, että terveydentila on niille sopiva.

Verenkierron lisääminen penikseen voi usein auttaa seksuaaliseen suoriutumiskykyyn myös niillä, jotka kärsivät impotenssista stressin vuoksi. Näissä tapauksissa lääkkeitä saattaa tarvita vain lyhyen ajan.

Kun lääkkeet ovat onnistuneet palauttamaan käyttäjän itseluottamuksen, ei käyttäjä välttämättä enää tarvitse lääkkeitä ja oireet voivat hälvetä.

Olenko liian nuori käyttämään erektiolääkkeitä?

Jos olet yli 18-vuotias, seksuaalisesti aktiivinen ja kärsit jatkuvista erektio-ongelmista, ei sinun tule välittää siitä, että olet alle 40-vuotias. Kumppanin tai lääkärin kanssa keskusteleminen on yleinen ensiaskel.

Ja vastoin yleistä käsitystä vanhemmat miehet eivät ole ainoita, jotka ostavat erektiolääkkeitä.

Katso lääkkeiden tuotesivut saadaksesi lisätietoa eri lääkevaihtoehdoista.

Sivu on viimeksi tarkastettu:  30.07.2021