Osteoporoosi on tila, jossa luun voimakkuus vähenee, johtuen ajan myötä tapahtuvan luun tiheyden heikkenemistä. Luun laadun heiketessä, siihen saattaa tulla helpommin murtumia, jopa hyvin vähäisestä tapahtumasta.   

Kuinka yleinen osteoporoosi on?

Osteoporoosi on hyvin yleinen sairaus. Noin 400 000 suomalaisella on osteoporoosi ja Suomessa kirjataan noin 30 000 osteoporoottista murtumaa vuodessa. Yleisimpiä ovat lonkan ja ranteen murtumat.

Kenellä on suurin riski sairastua?

Hyvin usein osteoporoosi todetaan naisilla vaihdevuosien sekä kohdun poiston jälkeen, mutta sairaus voi ilmetä miehillä ja naisilla ikään katsomatta.

Mikäli suvussa on osteoporoosihistoriaa, sitä todennäköisemmin se esiintyy myös itsellä.  

Elämäntavat saattavat myös vaikuttaa suuressa määrin sairauden kehittymiseen. Esimerkiksi alkoholi, tupakointi ja alhainen BMI voivat lisätä riskiä sairastua osteoporoosiin.

Myös tietyt muut sairaudet saattavat edistää riskiä sairastua myös osteoporoosiin. Tällaisia sairauksia ovat:

 1. Nivelreuma
 2. Astma
 3. Hormonitoiminnan häiriöt
 4. Tietyt verisairaudet
 5. Crohnin tauti
 6. Keliakia

Myös tietyt lääkkeet saattavat edistää osteoporoosin syntyä. Tällaisia lääkkeitä ovat mm.:

 1. Tietyt steroidilääkkeet
 2. Immunosuppressantit
 3. Antasidit
 4. Litium
 5. Protonipumpun estäjät
 6. Aromataasin estäjät
 7. Tietyt psykoosilääkkeet
 8. Tietyt epilepsia- ja kouristuslääkkeet
 9. Metotreksaatti
 10. Kilpirauhashormonihoito

On erittäin todennäköistä, että lääkärisi keskustelee kanssasi näiden lääkkeiden käytön riskeistä, ennen lääkkeen määräämistä.

Mikäli sinulla on asioita, jotka mietityttävät sinua lääkkeen käyttöön liittyen, kannattaa  kääntyä oman lääkärisi puoleen.  Älä muuta hoitosuunnitelmaasi, ennen kuin olet keskustellut asiasta lääkärisi tai erikoislääkärin kanssa.

Millaisia oireita osteoporoosi aiheuttaa?

Moni osteoporoosi on jäänyt diagnosoimatta, ja se huomataan vasta murtuman yhteydessä. Tämä johtuu siitä, että luun voimakkuus heikkenee vaiheittain ja tästä syystä se ei tyypillisesti aiheuta huomattavia oireita.

Tyypillisimpiä osteoporoosin aiheuttamia murtumia todetaan ranteissa, lantiossa sekä selkärangassa. Tämän tyyppiset murtumat vaativat usein leikkaushoitoa.

Mikäli lääkäri epäilee, että sinulla on osteoporoosi, saatetaan käyttää apuna arviointityökalua, jolla lasketaan henkilökohtainen riskitasosi. FRAX ja Q-Fracture ovat kaksi yleisesti käytettyä riskilaskuria.

Lääkäri saattaa tämän lisäksi varata sinulle ajan luuntiheysmittaukseen, jota myös kutsutaan densitometriseksi röntgenkuvaukseksi tai DXA-tutkimukseksi.

Tutkimuksessa mitataan luun mineraalien määrää tietyllä alueella luurankoa. Mittaustuloksia verrataan tämän jälkeen terveen samanikäisen aikuisen lukuihin, jotta saadaan laskettua “standardipoikkeama”. Mikäli tulos on T-arvo alle -2,5 tai enemmän, tarkoittaa tämä osteoporoosia. Luun tiheys luokitellaan väheneväksi, mikäli tulos on -1 ja -2,5 välillä. Tätä kutsutaan osteopeniaksi. Luvun -1 yläpuolella olevia lukuja pidetään normaaleina.  

Onko olemassa lääkettä osteoporoosin hoitoon?

Osteoporoosiin ei ole hoitoa. On kuitenkin olemassa huomattava määrä lääkehoitoja, joilla voi hidastaa luiden heikkenemistä, kuten bisfosfonaatit tai strontiumranelaatit.  

Mikä hoito määrätään lääkkeeksi, riippuu siitä, onko potilaalla ollut aikaisemmin murtumia (kutsutaan ensi- tai toissijaiseksi ehkäisyksi).

Kaatumisen ehkäisyä sekä hyvää yleisterveyttä suositellaan osteoporoosipotilaille, tai niille, joilla on riski sairastua osteoporoosiin.

 1. Sellaiset henkilöt, joilla on riski sairastua osteoporoosiin, tulisi pyrkiä aktiivisiin elämäntapoihin, joihin kuuluvat säännöllinen liikunta, jossa yhdistyy aerobinen, painot sekä lihaskuntoharjoitteet.
 2. Terveellinen ja tasapainoinen ruokavalio on tärkeää voimakkaiden luiden ylläpidossa
 3. Tupakoijien tulisi lopettaa polttaminen ja alkoholin suurkuluttajien tulisi vähentää alkoholinkulutustaan, koska alkoholilla ja tupakalla on vähentävä vaikututus luuntiheyteen.
 4. D-vitamiini on erittäin tärkeä asia luun tiheydestä puhuttaessa. Suomessa on vaikeaa saada tarvittava määrä D-vitamiinia ainoastaan auringon säteistä ja ruokavaliosta. Tästä syystä pimeinä talvikuukausina tarvitaan suun kautta saatavaa D-vitamiinilisää. 100 mikrog on aikuisten turvallisen päiväannoksen yläraja.
 5. Pidä kotisi esteettömänä sekä vaarattomana, jotta voit vähentää kaatumisen riskiä. Tarkista mahdolliset kompastumisriskit ja korjaa maton kulmat ja kynnykset. Pidä huolta että näet ympärillesi, huolehtimalla valaistuksesta sekä käyttämällä silmälaseja tai piilolinssejä.

Osteoporoosin kanssa eläminen

Vaikka saisitkin osteoporoosi diagnoosin, se ei kuitenkaan tarkoita, että luusi murtuvat. On kuitenkin erittäin tärkeää, että pidät huolta yleisterveydestäsi ja minimoit kaatumis- ja törmäysriskit.

Kuten jo aikaisemmin mainitsimmekin, osteoporoosi diagnoosin saaneiden henkilöiden tulisi elää aktiivista elämään. Tällöin suurin osa ihmisistä pystyy jatkamaan normaalia työntekoa. Mikäli työhösi liittyy merkittävä putoamisen riski, tulisi siinä tapauksessa keskustella oman työnantajan kanssa mahdollisista muutoksissa työssä.  

Lääkärisi voi tarjota sinulle ohjeita ja tukea sairauden kanssa elämiseen. Myös Suomen Luustoliitto ry:n sivuilla on runsaasti neuvoja ja tukea osteoporoosia sairastavalle.