Mikae On Normaali Verenpaine (1)

Verenpaineen ollessa alle 130/85 mmHg (elohopeamillimetriä), sanotaan verenpaineen olevan “normaali”. Tällöin voidaan myös sanoa verenpaineen olevan ihanteellinen ja terveellä tasolla. Sydänvaivojen ja -kohtaukseen riski on vähäisempi, mikäli verenpainelukema ei ylitä tätä rajaa.

Käypä hoito -julkaisun mukaan suomalaisista aikuisista noin 2 miljoonalla on kohonnut verenpaine, ja vain joka viidennellä se on ihanteellisella tasolla. Noin miljoona suomalaista käytti vuonna 2012 verenpainelääkitystä, mutta siitä huolimatta, lähes puolet ei onnistunut saavuttamaan tavoiteverenpainetta.

Näin ollen suomalaisten verenpaine on keskimääräisesti korkeammalla kuin ihannetaso sallisi. Lääkärit suosittelevat erilaisia keinoja verenpaineen alentamiseksi, mikäli normaali taso on ylittynyt.

Seuraavaksi käymme läpi:

 • Mikä on verenpaine

 • Mitä lukemat merkitsevät

 • Kuinka lukema mitataan

 • Miten toimia, jotta verenpaine pysyisi ihanteellisella tasolla

 • Miten korkeaa verenpainetta voidaan alentaa.

Mikä on verenpaine?

Verenpaine on nimensä mukaisesti paine, joka syntyy, kun sydän pumppaa verta valtimoihin.

Verenpainemittauksessa verenpaine ilmoitetaan kahdella luvulla (elohopeamillimetreinä (mmHg):

 • Ylempää lukua (yläpaine) kutsutaan systoliseksi paineeksi. Lukema ilmoittaa paineen silloin, kun sydän pumppaa verta eteenpäin.  

 • Alempaa lukua (alapaine) kutsutaan diastoliseksi paineeksi. Lukema ilmoittaa paineen sydämenlyöntien välissä silloin kun sydän lepää.

Verenpaine ilmoitetaan muodossa systolinen/diastolinen.

Mitä korkeampi verenpaine on, sitä enemmän sydän joutuu tekemään töitä, jotta se saisi pumpattua verta ympäri kehoa. Korkea verenpaine rasittaa valtimoita ja tärkeitä sisäelimiä, josta voi seurata muita vakavia sairauksia.

Mitä verenpainelukemat oikein tarkoittavat?

Verenpainelukemat voidaan jaotella kolmeen eri tasoon:

 • Korkea, 140/90 mmHg tai enemmän

 • Tyydyttävä, välillä 130-139/85-89 mmHg

 • Normaali, alle 130/85 mmHg

Henkilöllä, jolla on korkea verenpaine, on suurempi riski sairastua muihin vakaviin sairauksiin, kuten sydäntauteihin, munuaissairauksiin sekä verenkiertohäiriöihin. Tämän lisäksi heillä on lisääntynyt sydänkohtauksen riski.

Usein henkilöitä, joilla on korkea verenpaine, kehotetaan muuttamaan elintapojaan, kuten lopettamaan tupakointi, vähentämään alkoholin käyttöä, muuttamaan ruokailutapojaan sekä lisäämään liikuntaa. Näillä keinoilla on mahdollista alentaa korkeaa verenpainetta. Joissakin tapauksissa, lääkäri saattaa määrätä lääkityksen, jotta verenpaine saataisiin kontrolliin.

American Heart Association ryhmittelee korkean verenpaineen seuraavanlaisesti: 

 • 1. Asteen korkea verenpaine, joka on 140/90 ja 160/100 välillä

 • 2. Asteen korkea verenpaine, joka on 160/100 tai yli

 • Hypertensiivinen kriisi, jolloin verenpaine on 180/110 tai yli. Tällöin vaaditaan nopeaa hakeutumista lääkärille.

Alhainen verenpaine ei useimmiten ole terveydelle vaarallista. Kuitenkin, jos verenpaine putoaa liian matalalle, esiintyy havaittavissa olevia oireita. Näitä ovat esimerkiksi heikotus sekä pyörtyily. Tällöin on otettava yhteyttä lääkäriin. Jossain tapauksissa matalan verenpaineen voi aiheuttaa tietty lääkitys tai taustalla piilevä sairaus.

Miten verenpaine mitataan?

Verenpaine mitataan verenpainemittarilla. Entisaikaan verenpaineen mittaamiseen käytettiin elohopeamittaria, joka oli yhdistetty käsivarteen kiristettävällä siteellä, pumpulla sekä stetoskoopilla. Nykyisin verenpainemittari toimii digitaalisesti.

Lääkärit ja terveydenhoitajat mittaavat verenpaineen terveyskäynnin yhteydessä. Myös monet apteekit tarjoavat verenpainemittauksia ilmaiseksi. Jokaisen aikuisen tulisi mitata verenpaineensa viiden vuoden välein. Joissakin tapauksissa suositellaan mittaamaan verenpaine jopa useammin, mikäli sen on todettu olevan koholla tai henkilön on todettu olevan alttiimpi korkealle verenpaineelle.

Markkinoilla on nykyisin myös monia kotona käytettäviä lääketieteen ammattilaisten hyväksymiä ja testaamia verenpainemittareita.

Miten saan pidettyä verenpaineeni normaalitasolla?

Mikäli verenpaineesi on ihanteellisella tasolla, on tärkeää ylläpitää terveellisiä elämäntapoja, jotta verenpaine pysyisi halutulla tasolla. Verenpaine tyypillisesti nousee iän karttuessa, joten vaikka tämän hetkinen lukema olisikin normaali, on erittäin tärkeää olla tuudittautumatta  sen hetkiseen tilanteeseen.

On olemassa lukuisia syitä, jotka vaikuttavat verenpaineen kohoamiseen:

 • Runsas suolan käyttö

 • Vähäinen liikunta

 • Korkea alkoholin kulutus

 • Tupakointi

 • Ylipaino tai liikalihavuus

 • Vähäinen uni

Vaikka verenpaine olisikin normaalilla tasolla, suositellaan silti:

 • Rajoittamaan suolan käyttöä 2-6 grm päivässä;

 • Urheilemaan vähintään 150 minuuttia kohtalaisesti rasittavia lajeja viikossa;

 • Käyttämään vähemmän kuin 14 annosta alkoholia viikossa ja näistä kaksi päivää pitäen täysin alkoholittomana;

 • Tupakoinnin lopettamista;

 • Terveellistä ruokavaliota sekä painon pitämistä terveellisen painoindeksin rajoissa;

 • Nukkumaan 7-9 tunnin yöunet;

 • Verenpainemittauksien tekemistä tasaisin väliajoin lääkärin suositusten mukaisesti.

Keskustele lääkärisi kanssa, mikäli haluat lisätietoja, kuinka vähentää verenpainetaudin riskiä.

Miten voin alentaa korkeaa verenpainetta?

Sitä miten korkeaa verenpainetta hoidetaan, riippuu siitä kuinka korkea verenpaine on, ja millainen hoito on aikaisemmin todettu tehokkaaksi.

Ensimmäinen neuvo verenpaineen alentamiseksi on elämäntapojen muuttaminen terveellisempään suuntaan, aikaisemmin mainitsemiemme vinkkien mukaisesti. Joissakin tapauksissa nämä muutokset ovat riittävät verenpaineen saamiseksi normaalille tasolle.

Mikäli elämäntapamuutokset eivät tuota toivottuja tuloksia, saattaa lääkäri määrätä lääkityksen verenpaineen alentamiseksi. Käytössä on lukuisia erilaisia hoitoja korkeaan verenpaineeseen ja määrättävä lääke riippuu iästä ja jossain tapauksissa etnisestä taustasta.

Jos olet huolissasi omasta verenpaineestasi ja haluat lisätietoja verenpaineen mittaukseen liittyen, varaathan ajan omalle terveysasemallesi.