Allergiat ovat lasten ja nuorten yleisin pitkäaikaissairaus ja arvioiden mukaan ympäristön allergeeneille herkistyneiden osuus kouluikäisistä on jopa 40 %. Tästä syystä on erittäin todennäköistä, että mikäli lapsellasi ei ole allergiaa, jollain hänen koulukavereista on. 

Tietoisuus ja opetus ovat tärkeässä roolissa allergisen lapsen turvallisuutta ajatellen, kun lapsi on kodin ulkopuolella.

Mikäli epäilet, että lapsellasi saattaa olla allergia, sinun tulisi keskustella asiasta lääkärin kanssa. On tärkeää saada sairaudelle diagnoosi mahdollisimman nopeasti, koska jokaisen reaktion vakavuus voi vaihdella suuresti ja jopa johtaa anafylaktiseen reaktioon.  

Kun tiedät, mikä lapsesi allergian laukaisee, pystyt välttämään tilannetta tai ainetta mahdollisuuksien mukaan.

Vanhemmalle, laukaisevan tekijän välttäminen on aina helpompaa ympäristössä, jota voi itse kontrolloida, kuten kotona. Eteen tulee kuitenkin monia erilaisia tilanteita lapsen elämässä, jolloin heidän täytyy siirtyä tuntemattomiin ympäristöihin.

On kuitenkin olemassa keinoja helpottaa lapsen siirtymistä kouluympäristöön mahdollisimman sujuvasti.

Turvallisuus koulussa

Lapsen lähettäminen koulutielle ensimmäistä kertaa on vanhemmille erityinen hetki, jopa hieman pelottava.

Vanhempien on uskottava lastensa turvallisuus opettajille ja muulle koulun henkilökunnalle. Mikäli lapsella on vakava allergia, jopa ajatus tästä saattaa aiheuttaa huolta.  

Jotta tämä tilanne lähtisi käyntiin mahdollisimman sujuvasti, on olemassa erilaisia keinoja, joiden avulla lapsen koulu voi varautua ja ottaa huomioon heidän allergiansa.

Parhaassa tapauksessa, jo ennen uuden lukuvuoden alkua, olisi hyvä tavata opettaja tai joku koulun henkilökunnasta ja keskustella lapsen allergian hoitosuunnitelmasta. On erittäin paljon mahdollista, että lapsesi koulussa on jo aikaisemmin varauduttu allergisten lasten hoitoon, joten tietyt toimintatavat saattavat olla jo käytössä.

Sinun tulisi keskustella seuraavista asioista koulun rehtorin kanssa:

  • Lapsesi allergian erityispiirteet; Mikä laukaisee allergian ja millaisia oireet ovat
  • Lääkitys. Lisätiedot lapsesi käyttämästä lääkityksestä. Kuka antaa lääkityksen ja onko tällä henkilöllä tarvittava osaaminen? Missä lääkettä säilytetään?
  • Ensiapu. Mitä tulee tehdä, mikäli lapsi saa vakavan allergisen tai anafylaktisen reaktion koulupäivän aikana
  • Ruoka-aika. Mikäli lapsi tarvitsee erityisruokavalion, tulee tästä keskustella koulun henkilökunnan kanssa ennen koulun alkua

On tärkeää ryhtyä toimiin sen varmistamiseksi, että sairaus ei vaikuta haitallisesti lapsen oppimiseen. Oireet saattavat vaikuttaa keskittymiskykyyn tai johtaa keskimääräistä suurempiin sairaspoissaoloihin, kuin lapsella, jolla ei ole allergiaa.  

Sosiaalinen syrjäytyminen ja poissaolot voivat olla haitallisia koulumenestykseen, mitä vanhemmaksi lapsi kasvaa. Tästä syystä saattaa olla tarpeellista tehdä erityisjärjestelyjä lapsen tilanne huomioonottaen.  

Kommunikaatio opettajien kanssa on erittäin tärkeää, mikäli koet, että lapsen sairaus vaikuttaa päivittäiseen toimintaan. Opettajien tulisi olla tietoisia, että mikäli heillä on jotain tiettyjä huolenaiheita lapseen liittyen, heidän tulisi olla sinuun yhteydessä.  

Harrastaminen

Lapset haluavat luonnollisesti tuntea kuuluvansa joukkoon. Mikäli lapsi ei voi osallistua allergian takia tiettyihin aktiviteetteihin, voi se johtaa tarpeettomaan stressiin. Siksi on tärkeää, että lapset voisivat osallistua mahdollisimman moniin harrastuksiin, allergiasta huolimatta.

Jotta lapsesi voi osallistua mahdollisimman moniin aktiviteetteihin koulussa, on tärkeää huomioida tietyt seikat. Esimerkiksi uinnin jälkeen, saattaa olla tarpeellista varata hieman enemmän aikaa, jotta lapsi voi levittää rasvan iholleen tai kotitaloustunnilla saattaa olla tarpeellista varmistaa, että reseptit eivät sisällä allergisoivia ruoka-aineita.  

Ennen koulun alkua saattaa olla hyvä aika keskustella lapsesi opettajan kanssa lapsesi osallistumisesta erilaisiin aktiviteetteihin.

Ruoka 

On arvioitu, että erilaisista ruoka-aineallergioista kärsii Suomessa 10-15 % imeväis- ja leikki-ikäisistä ja 5-10 % prosenttia peruskoululaisista. 

Allergisen lapsen aloittaessa koulussa tai päivähoidossa, erityisruokavaliota varten tarvitaan lääkärin tai terveydenhoitajan todistus. Todistus on yleensä voimassa ainoastaan yhden lukuvuoden ajan ja sitä tulee päivittää, mikäli lapsen ruokavaliossa tapahtuu muutoksia.

Ennen koulun tai päivähoidon aloittamista on suositeltavaa keskustella paikallisista käytännöistä päiväkodin johtajan tai kouluterveydenhoitajan kanssa.

On myös tärkeää, että lapsen hoitaja tai opettaja on tietoinen, mikäli lapsella on käytössä adrenaalikynä tai allergialääkitys.

Lapsen oma panos

On tärkeää, että lapsi pystyy vaikuttamaan ja olemaan mukana allergiaan liittyvissä päätöksissä ja suunnitelmissa.

Saattaa olla houkuttelevaa yrittää suojella lasta todellisuudelta, jonka sairaus aiheuttaa, mutta se voi koitua haitaksi heidän turvallisuudelleen pitkällä aikavälillä. Lapsen tulee myös ymmärtää oma tilansa ja kuinka he voivat välttää allergian laukaisevia tekijöitä.

Pyri keskustelemaan säännöllisesti lapsesi kanssa heidän allergiastaan ja varmista että he ymmärtävät tilanteensa ja ottavat sen vakavasti.

Kun keskustelet lapsesi kanssa allergiasta tai jostain muusta kroonisesta sairaudesta, saattaa olla hyödyllistä pitää mielessä muutama seikka:

  • Termit. Pidä sanasto sellaisella tasolla, jotta lapsi ymmärtää, mistä on kyse
  • Tunteet. Pyri positiivisuuteen, kun keskustelette lapsen allergiasta. Lapsi usein tutkii aikuisen suhtautumista ja toimii samoin. Mikäli näytät jännittyneeltä ja huolestuneelta, lapsi todennäköisesti huomaan tämän ja saattaa pelästyä
  • Kysymykset. Anna lapsellesi mahdollisuus esittää kysymyksiä asiaan liittyen
  • Tieto. Keskustele lapsesi lääkärin tai allergiaspesialistin kanssa, koska heillä saattaa olla paljon erilaisia lähteitä, joista vanhemmat voivat hakea tietoa keskustellessaan allergioista lapsensa kanssa

Lapsi ei välttämättä täysin ymmärrä omaa allergiaansa, joten on tärkeää, että aikuinen antaa hänelle lisätietoja ja päivityksiä heidän tilastaan.

Varhaisesta iästä lähtien, lapsen tulisi oppia ilmoittamaan aikuiselle mahdollisimman nopeasti, mikäli he eivät tunne oloaan hyväksi.

Saattaa olla myös hyvä idea opettaa lasten sisaruksille ja läheisille ystäville lapsen allergiasta. Näin he voivat etsiä merkkejä allergisesta reaktiosta ja ilmoittaa siitä vastuussa olevalle aikuiselle.

Jokainen tapahtuma elämässä saattaa vaikuttaa elämämme suuntaan kasvaessamme aikuiseksi. Tämä saattaa vaikuttaa ihmissuhteisiimme, persoonallisuuteen, henkiseen hyvinvointiin ja jopa terveyteen. Tästä syystä on tärkeää ottaa allergiat vakavasti lapsuudessa.

Sivu on viimeksi tarkastettu:  09.05.2018