Olemassa on useita erityyppisiä hormonikorvaushoitoja vaihdevuosioireisiin. Näitä ovat muun muassa: estrogeenia ainoastaan sisältävät ja yhdistelmähormonihoidot (progesteroni ja estrogeni); matalan, keskitason ja korkeissa annoksissa; ja jatkuvina sekä peräkkäisinä annoksina. Hormonihoito voidaan myös ottaa eri muodoissa, kuten esimerkiksi pillerinä, geelinä tai ihoon asetettavina laastareina.

Käytetty vaihtoehto riippuu monista eri tekijöistä, kuten esimerkiksi siitä: mikä vaihe vaihdevuosissa on menossa; millaiset oireet ovat; mikäli henkilö on käynyt läpi kohdunpoiston; mikäli kuukautisvuoto on loppunut (ja mikäli vuoto on loppunut, ja kuinka kauan sitten); ja siitä mitä lääkitystä henkilö on käyttänyt aikaisemmin (ja mikäli se on osoittautunut tehokkaaksi).

Tällä sivulla käymme läpi eri tapauksia ja mitä hormonikorvaushoitoa tällöin käytetään, sekä mitkä ovat jokaisen tavan edut muihin verrattuna:

 1. Jatkuva yhdistelmähormonikorvaushoito
 2. Jaksottainen yhdistelmähormonikorvaushoito
 3. Estrogeenia ainoastaan sisältävä hormonikorvaushoito
 4. Tiboloni

Mikä on jatkuva yhdistelmähormonikorvaushoito?

Tämän tyyppinen hormonikorvaushoito sisältää kahta erilaista vaikuttavaa ainetta: synteettistä versiota estrogeenista ja synteettistä versiota progesteronista (keltarauhashormoni). Ne siirtyvät kehoon tasaisin määrin kuukauden aikana.

Joten esimerkiksi 28 pillerin paketti jatkuvaa yhdistelmäkorvaushoitoa sisältää saman määrän jokaista vaikuttavaa ainetta. Vuorokaudessa otetaan yksi pilleri ilman taukoa, jolloin hormonitaso pysyy kehossa vakiona.

Jatkuvia yhdistelmähormonikorvaushoitoja pillerimuodossa ovat mm.: Femoston, Elleste Duet Conti, Angerliq, Indivina, Kliovance ja Kliofem.

Silloin kun jatkuvaa yhdistelmähormonikorvaushoito otetaan iholle asetettavana laastarina, tämä vapauttaa hormoneja tasaiseen tahtiin kuukauden aikana.

Evorel Conti on esimerkki laastarista, joka vaihdetaan kahdesti viikossa, kun taas FemSeven Conti vaihdetaan kerran viikossa.

Kenen tulisi käyttää jatkuvaa yhdistelmähormonikorvaushoitoa?

Jatkuvaa yhdistelmähormonikorvaushoitoa voivat käyttää naiset, jotka:

 1. Ovat vaihdevuosien jälkeisessä vaiheessa ja joilla ei ole ollut kuukautisvuotoa yli vuoteen ja joilla ei ole tehty kohdunpoistoa; tai:
 2. Ovat yli 54 vuotiaita ja joilla ei ole tehty kohdunpoistoa

Sitä voivat myös käyttää naiset, jotka ovat aloittaneet hormonikorvaushoidon jaksoittaisena hoitona, kuukautisten vielä jatkuessa, mutta näissä tapauksissa sitä ei tulisi käyttää ennen kuin on saavuttanut 54-vuoden iän.  

Jatkuva yhdistelmähormonikorvaushoito aloitetaan yleensä matalalla annoksella ja tätä saatetaan nostaa ajan kuluessa, jotta oireet saadaan hallintaan.  

 1. Femoston, Angeliq ja Kliovance ovat matalamman annoksen muotoja;
 2. Indivina ja Premique ovat saatavilla matalana ja keskitason annoksena;
 3. Elleste Duet Conti ja Kliofem ovat korkeamman annoksen vaihtoehtoja

Mitkä ovat yhdistelmähormonikorvaushoidon edut?

Tämän tyyppistä hormonikorvaushoitoa kutsutaan toisinaan myös “kuukautisvapaa” -hormonikorvaushoito nimellä. Tämä johtuu siitä, että tämän tyyppisen hormonikorvaushoidon aloittavilla naisilla kuukautiset yleensä loppuvat muutaman kuukauden kuluessa.

Yhdistelmähormonihoidon käyttäminen tarkoittaa, että lääkettä käyttävän ei tarvitse muistaa ottaa kahta pilleriä (tai asettaa kahta laastaria), joista jokainen sisältää eri ainesosia. Molemmat aineet, progesteroni ja estrogeeni sisältyvät samaan pilleriin (tai laastariin).

Koska jokainen pilleri sisältää saman annoksen, ei ole niin väliä, minä päivänä minkäkin pillerin ottaa; kunhan muistaa ottaa yhden joka päivä samaan aikaan.

Naisilla, jotka käyttävät jatkuvaa yhdistelmähoitoa, ei ole yhtä suurta todennäköisyyttä kohdunkaulan liikakasvulle (kohdun seinämän paksuuntuminen), kuin sellaisilla naisilla, jotka käyttävät jaksottaista hoitomuotoa. (Kohdunkaulan liikakasvu voi aiheuttaa runsasta kuukautisvuotoa ja tiputteluvuotoa ja kipua yhdynnän aikana.)

Kohdunkaulan syövän riski on sen lisäksi matalampi sellaisilla naisilla, jotka käyttävät yhdistelmähoitoa, kuin sellaisilla, jotka käyttävät ainoastaan yhtä hormonia (tai ainoastaan estrogeenia) sisältäviä hoitoja.

Mikä on jaksottainen yhdistelmähormonikorvaushoito?

Tämän tyyppinen hormonikorvaushoito sisältää myös kahta erityyppistä hormonia; keinotekoisia versioita progesteronista ja estrogeenista. Nämä toimitetaan kehoon, eri määriä vaihdellen, kuukauden kestävien hoitojaksojen aikana.  

Esimerkiksi jotkut 28 päivää kestävät pilleripakkaukset saattavat sisältää:

 1. 16 estrogeenia ainoastaan sisältävät tabletit otetaan 28 päivän syklin ensimmäisinä 1.-16. päivinä
 2. Ja 12 yhdistelmätablettia, jotka sisältävät estrogeenia ja progesteronia, otetaan 28 päivän syklin jälkimmäisinä, 17.-28. päivinä

Jaksojen pituus saattaa myös vaihdella. Jotkut pillerit, kuten Trisequens ja Femoston 1/10 saattavat sisältää 10 tai 14 progesteronipilleriä, jotka otetaan joko kuukautiskierron 19.-28. päivinä tai 15.-28. päivinä, riippuen siitä, kumpi lääke on kyseessä.

Toisissa hoidoissa, kuten Tridestra-lääkkeessä, saattaa hoitoon kuulua se, että progesteronia otetaan ainoastaan muutaman viikon ajan, jokaisen kvartaalin lopussa (kolmen kuukauden jakso). Progesteronin määrä olennaisesti määrää sen, kuinka usein kuukautisvuotoa on odotettavissa (tarkoittaen näin joko joka kuukausi tai kolmen kuukauden välein).

Jotkut lääkepakkaukset saattavat sisältää erilliset progesteroni- ja estrogeenipillerit jaksoittaisille päiville; näissä tapauksissa otetaan yksi pilleri kuukautiskierron ensimmäisten päivien ajan, jonka jälkeen kaksi pilleriä vuorokaudessa (yksi pilleri kutakin hormonia) kierron 17.-28. päivinä.

Estrogeenin määrä saattaa myös vaihdella kuukauden aikana ja sen ottamisessa saattaa olla 7 päivän tauko tai joissakin tapauksissa jakso, jolloin pillereitä ei oteta lainkaan (kuten esimerkiksi Cyclo-Progynova-lääkkeen tapauksessa).

Jaksoittainen tai sykleissä tapahtuva hoito on myös saatavilla ihoon asetettavina laastareina. Joten mikäli laastari asetetaan kerran viikossa (Evorel Sequi) tai kaksi kertaa viikossa (FemSeven Sequi), silloin ne laastarit, jotka asetetaan kuukauden jälkimmäisellä puoliskolla, sisältävät eri määrän hormonia, kuin laastarit, jotka asetetaan kuukauden alkuvaiheen jaksossa.

Kenen tulisi käyttää jaksoittaista yhdistelmähormonikorvaushoitoa?

Jaksoittaista hormonikorvauhoitoa voivat käyttää naiset, jotka:

 1. Ovat perimenopausaalisessa vaiheessa (siirtymässä menopaussi vaiheeseen) ja joilla edelleen on kuukautisvuotoa; ja
 2. Joille ei ole suoritettu kohdunpoistoa

On suositeltavaa aloittaa matalimmalla annoksella ja lisätä annosta tarpeen mukaan. Haittavaikutuksia esiintyy kaikista yleisimmin niinä päivinä, kun progesteronia siirtyy kehoon. Mikäli haittavaikutuksia esiintyy, lääkäri saattaa suositella hoidon vaihtamista toisenlaista progesteronia sisältyväksi.

 1. Novofem on esimerkki matala-annoksisesta jaksoittaisesta yhdistelmähormonikorvaushoidosta  
 2. Climagest, Elleste Duet ja Femoston ovat saatavilla jaksoittaisena hormonikorvaushoitona matala- ja keskitason annosvahvuuksina
 3. Evorel Sequi, FemSeven Sequi, Trisequens ja Cyclo-Progynova ovat keskitason annosvahvuuksia

Jotkut progesteronin muodot, kuten norgestreeli, noretisteroni ja levonorgestreeli ovat peräisin testosteronista, joka on androgeeni (tai mieshormoni). Tämän tyyppinen progesteroni saattaa muita todennäköisemmin aiheuttaa haittavaikutuksia joillakin ihmisillä ja näissä tapauksissa, progesteronia sisältävä hoito, joka vaikuttaa kehossa vähemmän kuten testosteroni, voi soveltua paremmin. (Näitä ovat esimerkiksi medroksiprogesteroni ja Utrogestan.)

Mitkä ovat jaksoittaisen hormonikorvaushoidon edut?

Tämän tyyppinen hormonikorvaushoito sopii parhaiten naisille, jotka ovat alle 54 vuotiaita, mutta joilla on edelleen kuukautisvuotoa ja joille jatkuva yhdistelmähormonikorvaushoito ei suurella todennäköisyydellä sovellu.

Toisin kuin jatkuva yhdistelmähormonikorvaushoito, jossa kuukautiset loppuvat muutaman kuukauden kuluttua kokonaan, jaksoittainen hormonikorvauhoito mahdollistaa kuukautiset niin kauan, kuin ne luonnollisesti jatkuisivatkin, ennen kuin kuukautisten oltua kokonaan poissa vuoden ajan, jonka jälkeen siirrytään jatkuvaan hormonikorvaushoitoon.   

Ja koska se on yhdistelmähormonikorvaushoito, kohdunkaulansyövän kehittymisen riski on uskottu olevan matalampi kuin estrogeenia ainoastaan sisältävät hoidot.

Mikä on estrogeenia ainoastaan sisältävä hormonikorvaushoito?

Tämän tyyppinen hormonikorvaushoito ei sisällä progesteronihormonia; se sisältää ainoastaan estrogeenia. Tässä terapiassa, estrogeenia siirtyy kehoon tasaisessa määrin kuukauden aikana (jatkuvasti).

Estrogeeniä voidaan ottaa suun kautta otettavina pillereinä, joita otetaan yksi vuorokaudessa, kun taas laastari asetetaan iholle, kuten myös paikallishoitoina käytettävät geelit. Emätinrenkaat ja pessaarit (tabletit, jotka asetetaan emättimeen) ovat myös vaihtoehtoja.

Kenen tulisi käyttää estrogeenia ainoastaan sisältävää hormonikorvaushoitoa?

Yhtä hormonia tai estrogeenia ainoastaan sisältävät hoidot ovat tarkoitettu:

 1. Naisille, joilla esiintyy vaihdevuosioireita ja joiden kohtu on kirurgisesti poistettu (hysterektomia).

Estrogeenia ainoastaan sisältäviä tuotteita voidaan myös käyttää osana yhdistelmähoitoja, progesteronia annettaessa lisänä.

Kuten myös muissa hormonikorvaushoidon muodoissa, saatavilla on kolmenlaista erilaista annosvahvuutta. Lääkäri suosittelee alinta mahdollista annosvahvuutta lääkitystä aloitettaessa, jota kasvatetaan oireiden lievittämiseen tarpeen vaatiessa.

 1. Elleste Solo, Progynova ja Zumenon ovat saatavilla matalan ja keskitason annosvahvuuksissa
 2. Premarin (pilleri), Estraderm MX (laastari), Evorel (laastari) ja Estradot (laastari) ovat saatavilla matalan, keskitason tai korkean annoksen vahvuuksina

Oestrogel ja Sandrena ovat paikallishoitoina käytettäviä geelejä, jotka sisältävät estrogeenia.

Emätingeelejä ja emätinpuikkoja on myös saatavilla. Nämä kuitenkin toimivat lievittämällä oireita paikallisesti emättimessä, kuten kuivuutta, mutta ne eivät auta muissa oireissa, kuten kuumissa aalloissa.

Mitkä ovat estrogeenia ainoastaan sisältävien hormonikorvaushoitojen edut?

Se on yleensä yhdistelmähoitoa sopivampia naisilla, joille on tehty kohdunpoisto.   

Sen lisäksi, että ne lievittävät oireita, kuten kuumia aaltoja, estrogeeni voi auttaa alentamaan osteoporoosin riskiä (luun tiheyden väheneminen). Osteoporoosista kärsivillä ihmisillä on suurempi todennäköisyys luiden rikkoutumiselle kaatuessaan. (Yhdistelmähormonikorvaushoidot, jotka myös sisältävät estrogeenia, voivat auttaa vähentämään osteoporoosin riskiä.)

Aikaisemmin yhdistelmähormonikorvaushoidot ovat yhdistetty korkeampaan rintasyövän riskiin, kuin estrogeenia ainoastaan sisältävät hoidot.

Estrogeenia ainoastaan sisältävää hoitoa käyttävillä naisilla kohdunkaulansyövän riski on korkeampi, toisin kuin yhdistelmähormonikorvaushoitoa käyttävillä naisilla, joilla ei ole tehty kohdunpoistoa; joten sitä käytetään ainoastaan niissä tapauksissa, jolloin naisella on kohtu poistettu.  

Mikä on tiboloni?

Se on saatavilla merkkilääkkeenä, nimeltä Livial ja se on “gonadomimeettinen” hormonikorvaushoito pillerinä, jonka vaikuttava aine (nimeltä tiboloni), syntetisoituu kehoon hormoneiksi. Nämä hormonit toimivat samalla tavoin, kuin progesteroni, estrogeeni ja testosteroni. Ne siirtyvät jatkuvalla syötöllä kehoon, joten lääke on pohjimmiltaan jatkuva yhdistelmähormonikorvaushoito.

Lääke on tällä hetkellä saatavilla yhdessä annosvahvuudessa (2,5 mg).

Kenen tulisi käyttää tibolonia?

Tiboloni on tarkoitettu naisille, jotka:  

 1. Ovat postmenopausaalisessa vaiheessa ja joilla ei ole ollut kuukautisvuotoa vähintään vuoteen

Koska se sisältää testosteronia jäljittelevää ainetta, se saattaa olla hyödyksi lievittämään vähentynyttä libidoa (vähentynyt seksuaalinen halukkuus), kuten myös muita menopaussioireita (luuntiheyden väheneminen, kuumat aallot, emättimen kuivuus jne.).

Se voidaan määrätä myös naisille, joille on tehty kohdunpoisto.

Mitkä ovat tibolonin edut?

Tiboloni saattaa sopia paremmin sellaisille henkilöille, jotka haluavat käyttää jatkuvaa yhdistelmähormonikorvaushoitoa, mutta joilla on vähentynyt libido. Sen ei myöskään uskota altistavan samantasoiselle rintasyöpäriskille, kuin muiden yhdistelmähoitojen; sen käyttö sen sijaan kantaa samanlaisia riskejä kuin estrogeeniä ainoastaan sisältävät hoidot.  

Yksi hienoinen haittapuoli muihin hormonikorvaushoitoihin on se, että se on tällä hetkellä saatavilla ainoastaan suun kautta otettavana pillerinä, (ei laastarina).

Mikä hormonikorvaushoito on minulle paras?

Mikäli et ole käyttänyt hormonikorvaushoitoa aikaisemmin ja et ole varma, mikä sinulle sopii parhaiten, on parasta, että keskustelet asiasta ensi lääkärin kanssa, jotta voitte yhdessä keskustella kokemistasi oireista ja saat avun päätöksen tekemisessä. Lääkärin kanssa voit myös keskustella hormonikorvaushoidon eri muodoista ja voit siten punnita eri hoitojen hyötyjä ja heikkouksia oman tilanteesi huomioonottaen.

Sivu on viimeksi tarkastettu:  21.03.2019