Tällä hetkellä on olemassa kahta eri reseptilääkettä tupakoinnin lopettamiseen.

Nämä ovat Zyban ja Champix.

Molempia käytetään osana laajempaa tupakoinninlopettamisprosessia, johon kuuluu myös motivointi ja tuki.

Molemmilla lääkkeillä on sama toivottu lopputulos, mutta kuitenkaan ne eivät ole samanlaisia.

Ne toimivat eri tavalla, niillä on eri valmistajat, sekä ne eroavat hieman käyttötavaltaan.

Zyban: Mikä se on?

Tabletti. Zybanin vaikuttava aine on bupropionihydrokloridi.

Kuka sitä valmistaa?

GlaxoSmithKline.

Miten se toimii?

Bupropionilla on masennuslääkkeen ominaisuuksia, ja lääke kehitettiin alunperin tähän tarkoitukseen, sen tullessa markkinoille 1980-luvulla. Se kuitenkin otettiin myöhemmin pois markkinoilta, koska korkeampien annosten huomattiin aiheuttavan merkittäviä haittavaikutuksia. Kun lääke palasi takaisin myyntiin muutamia vuosia myöhemmin, se tuli saatavaksi ainoastaan matalampana annoksena.

Lääke hyväksyttiin tupakoinnin lopettamiseen tarkoitetuksi lääkkeeksi vuonna 1997 ja sen valmistaja GSK antoi lääkkeelle nimeksi Zyban.

Huolimatta sen masennuslääkepiirteistä, bupropioni ei toimi kuitenkaan samalla tavalla kuin selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI).   

Ennen kuin selvitämme, kuinka lääke toimii, on hyvä ensiksi ymmärtää joitakin kemiallisia reaktioita, joita hermostossa tapahtuu tupakoidessa.  

Aivoissa kemialliset välittäjäaineet auttavat tasapainottamaan mielialoja. Dopamiini ja noradrenaliini ovat esimerkkejä kemikaaleista, jotka harjoittavat tätä toimintaa.

Dopamiini on läheisesti yhteydessä mielihyväkeskukseen aivoissa. Jotkut addiktoivat aineet (mukaan lukien vapaa-ajalla käytettävät huumeet tai nautintoaineet), muodostavat aallon sen toiminnassa ja näin saavat aikaan nautinnon tunteen.

Noradrenaliini aiheuttaa toisenlaisen tunteen. Kun tämän kemikaalin tasot nousevat, se toimii stimulanttina, joka parantaa keskittymistä ja auttaa aivoja olemaan varuillaan. (Toinen nimi tälle adrenaliinin vapauttamisprosessille on “taistele tai pakene” -reaktio. Tilanteissa, joissa on korostunut paine tai vaara, aistit terävöityvät ja valpastuvat, jolloin keho voi paremmin suojella itseään.)

Nikotiinin sisäänhengittäminen aiheuttaa toimintaa näissä välittäjäaineissa, useiden muiden joukossa; näitä ovat mm. serotoniini, asetyylikoliini ja beeta-endorfiini.

Dopamiinin ja noradrenaalin käyttäminen esimerkkinä, mahdollistaa hyödyllisen tavan esittää tupakoinnin vaikutukset kehossa; se jatkuvasti toimii  mielihyvän lisääjänä ja stimulanttina.

Miten Zyban toimii, ei ole täysin ymmärretty, mutta bupropionin on uskottu toimivan rajoittamalla dopamiinin ja noradrenaliinin imeytymistä hermosoluihin. Estämällä niiden sulautuminen, tämä mahdollistaa näiden välittäjäaineiden pysymisen aktiivisina aivoissa, mikä auttaa ylläpitämään edellä kuvattuja tuntemuksia ja puolestaan ​​vähentämään tupakoinnin tarvetta.

Vaikkakaan se ei ole teknisesti ottaen nikotiinin korvaava terapia (NRT), bupropionin voidaan sanoa toimivan hyvin samalla tavalla; auttamalla välittäjäaineiden stimuloinnissa ja ehkäisemällä vieroitusoireita tupakoinnin lopettamisen jälkeen.

Miten lääke otetaan?

Zyban hoitokuurin aloittajat, aloittavat hoidon matalalla annoksella, joka tarkoittaa yhtä pilleriä vuorokaudessa kuuden päivän ajan. Seitsemäntenä päivänä annos nostetaan kahteen tablettiin vuorokaudessa. Hoitokuurin toisen viikon aikana, tupakoinnin lopettaja päättää myös päivämäärän milloin tupakointi lopetetaan.

Hoitoa jatketaan tällä annostuksella jonkin aikaa, korkeintaan yhdeksän viikon ajan. Mikäli hoito tehoaa, lääkäri saattaa tämän jälkeen lopettaa lääkityksen asteittain vähentäen annostusta seitsemännen tai yhdeksännen välisen viikon aikana.

Onko lääke saatavilla ainoastaan reseptillä?

Kyllä. Zybanin voi ostaa ainoastaan lääkärin konsultaation ja hyväksynnän jälkeen.

Champix: Mikä se on?

Champix on myös tabletti tupakoinnin lopettamiseen. Lääke sisältää varenikliinitartraattia.

Kuka on valmistaja?

Pfizer. Lääke hyväksyttiin ja vapautettiin myyntiin tupakoinnin lopettamiseen tarkoitettuna lääkkeenä vuonna 2006.

Miten se toimii?

Champixin toimiva aine on nikotiinireseptorin osittainen agonisti. Tämä tarkoittaa, että se stimuloi joitain reseptoreita aivoissa, jotka ovat herkkiä nikotiinille; nimeltään, asetyylikoliinireseptorit.

Kuten yllä jo mainittiinkin, asetyylikoliini on kemiallinen välittäjäaine.

Jotkut aivojen kolinergiset alueet liittyvät läheisesti lisääntyneisiin tuntemuksiin ja palkitsemisen tunteeseen. Jälleen kerran sisään hengitetty nikotiini stimuloi näitä alueita ja ajan kuluessa tämä jatkuva ärsytys voi aiheuttaa riippuvuuden tunnetta.

Varenikliini palvelee kahdesta syystä toiminnallaan. Ensimmäiseksi se vähentää tupakan ja nikotiinin vieroitusoireita järjestämällä ärsykettä nikotiinireseptoreihin. Tämä tehoaa vähentäen sisäänhengitettävän nikotiinin himoa.

Varenikliini rajoittaa tämän lisäksi sisäänhengitettävän nikotiinin tehoa näissä reseptoreissa. Joten henkilö, joka käyttää lääkettä, tupakoi, sisään hengitetyllä nikotiinilla on vähän tai ei ollenkaan vaikutusta aivoissa, tehden tupakoinnin kemiallisesta vaikutuksesta tehottoman. Tämä tekee taas tupakoinnista vähemmän houkuttelevan.

Kuten bupropionissa, varenikliini ei ole määritelty lääketieteellisessä termissä nikotiinin korvausterapiana. Kuitenkin se toimii samankaltaisesti.

Miten lääke otetaan?

Lääkitys aloitetaan Champix aloituspakkauksella. Tämä sisältää kahta eri vahvuutta tabletista ja pitää sisällään kaksi ensimmäistä viikkoa hoitojaksosta.

Ensimmäisenä kolmena päivänä, lääkettä otetaan yksi 0,5 mg tabletti vuorokaudessa. Neljäntenä päivänä, annostusta voidaan lisätä yhteen 0,5 mg tablettina otettuna kahdesti vuorokaudessa. Kahdeksannesta päivästä alkaen, saatetaan lääkitystä nostaa yhteen 1 mg tablettiin, joka otetaan yksi tabletti kahdesti vuorokaudessa.

Tupakoinnin lopettamisen päivämäärä tulisi valita hoitojakson toiselle viikolle.

Kahden viikon jälkeen, lääkitystä jatketaan Champixin ylläpitopakkauksella.

Champixista on saatavilla matalampi vahvuus. Sitä suositellaan sellaisille tupakoinnin lopettajille, jotka ovat herkkiä lääkkeen korkeammalle annosvahvuudelle.

Hoitoa jatketaan korkeintaan 12 viikkoa, ennen kuin tilanne uudelleen arvioidaan lääkärin toimesta. Tämä saattaa johtaa siihen, että lääkäri suosittelee annoksen vähentämisen aloittamista.

Onko se saatavilla ainoastaan reseptillä?

Kyllä. Voit ostaa Champixia verkkoapteekista tai kivijalka-apteekista lääkärin määräämällä reseptillä.

Kumpi lääke on tehokkaampi?

Useat kliiniset testit ovat vertailleet nikotiinikorvaushoidon, bupropionin ja varenikliinin tehoa sen jälkeen kuin jälkimmäinen tuli markkinoille.

Kanadalaisten tutkijoiden vuonna 2006 suorittamien kliinisten tutkimusten selvityksissä[1] tuli esille, että molemmat bupropioni ja nikotiinikorvaushoito ovat tehokkaampia kuin lumelääke, mutta myös selvisi, että varenikliini oli myös vielä näitä tehokkaampi. Koska varenikliini oli tällöin huomattavan tuore lääke, tutkimukset varenikliinin tehokkuudesta olivat vähäisempiä, ja tämän myös tutkijat totesivat tutkimuksessaan.

Tämä tutkimuksen tarkistus julkistettiin myös olevan osittain rahoitettu Pfizerin toimesta (joka on Champixin valmistaja), mutta se antoi tukijoille vapauden julkaista tutkimustulokset, mikä tahansa lopputulos saavutettiinkin.

Toinen American Journal of Health Behaviour:in vuonna 2008 julkaistu tutkimus[2] vertaili vieroittumisarvoja niillä, jotka olivat ottaneet varenikliinia, bupropionia ja lumelääkettä. Tutkimus osoitti, että vieroitusarvo 9-12 viikon jälkeen varenikliinia käytettäessä oli 44 %, verrattuna 29,7 % niillä, jotka käyttivät bupropionia ja 17,7 % lumelääkettä saaneilla koehenkilöillä.

Vuonna 2013 tehdyssä Cochrane-selvityksessä[3] kävi ilmi, että varenikliini, bupropioni ja nikotiinikorvaushoito olivat merkittävästi tehokkaampia kuin lumelääke. Sen lisäksi varenikliinin huomattiin olevan “ylitse muiden” verrattaessa bupropioniin ja yhdenlaisiin muotoihin nikotiinikorvaushoidosta. Tutkimusessa myös huomattiin, että jokaisesta kymmenestä henkilöstä, jotka lopettivat tupakoinnin käyttäessään lumelääkettä, näissä tapauksissa voitaisiin olettaa määrän olevan noin 18 bupropionia käytettäessä ja noin 28 varenikliinia käytettäessä.

Kumpaa lääkettä minun tulisi käyttää?

Tämä riippuu siitä, mikä näistä lääkkeistä, jos mikään, sopii sinulle parhaiten. Zyban saattaa sopia joissakin tapauksissa, jolloin Champix ei sovellu ja toisin päin.

Mikäli haluat lopettaa tupakoinnin, voit saada lisää tietoa eri tavoista lääkäriltäsi tai terveydenhoitajalta.

Sivu on viimeksi tarkastettu:  13.07.2018