Uusi Treated on tulossa. Lue lisää.
×

Toimituksen linjaukset

 

Tavoitteemme

Treated.comin julkaiseman sisällön tarkoituksena on:

 • Jakaa paikkansa pitävää sekä helposti saatavilla olevaa tietoa lääkkeistä sekä sairauksista
 • Tarjota terveystietoa suurelle yleisölle
 • Kannustaa terveelliseen, tasapainoiseen sekä aktiiviseen elämäntapaan
 • Kannustaa turvalliseen sekä vastuulliseen lääkkeiden käyttöön

 

Luotettavan tiedon jakaminen

Pyrimme jakamaan paikkansa pitävää, ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa lääkkeistä sekä sairauksista.

Tiedot lääkkeiden vaikutuksista, haittavaikutuksista sekä käytön esteistä hankitaan luotettavista ja hyvämaineisista organisaatioista.

Esimerkkejä käyttämistämme luotettavista lähteistä ovat:

 • Lääkeyhtiöiden lääkkeiden pakkausselosteet, jotka ovat saatavilla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean sivuilta
 • The British National Formulary (BNF)
 • The National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
 • The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA)
 • Sekä NHS Choises

Koska emme pysty tarjoamaan kaikenkattavaa informaatiota koskien jokaista sairautta tai lääkettä, viittaamme luotettaviin, edellä mainitsemiimme tahoihin, lisätietojen saamiseksi.

 

Sitoutuminen puolueettomuuteen

Treated.com ei edistä mitään tiettyä merkkiä, tuotetta tai lääkitystä ylitse muiden.

Saatamme tiedottaa asiakkaitamme, että jokin tietty merkki, tuote tai lääke on saatavilla, sekä jakaa siihen liittyvää informaatiota. Etenkin ennen tuotteen ensimmäistä käyttöönottoa, suosittelemme oman lääkärin konsultaatiota.

Jakaessamme tietoa lääkkeestä tai tuotteesta, saatamme käyttää lähteenä lääketieteellistä tutkimusta tai dataa. Pyrimme aina jakamaan neutraalia informaatiota, sekä kannustamme lukijaa tutustumaan viittaamiimme tutkimuksiin jakamiemme linkkien kautta.

Mikäli lääkkeeseen tai sairauteen liittyviin kysymyksiin ei ole saavutettu yleistä yhteisymmärrystä tai lisätutkimuksia pidetään välttämättöminä, mainitsemme sen julkaisussamme.

 

Palvelumme mainostaminen

Treated.com on palveluntarjoaja, ja näin ollen jakaa tietoa tarjoamistaan palveluista omien kanaviensa kautta, kuten myös ulkoisten toimijoiden kautta.

Treated.comin verkkosivuilla saatetaan jakaa tietoa myös ulkopuolisten tahojen toiminnasta, kuten terveyteen liittyvistä hyväntekeväisyysjärjestöistä tai valtion palveluista. Emme kuitenkaan koskaan nosta mitään kaupallista toimijaa toisen edelle.

 

Lääketieteellinen terminologia

Pyrimme käyttämään julkaisuissamme selkokieltä, pitäen kuitenkin huolta paikkansapitävyydestä.

Aina kun käytämme lääketieteellistä termistöä julkaisuissamme, pyrimme selventämään käyttämämme termit ymmärrettävällä tavalla. Tämän lisäksi jaamme tarvittaessa linkit luotettaviin lähteisiin, joista on saatavilla lisätietoja aiheeseen liittyen.

 

Terveellisiin elämäntapoihin sitoutuminen

Treated.com on sitoutunut edistämään ja jakamaan tietoa erilaisista terveiden elämäntapojen ylläpitämisestä. Tästä syystä julkaisumme:

 • Kannustaa potilaita pitämään yllä avointa ja rehellistä suhdetta omaan lääkäriinsä
 • Ohjeistaa potilaita erilaisissa elämäntapojen muutoksissa, joita kannattaa harkita lääkityksen käytön yhteydessä tai sijaan.
 • Kannustaa potilaita hakeutumaan lääkäriin tai hankkimaan lisätietoja lääkäriltään tarpeen mukaan
 • Ohjeistaa potilaita keskustelemaan oman lääkärinsä tai terveydenhoidon ammattilaisen kanssa, ennen uuden ruokavalion tai liikuntaohjelman aloittamista
 • Ohjeistaa potilaita erilaisten lääkkeiden tai sairauksien tyypillisistä piirteistä, jakaen linkkejä luotettaviin edellä mainittuihin tahoihin
 • Jakaa erilaisten spesialistien sekä muiden asiaan erikoistuneiden materiaalia mahdollisuuksien mukaan
 • Jakaa ainoastaan teorioita ja väittämiä, jotka ovat tutkitusti todenperäisiä

 

Lähteiden ilmoittaminen

Käyttäessämme lähteenä erilaisia lainauksia, dataa tai tutkimuksia ulkopuolisilta tahoilta, ilmoitamme sen joko:

 • Ilmoittamalla julkaisun nimen tai verkko-osoitteen
 • Jakamalla linkin mahdollisuuksien mukaan
 • Mainitsemalla toimittajan, artikkelin nimen, julkaisijan sekä julkaisuvuoden sivun lopussa, mikäli sivusto sen mahdollistaa

 

Omat tutkimustuloksemme

Niissä tapauksissa, kun Treated.com julkaisee omia tutkimutuloksiaan, ilmoitetaan samalla myös:

 • Data siinä muodossa, että sitä on helppo lukea
 • Miten data on kerätty
 • Mitä laskutapaa on käytetty, miten vertailut tai kaavat ovat tehty, sekä käytetyt metodit
 • Mikäli saatu data on annettu asiaan perehtyneille terveyalan ammattilaisille arvioitavaksi ja heidän kommenttinsa
 • Mahdolliset hypoteesit, jotka on saatu dataa arvioivilta ammatinharjoittajilta
 • Mahdolliset varoitukset jotka liittyvät tutkimukseen, sekä mahdolliset metodologiset haasteet, jotta olisimme mahdollisimman läpinäkyviä toiminnassamme

 

Yksityisyyden suoja

Treated.comissa julkaisemamme aineisto ei koskaan sisällä henkilökohtaisia tietoja, tai yksityisesti vaihdettuja tietoja yksilöstä tai organisaatiosta.

Käytämme ainoastaan terveydenhoidon ammattilaisten kommentteja heidän luvallaan.

 

Herkät aiheet

Pyrimme aina käsittelemään herkkiä aiheita hienotunteisesti sekä huolellisesti. Aina kun vain on mahdollista, viittaamme luotettavaan tahoon, josta on saatavilla lisätietoja ja neuvoja.

 

Loukkaava materiaali

Käsittelemme verkkosivuillamme laajasti eri sairauksia sekä lääkityksiä. Otamme aina huomioon tilanteen vaativan hienotunteisuuden, etenkin intiimiasioihin liittyvissä aihepiireissä.

Treated.com ei koskaan julkaise materiaalia tai kuvia, jota voidaan pitää loukkaavana.

 

Materiaalin tuottamisen prosessi

Kliininen todenperäisyys sekä tarkkuus ovat tärkeimmät seikat materiaalia tuottaessamme. Tästä syystä, Treated.comin julkaisema materiaali läpikäy seuraavanlaisen prosessin:

 1. Tutkimus ja kirjoitus
 2. Oikoluku ja editointi
 3. Materiaalin tarkastus Content Managerin toimesta
 4. Mahdollinen ammattilaisen suorittama tarkastus
 5. Julkaisu

 

Materiaalin päivittäminen

Pyrimme varmistamaan, että kaikki informaatio, joka julkaistaan Treated.comissa on ajantasalla sekä ajankohtaista.

Tämän varmistaaksemme, Treated.comin materiaalin tarkistetaan kahden vuoden välein.

Prosessin aikana, luvut ja taulukot päivitetään uudempiin, mikäli mahdollista.

 

Palaute ja huomautukset

Kaikki sivuihimme liittyvä palaute on tervetullutta, tuli se sitten lukijoiltamme, potilailtamme tai terveydenalan ammattilaisilta. Keskustelemme mielellämme kaikesta mahdollisesta palautteesta sähköpostin välityksellä.

Asiakkaamme voivat lähettää palautetta ja olla yhteydessä asiakaspalvelumme kautta tai lähettämällä viestiä sosiaalisen median kanavien kautta.

 

Ei hakutuloksia. Voit löytää kaikki lääkkeemme täältä.