Herpesvirusta on olemassa kahta eri tyyppiä: HSV-1 and -2.

HSV-1 yhdistetään yleensä huuliherpekseen, kun taas HSV-2 on yleensä sukuelinherpeksen aiheuttaja.

Herpesoireet ovat helposti huomattavissa ja taudin itsepintaisuus on hyvin tunnettu. Vaikka viruksella on tapana muuttua vähemmän vakavaksi ajan kanssa, ei sitä voi 'parantaa' infektion kerran saatuaan. Virus pysyy elimitössä koko elämän ajan ja käy läpi uudelleen aktivoitumisen ja remission eli oireettomat vaiheet.

Taudin hoitoon määrätään yleensä viruslääkkeitä vähentämään oireita, oli kyse sitten ensimmäisistä oireista tai uudelleen aktivoitumisesta.

Paras tapa rajoittaa viruksen vaikutuksia sen jo ollessa kehossa on mahdollisesti välttää niitä olosuhteita, jotka voivat johtaa uudelleen aktivoitumiseen.

Mutta mitä nämä olosuhteet ovat? Ja mitä toimenpiteitä niiden välttämiseksi voi tehdä?

Stressi

Kuten monien muidenkin sairauksien kohdalla, monet asiantuntijat ovat yhdistäneet stressin ja ahdistuksen läheisesti herpeksen pahenemiseen ja sitä pidetään jopa uudelleen aktivoitumisen pääasiallisena aiheuttajana.

Kanadialainen tutkimus vuodelta 1988 selvitti, että ahdistustasot olivat yleisesti korkempia 16 tutkitulla potilaalla oireiden uudelleen aktivoitumisen aikana.

Tämä tulokset mukailevat jotakuinkin toisen kalifornialaisten tutkijoiden vuonna 1999 tekemää tutkimusta , joka osoitti korkeat ahdistustasot aiheittivat paljon todennäköisemmin herpeksen uudelleen aktivoitumisen muutaman viikon sisällä.

Vuonna 1997 lontoolaisessa sairaalassa 116 potilaalla tehty tutkimus kuitenkin ehdotti, että uudelleen aktivoitumisen syynä on enemmänkin se, miten potilaat selviytyivät stressin tunteista itse stressin sijaan.

Ne, jotka käyttivät tiettyjä 'ongelmaan keskittyviä' selviytymistaitoja ja positiivisia emotionaalisia stretegioita kärsivät vähemmän uudelleen aktivoitumisista kuin ne, jotka eivät.

Yhteys stressin ja uudelleen aktivoitumisen välillä on kuitenkin olemassa, joten on tärkeää, että uudelleen aktivoitumisille alttiit potilaat hallitsevat stressiä tehokkaasti pitääkseen oireet kontrollissa.

Heikentynyt immuunijärjestelmä

Immuunijärjestelmällä on hyvin tärkeä rooli taudin pitämisessä kontrollissa. Kun immuunijärjestelmä heikentyy, keho altistuu helpommin kaiken tyyppisille viruksille kuten influenssalle.

Herpes ei eroa tästä.

Aikoina, jolloin immuunijärjestelmä on heikentynyt - kuten stressaantuneena, väsyneenä tai univajeisena - on herpeksen uudelleen aktivoituminen todennäköisempää. Tämä tekee vaivasta yleensä kroonisen ongelman niille, joilla on sairaus, joka tukahduttaa kehon puolustusjärjestelmän, esimerkkinä tallaisesta sairaudesta on HIV.

Tarvittavan levon saaminen on hyvin tärkeää herpespotilaille. Se tarkoittaa sietämättömän työmäärän välttämistä ja pitämistä huolta siitä, että suositellut 6-8 tunnin yöunet tulevat nukuttua.

Niille, joilla heikentynyt immuunijärjestelmä on sairauden tai tietyn tyyppisen lääkityksen aiheuttamaa, voi lääkäri antaa neuvoja, miten välttää herpesoireiden uudelleen aktivoitumisen riskiä.

Alkoholin käyttö

Alkoholin liiallinen käyttö on usein yhdistetty herpeksen aktivoitumiseen, koska sillä on tapana heikentää immuunijärjestelmää.

Eräs amerikkalainen tutkimus , joka arvioi liiallisen juomisen vaikutusta immuunisolujen tuotantoon, osoitti, että kehon on vaikeampi taistella sekä uusia että latentteja infektiota vastaan elpyessään alkoholista.

Nämä tutkimustulokset mielessä pitäen on herpesoireille alttiiden entistä tärkeämpää pysyä kohtuullisessa alkoholin kulutuksessa.

Terveysviranomaiset suosittelevat maksimissaan 2-3 säännöllistä alkoholin päivittäisannosta sekä alkoholin välttämistä vähintään 48 tuntia raskaan kulutuksen jälkeen.

UV-valolle altistuminen

Liiallisella auringonvalossa oleskelulla on myös todettu olevan vaikutus herpeksen uudelleen aktivoitumiseen.

Vuonna 1994 floridalaisessa terveyskeskusksessa tehty tutkimus selvitti huuliherpeksen puhkemista potilailla, joiden iho oli sekä UVB-R (UV-B resistantti) ja UVB-S (UV-B altis).

UVB-R potilailla oireet eivät lisääntynyt UV-valolle altistuessa mutta huuliherpeksen oireet taas lisääntyivät kolmanneksella UVB-S potilaista.

Eräs toinen tutkimus selvitti, että asikloviiri oli tehokas ehkäisykeino HSV-s:sta kärsiville, jotka altistuivat UV-säteille. Tässä testissä 36 sai lumelääkettä ja 38 aitoa lääkettä ja näistä samassa järjestyksessä 13 ja 3 kokivat oireiden puhkeamisen.

Ratkaisu valmiina oireiden puhjetessa

Vaikka herpestä ei pysty parantamaan, on sen kontrollissa pitäminen useissa tapauksessi vaivatonta. Oireiden kontrolloimisessa tärkeää on olla varautunut ja hoitaa niitä ennen kuin ne puhkeavat kokonaan.

Lisätietoa herpeksen hoitomuodoista voit löytää tuotesivuiltamme tai kysymällä lääkärisi neuvoa.

Sivu on viimeksi tarkastettu:  12.03.2019