Hormonaalisen ehkäisyn ja painonnousun yhteys on usein kiistelty aihe.

Todellisuudessa kliinisen yhteyden luominen näiden kahden välillä tulee aina olemaan vaikeaa muista mahdollisista vaikuttavista tekijöistä johtuen, mukaan lukien ruokavalio, aineenvaihdunta ja liikunta.

Tästä syystä vankkoja todisteita on vähän, jotta voitaisiin tukea teoriaa siitä, että tietyt ehkäisyvalmisteet aiheuttaisivat painonnousua (tai putoamista).

Hormonaalista ehkäisyä ensimmäistä kertaa käyttävälle luottamus siitä, ettei sillä ole merkittäviä vaikutuksia yleisterveyteen on tärkeää ja täten lääkäriltä on hyvä kysyä neuvoja.

Ehkäisyvaihtoehtoja harkitsevat kysyvät yleensä hormoniehkäisyn yhteydestä lihoamiseen, koska se saattaa olla tekijä, joka vaikuttaa e-pillerin käyttöpäätökseen

Tämä mielessä pitäen olemme koonneet eri vaihtoehdot ja tutkineet, mitä tiedetään eri hormonaalisten ehkäisymenetelmistä ja painonnoususta.

Yhdistelmäehkäisypilleri

Tällä hetekellä ei ole olemassa todisteita tukemaan ajatusta siitä, että e-pilleri aiheuttaisi painonnousua.

Myytti ehkäisypillereistä ja lihoamisesta kantautuu 1960-luvun ensimmäisistä saatavilla olevista pillereistä, jotka sisälsivät huomattavasti enemmän estrogeenia ja progestiinia. Suuremmat hormoniannokset ovat saattaneet aiheuttaa painonnousua aiemmin.

Kuitenkin siitä lähtien pillereissä käytettävien hormonien määrää on vähennetty.

Ehkäisyrengas

Ehkäisyrengas sisältää yhdistelmän estrogeenia ja progestiinia ja täten se toimii samalla tavalla kuin yhdistelmäehkäisypillerit. Tästä syystä ei ole kliinisiä todisteitä tukemaan ehkäisyrenkaan ja lihoamisen välistä yhteyttä.

Minipilleri (pelkkää progestiinia sisältävät pillerit)

Minipillerin ja painonnousun tai -laskun välillä ei ole todistettua syy-yhteyttä. Jotkut minipillereitä käyttävät naiset raportoivat painonnoususta, mutta on vähän todisteita tukemaan sitä, että nämä muutokset johtuisivat vain pillerin käytöstä.

Kuparikierukka & Hormonikierukka

Jotkut kuparikierukan ja hormonikierukan käyttäjät ovat ‘ovat havainneet’ painonnousua. Näiden kahden menetelmän välillä on huomattava ero. Jos harkitset jomman kumman käyttöä, on hyvä olla tietoinen, ettei ole olemassa näyttöä näiden aiheuttamasta painonnoususta. Jokainen henkilö on erilainen ja reaktiot voivat vaihdella.

Ehkäisyimplantaatti 

Osa implantaattia käyttävistä naisista on raportoinut painonvaihtelua, mutta suoraa yhteyttä näille ei ole todettu. On tärkeää pitää mielessä, että keho voi tarvita jonkin aikaa tottuakseen minkä tahansa tyyppiseen hormonaaliseen ehkäisyyn, joten alussa huomatut muutokset eivät välttämättä ole pysyviä.

Implantaatin voi poistaa, jos et ole tyytyväinen huomaamiisi muutoksiin. Varaa vain aika lääkärillesi tai terveydenhuollon ammattilaiselle.

Ehkäisyruiske

Ehkäisyruiske on yhdistetty painonnousuun joillakin käyttäjillä, minkä takia jotkut käyttäjät ovat päättäneet tämän menetelmän käytön. Painonnousua huomasi etenkin alle 18-vuotiaat naiset, joiden painoindeksi oli yli 25.

Vaikka tästä ilmiöstä on raportoitu, ei se välttämättä tarkoita, että tämä tapahtuisi sinulle. Jos päätät ottaa ruiskeen ja olet tyytymätön painonmuutoksiin, on syytä keskustella lääkärin kanssa vaihtoehtoisista ratkaisuista.

Huomioitavaa:

  • Elimistösi saattaa vaatian jonkin aikaa tottuakseen uuteen ehkäisymenetelmään.
  • Alun painonmuutokset eivät välttämättä ole pysyviä.
  • Monilla naisilla yllä mainittujen ehkäisykeinojen hyödyt ovat suuremmat kuin haitat.
  • Jokainen käyttäjä on erilainen - jos painonmuutokset ovat mainittu haittavaikutuksissa, ei se automaattisesti tarkoita, että sinä kärsisit siitä. 
  • Huomasitko muutoksen painossasi? Ota yhteyttä lääkäriisi, joka voi neuvoa ja määrätä toisen ehkäisyvaihtoehdon.
  • Ehkäisyvalmisteita on useanlaisia, joten pienen muutoksen tekeminen voi auttaa rajoittamaan haitallisten reaktioiden riskiä.
Sivu on viimeksi tarkastettu:  14.03.2019