Yhdistelmäehkäisypillerit ovat olleet saatavilla 1960-luvun alusta lähtien.

Siitä lähtien ne ovat käyneet läpi useita muutoksia. Näitä kutsutaan 'sukupolviksi', joita on olemassa neljä erilaista.

Niiden suurin ero on se, minkä tyyppistä progestiinia niissä käytetään. Vaikka tämän hormonin määrä voi vaihdella, käytettyjen estrogeenihormonien laajuus on paljon pienempi, ja yleisimpiä näistä ovat joko etinyyliestradioli tai estradioli.

Hormonaalinen yhdistelmäehkäisy voi olla myös emätinrenkaan muodossa, kuten esimerkiksi NuvaRing; tai ihoon asetettavana laastarina, kuten Evra. Näistä molemmat lasketaan kolmannen sukupolven ehkäisymuodoiksi.

Mitä ovat toisen, kolmannen ja neljännen sukupolvien hyödyt?

Yleisesti ottaen toisen sukupolven ehkäisypillereiden uskotaan olevan turvallisimpia. Kolmannen ja neljännen sukupolvien pillerit ovat kehitetty, jotta on voitu reagoida joihinkin sivuvaikutuksiin, joita jotkut ihmiset ovat saaneet käyttäessään toisen sukupolven pillereitä. Näin ollen jälkimmäisten sukupolvien pillerit ovat yleensä paremmin siedettyjä, kuin aikasempien sukupolvien pillerit.

Kuitenkin estrogeenille herkän syövän (kuten rintasyövän) ja verihyytymien riski on kuitenkin hieman suurempi naisilla, jotka käyttävät kolmannen ja neljännen sukupolven pillereitä.

Ero riskissä on kuitenkin erittäin pieni:

  • Naisilla, jotka eivät käytä ehkäisypilleriä, veritulpan riski on 2 naisella 10 000
  • Riski kohoaa 5-7 naisella 10 000, jotka käyttävät toisen sukupolven ehkäisypilleriä
  • Naisilla, jotka käyttävät kolmannen sukupolven pilleriä, riski on 9-12 naisella 10 000

Ensimmäisen sukupolven e-pilleri

Ensimmäisen sukupolven ehkäisypilleri sisälsi suuremman määrän sekä estrogeenia että progestiinia. Ensimmäisen sukupolven e-pillereissä käytettiin keinotekoisia versioita progestiinista, mukaan lukien noretynodreli, noretindroni, lynestrenoli ja etynodiolidiasetaatti.

Ensimmäisen sukupolven pilleri yhdistettiin joihinkin terveysongelmiin, mikä lopulta johti käytettyjen hormonimäärien muuttamiseen. Uudemmat pillerit sisältävät matalamman annoksen molempia hormoneja. Ensimmäisen sukupolven e-pillerit eivät siis ole enää saatavilla. 

Toisen sukupolven e-pilleri

Seuraavan sukupolven e-pillerit tulivat käyttöön 70-luvulla ja niiden sisältävät hormonimäärät olivat huomattavasti matalammat. Ne sisältävät progestiinia, kuten levonorgestreeli ja noretisteroni. Monet tänä päivänä määrätyistä pillereistä sisältää näitä aineita.

Toisen sukupolven ehkäisypillereihin kuuluu muun muassa Micrognon, Logynon ja Loestrin.

Kolmannen sukupolven e-pilleri

Noin vuosikymmen toisen sukupolven pillereiden julkaisun jälkeen kolmannen sukupolven e-pillerit tulivat markkinoille. Tämän ryhmän ehkäisypillerit sisältävät progestiineja, kuten norgestimaatti, desogestreeli, gestodeeni ja syproteroniasetaatti.

Kolmannen sukupolven ehkäisypillereitä ovat muun muassa Cilest, Marvelon ja Dianette.

Lääkäri voi myös määrätä kolmannen sukupolven ehkäisymuotoja, kuten Evra-laastareita ja Nuvaring-rengasta, jotka ovat vaihtoehtoja pillerille.

Neljännen sukupolven e-pilleri

Uusimmat yhdistelmäehkäisypillereiden tyypit sisältävät progestiineja, kuten drospirenonia, nomegestroliasetaattia tai dienogestia.

Tähän ryhmään kuuluvia pillereitä ovat Yasmin (etinyyliestradioli ja drospirenoni), Zoely (estradioli ja nomegestroliasetaatti) ja Qlaira (estradiolivaleraatti ja dienogesti).

Mitä näistä minun tulisi käyttää?

E-pillereitä on saatavilla useita eri merkkejä, ja ne sisältävät eri määrän hormoneita ja täten ne voivat aiheuttaa eri haittavaikutuksia eri käyttäjillä.

Tästä syystä lääkäri voi suositella alunperin määrätyn e-pillerin, joka on aiheuttanut ei-toivottuja sivuvaikutuksia, vaihtamista vaihtoehtoiseen pilleriin ennen kuin poissuljetaan pillerin sopimattomuus kokonaan pois.

Tämä johtuu siitä, että pieni muutos hormonien yhdistelmässä saattaa vähentää haittavaikutusten vaikeutta, vaikka ehkäisyteho pysyy samana.

Kaikkien e-pillerin sukupolvien ajan on pilleri yhdistetty suurempaan veritulpan riskiin; viime vuosina mediassa on kuitekin ollut esillä tarinoita, jotka ehdottavat uudempien ehkäisypillereiden olevan vaarallisempia kuin muiden sukupolvien.

Vuoden aikana 10 000:sta terveestä naisesta arviolta kaksi kärsii veritulpasta. Minkä tahansa tyyppisen e-pillerin käyttäjillä tämä luku nousee 5-12 naiseen 10 000:sta.

Perhehistoria tai aikaisempi potilashistoria saattaa kasvattaa veritulpan riskiä, ja lääkäri ottaa molemmat tekijät huomioon ennen sopivan lääkkeen määrittelemistä ja reseptin kirjoittamista.

Tällä hetkellä saatavilla olevia e-pillereitä pidetään hyvin turvallisina ja naisten tulisi tuntea niiden käytön luotettavaksi.

Jos tämä artikkeli on tuonut esille kysymyksiä ehkäisypilleristäsi tai sen haittavaikutuksista, on hyvä varata aika lääkärille.

Sivu on viimeksi tarkastettu:  30.07.2021