Uusi Treated on tulossa. Lue lisää.
×

Palvelumme & Rajoitukset

Palvelumme

Treated.com tarjoaa verkkoklinikkapalveluja. Tarjoamme asiakkaillemme henkilökohtaista konsultaatiopalvelua, reseptimääräyksiä, sekä lääkkeen annostelun. Iso-Britannian apteekkimme rekisteröity General Pharmaceutical Council:iin. Työskentelemme myös Euroopan Unionissa sijaitsevien kumppaniapteekkien kanssa, jotka ovat maakohtaisten ja EU:n säännösten mukaisia.

Prosessi

Asiakkaamme voivat etsiä lääkettä nimellä tai siihen liittyvää sairautta, joko kirjoittamalla hakusanan hakukenttään tai valitsemalla tarvitsemansa tuotteen. Löydettyään hakemansa lääkkeen ja painamalla painiketta “osta nyt”, siirrytään seuraavaan vaiheeseen täyttämään terveyskysely.

Terveyskyselymme on rakennettu lääkärimme ja farmaseuttimme toimesta. Kyselyssä kysytään kysymyksiä liittyen potilaan yleiseen terveydentilaan, sairauteen sekä tilattuun lääkkeeseen liittyviin seikkoihin.

Terveyskyselyn pituus vaihtelee kyseessä olevasta sairaudesta. Tyypillinen kysymysten määrä on kokonaisuudessaan 30-40 kysymystä.

Kun kysely on täytetty, asiakasta pyydetään ilmoittamaan nimi sekä maksutiedot. Mikäli asiakas valitsee tilaukselleen lähetyksen, voi hän valita vaihtoehdon, jossa nimitetään kuljetusyritys, nimeltä ParcelXpert, noutamaan paketti asiakkaan puolesta ja valmistelemaan lähetys luotettavan kuriiripalvelun välityksellä.

Tilauksen loppuun suorittamisen jälkeen, lääkärimme ja lääkkeenmääräämisoikeuden omaava farmaseutti arvioi asiakkaan terveyskyselyssä antamat tiedot. Kaikki lääkärimme ovat rekisteröity General Medical Council:iin Isossa Britanniassa ja lääkkeenmääräysoikeuden omaavat farmaseutit General Pharmaceutical Council:iin.

Vastauksista riippuen, lääkkeen määrääjä joko:

  • Hyväksyy tilauksen
  • Hylkää tilauksen

Joissakin tapauksissa, lääkkeen määrääjä saattaa pyytää lisätietoja, ennen päätöksen tekoa. Kysymykset esitetään joko viestipalvelun tai potilastietoalueen välityksellä verkkosivuillamme. Mikäli lääkäri tai lääkkeenmääräämisoikeuden omaava farmaseutti tarvitsee lisätietoja, ilmoitus tästä lähetetään aina asiakkaalle joko tekstiviestillä tai sähköpostilla.

Mikäli tilaus hylätään, tiedotetaan asiakasta tästä sähköpostilla. Sähköpostissa kerrotaan, miksi tilaus on hylätty ja kehotetaan varaamaan aika henkilökohtaiseen tapaamiseen lääkärin kanssa. Näissä tapauksissa, tilauksen summaa ei veloiteta.

Mikäli tilaus hyväksytään, lääkäri tai lääkkeenmääräämisoikeuden omaava farmaseutti lähettää tästä ilmoituksen potilaalle, antaen samalla neuvoja ja turvallisuustietoja lääkkeeseen liittyen.

Kun potilas on vahvistanut, että on lukenut ja ymmärtänyt saamansa informaation, lääkkeen määrääjä kirjoittaa sähköisen reseptin. Tämän jälkeen resepti lähetetään apteekkiin toimeenpantavaksi.

(Tilaus pysyy pidossa, kunnes potilas on vahvistanut lukeneensa ja ymmärtävänsä saamansa informaation. Mikäli vahvistusta ei lähetetä 10 päivän kuluessa, tilaus perutaan automaattisesti.)

Farmaseutin vastaanotettua tilauksen, tarkistaa hän reseptin ja asiakkaan täyttämän terveyskyselyn. Tämän jälkeen he joko:

  • Hyväksyvät tilauksen
  • Hylkäävät tilauksen

tai

  • Pyytävät potilaalta lisätietoja ennen päätöstä
  • Tai keskustelevat lääkkeen määrääjän kanssa ennen päätöksen tekoa

Mikäli apteekki hylkää tilauksen, asiakasta tiedotetaan asiasta sähköpostilla ja ilmoitetaan syy hylkäykseen. Samalla asiakasta kehotetaan varaamaan henkilökohtainen tapaaminen lääkärinsä kanssa. Asiakasta ei veloiteta, mikäli tilaus perutaan apteekin toimesta.

Mikäli farmaseutti hyväksyy tilauksen, lääke annostellaan ja pakataan yhdessä kumppaniapteekissamme. Kaikki kumppaniapteekkimme sijaitsevat EU:ssa, ja ne noudattavat paikallisia ja EU:n määräyksiä, sekä turvallisuuslakeja.

Kun lääke on pakattu ja valmis, se joko: 

  • Säilytetään turvassa apteekissa odottamassa asiakkaan noutoa

tai

  • ParcelXpert noutaa ja valmistelee paketin lähetettäväksi asiakkaan puolesta

Tämä riippuu asiakkaan valitsemasta vaihtoehdosta. 

ParcelXpert järjestää EU-alueella sijaitsevien kumppaniapteekkien tilausten noudon asiakkaan puolesta ja ne lähetetään seurantatunnuksella varustettuna kuriiripalvelulla. 

Asiakkaalle toimitetaan seurantanumero joko sähköpostilla tai tekstiviestillä, riippuen heidän valitsemastaan yhteydenottotavastaan. Näin asiakas voi seurata paketin kulkua.

Vastaanottaessaan pakettia, asiakkaalla on oltava esittää kuljettajalle voimassa oleva, virallinen kuvallinen henkilöllisystodistus. Hyväksyttäviä dokumentteja ovat esim. Passi tai EU-ajokortti.

Kun tuote on toimitettu, asiakkaalle lähetetään sähköpostiin asiakaspalautekysely, joka on myöhemmin nähtävillä TrustPilot -sivustolla.

Mikäli asiakas on tyytymätön palveluun tai heillä on ongelmia tilauksen liittyvissä asioissa, voi hän ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme. Asiakaspalvelumme pyrkii ratkaisemaan asian mahdollisimman nopeasti.

Laki ei salli meidän ottavan vastaan palautuksia tai emme voi palauttaa maksusuoritusta. Joissakin tapauksissa, mikäli kyseessä on ongelma lääkkeessä tai palvelussamme, saattaa palautus olla mahdollinen.

Myymämme tuotteet

Kaikki Treated.comissa myymämme tuotteet ovat luotettavien lääkeyhtiöiden toimittamia. Myymme ainoastaan lääkkeitä, jotka ovat hyväksytty MHRA:n tai European Medicines Agency:n (EMA) toimesta.

Jotkut Treated.comin myymistä tuotteista eivät sovellu ensikäyttäjälle. Tämä on tyypillinen tilanne kroonisten sairauksien kohdalla, jolloin ensidiagnoosi on tehtävä henkilökohtaisessa kasvokkain tehtävässä konsultaatiossa. Reseptiuusinnat ovat kauttamme kuitenkin mahdollisia sen jälkeen, kun hoito on jo aloitettu oman lääkärin tai spesialistin valvonnassa. Ilmoitamme aina verkkosivuillamme, mikäli tilanne on tämä.

Joissakin tapauksissa, saatamme tarjota sairauden hoitoon niin kutsuttua “off-label” -tuotetta. Tämä tarkoittaa sitä, että tuote ei ole varsinaisesti lisensoitu juuri tähän kyseiseen sairauteen, mutta sitä voidaan käyttää myös tässä tapauksessa hoitona. Ilmoitamme aina selvästi, mikäli tuote on “off-label”. Lisätietoja "off-label"-reseptimääräyksestä on saatavilla seuraavan linkin kautta.

Asiakastietojen tallentaminen ja käyttö

Kaikki potilaidemme antamat tiedot palveluamme käyttäessään käsitellään ammattimaisesti ja huolellisesti.

Mikäli asiakas antaa siihen valtuutuksen, toimitamme heidän tietonsa tilauksesta heidän omalääkärillensä.

Muussa tapauksessa emme koskaan jaa kolmansille osapuolille asiakkaidemme terveystietoja.

Ainoat tiedot, jotka luovutamme eteenpäin, ovat asiakkaan nimi, osoite ja yhteystiedot. Nämä tiedot luovutetaan paketin toimittamisesta huolehtivalle asianomaiselle kuljetusyritykselle.

Maksutapahtumat käsitellään Klarnan toimesta. Me emme tallenna asiakkaan pankki- tai luottotietoja missään tilanteessa.

Kaikki asiakkaan luovuttamat henkilökohtaiset tiedot säilytetään suojatulla serverillä. Ainoastaan lääkäreillä ja apteekin henkilökunnalla, joilla on tietoturvallisuuteen liittyvä koulutus, on oikeus näihin tietoihin.

Mikäli lääkkeen määrääjät tarvitsevat lisätietoja asiakkalta, tiedot pyydetään toimittamaan turvallisen viestit-toimintomme kautta.

Lisätietoja, miten suojata henkilökohtaisia tietoja asioidessaan verkossa, on saatavilla seuraavan linkin kautta.

Palvelun rajoitukset

Tarkoituksemme on tarjota helppokäyttöinen palvelu asiakkaillemme, jotka:

  • Eivät jostain syystä voi tavata lääkäriä henkilökohtaisesti
  • Eivät jostain syystä voi noutaa lääkitystä apteekista henkilökohtaisesti

Palvelumme asettaa kuitenkin tiettyjä rajoituksia.

Konsultaatio verkkolääkärin tai lääkkeenmääräysoikeuden omaavan farmaseutin kanssa ei tarkoita samanvertaista palvelua kuin henkilökohtainen lääkärin konsultaatio. Henkilökohtainen lääkärin tai spesialistin konsultaatio on aina suositeltavampaa kuin verkkokonsultaatio, koska henkilökohtaisessa tapaamisessa pystytään huomioimaan seikat mitä verkkokonsultaatiossa ei ole mahdollista.

On otettava myös huomioon, että potilaan henkilökohtaisella lääkärillä on pääsy potilaan terveyshistoriaan ja näin he tuntevat potilaan kokonaistilanteen. Lääkäreillämme ja muilla lääkkeenmäärääjillä ei ole pääsyä potilaan aikaisempaan terveyshistoriaan.

Konsultaatiopalvelumme edellyttää, että asiakkaat kertovat terveyshistoriansa lääkkeen määräjälle. Potilaan tulee ilmoittaa totuudenmukaisesti ja tarkasti tiedot, jotta lääkärimme tai lääkkeenmääräysoikeuden omaava farmaseutti voi muodostaa käsityksen potilaan terveydentilasta. On tärkeää huomioida, että verkkokonsultaatiota ei tule verrata samantasoiseksi vaihtoehdoksi, kuin henkilökohtainen tapaaminen tutun lääkärin vastaanotolla, jolla on tiedossa aikaisempi sairaushistoria.

Tästä syystä suosittelemme aina asiakkaitamme varaamaan ajan henkilökohtaiseen tapaamiseen lääkärinsä kanssa, mikäli se vain on mahdollista.

Palvelumme on yksityisen tahon järjestämä. Hintamme sisältävävät konsultaation, reseptin, lääkkeen sekä toimituksen.

Veloittamamme hinta on yleisesti ottaen korkeampi kuin kunnallisten terveyspalvelujen tarjoamien palvelujen.

Ei hakutuloksia. Voit löytää kaikki lääkkeemme täältä.