Lihavuusepidemia ei katso rotua, sosioekonomista asemaa, sukupuolta tai kansalaisuutta. Se on globaali ongelma, eikä se rajoitu koskemaan vain yhtä henkilötyyppiä.

Tästä syystä olisi virheellistä väittää, että lihavuus johtuu yksinomaan geneettisestä koostumuksestamme.

Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että geeneillä on osuutta painoon.

Jyrkkä kasvu liikalihavuuden lisääntymisessä

Suomalaisten miesten paino on noussut 1970-luvulta ja naisten 1980-luvulta lähtien. Kehitys on kuitenkin hidastunut ja jopa tasaantunut viimeisen vuosikymmenen aikana. Tästä huolimatta ylipainoisuus ja lihavuus ovat yleisiä Suomessa.

Geenien muutoksien osoittautuminen selkeästi kestää useita vuosia. Näin ollen lihavuustason nopea nousu ei johdu pelkästään genetiikasta.

Fyysinen inaktiivisuus on kasvussa, kuten myös kaloreita sisältävien elintarvikkeiden esiintyminen ruokavaliossamme.

Kaikki henkilöt, joka ei kykene elämään sopivasti aktiivista elämäntapaa terveellisellä ruokavaliolla, eivät kuitenkaan tule lihaviksi.

Mikä tekee joistakin ihmisistä todennäköisemmin ylipainoisia kuin toisista?

Jos tarkastelemme kehon painoa kaikkein yksinkertaisimmilla termeillä, voidaan sanoa, että se määritetään seuraavien seikkojen yhdistelmällä:

 • Kuinka monta kaloria kulutetaan
 • Kuinka monta näistä kaloreista varastoidaan kehoon
 • Ja kuinka monta näistä kaloreista poltetaan

Kaikkiin kolmeen tekijään voivat vaikuttaa myös geenimme ja ympäristöömme:

GeenitYmpäristö
Kulutetut kaloritRuokahalu, kylläisyysRuoan saanti
Varastoidut kaloritKehon rasvan jakautuminenKorkean kaloritiheyden ravinnon saanti
Poltetut kaloritAineenvaihdunta, paikallaan pysyminenLiikunnan mahdollisuus

Vaikka geenit voivat olla osa henkilön alttiutta siihen, miten keho muuntaa ruoan energiseksi sekä jakaa ja varastoi rasvan, on olemassa muita huomioon otettavia ympäristötekijöitä.

Geenimuutokset

Genomin laajuiset tutkimukset ovat jatkaneet etsimään geenimuunnelmia, jotka voivat lukea tiettyjen sairauksien syiksi. Liikalihavuus on yksi tällainen monimutkainen sairaus.

Minimaalista muutosta DNA:n rakenteessa kutsutaan geenimuunnokseksi tai yhden nukleotidin polymorfisiksi, ja se voidaan liittää sairauksien mahdollisuuteen.

Lihavuusgeenivariantteja on havaittu kromosomeissa 16 ja 18. Näiden geenien kantajilla voi olla 20 - 30% suurempi riski olla liikalihava .

Useimmissa tapauksissa painonhallinta ei rajoitu yhteen geenityyppiin (monogeeninen). Sen sijaan siihen vaikuttavat geenien monimutkainen yhdistelmä (polygeeni) ja ympäristötekijät.

Mikä on "Thrifty Gene" -teoria?

Thrifty gene -teoria perustuu siihen näyttöön, että esi-isämme selviytyivät nälänhädästä kehittämällä geenin, joka antoi kehon varastoida rasvaa tehokkaasti. Varastoitua kehon rasvaa käytettiin kehon polttoaineena, kunnes uudet ruoka-aineet olivat saatavilla.

Ne, jotka pystyivät selviytymään ruoan puutteesta, säästivät tämän geenin sukupolvien ajan.

Luonnollisesti nykyään meillä ei ole tarvetta metsästää ja kerätä ruokaa kuten aikaisemmin. Siksi tämän geenin merkitys on vanhentunut, mutta sen vaikutukset saattavat silti määritellä, miten elimistömme varastoivat rasvaa.

Mikä vaikutus geeneillä on painoomme?

Yli 400 geenin uskotaan olevan osa painonhallintaa. Geneettiset alueet, jotka on todettu vaikuttavan painoindeksiin (BMI), muodostuvat ihmisen genomin laaja-alaisesta poikkileikkauksesta.

Voisimme olettaa, että geenivariantit osuvat alueille, jotka hallitsevat ruokahalua ja hermostoa. Kuitenkin oppimisen, muistin ja tunteiden on myös havaittu olevan osa tätä .

Meidän geneettinen koostumuksemme voi vaikuttaa jonkin verran seuraaviin:

 • Ruokahalu
 • Aineenvaihdunta
 • Kylläisyys
 • Kehon rasvan jakautuminen
 • Psykologinen reaktio ruokaan
 • Ruokahimot
 • Istuma-taipumus

Geenien vaikutus painoon voi vaihdella suuresti henkilöstä toiseen. Asiaa selvittänyt tukimus on ehdottanut, että niiden vaikutus on jossain 25 ja 80 prosentin välillä.

Onko mahdollista tietää, hallitsevatko geenit painoasi?

Ei. Valitettavasti lopullinen vastaus tähän kysymykseen edellyttäisi kallista DNA-profilointia. On kuitenkin olemassa muutamia tunnistettuja tekijöitä, jotka saattavat antaa sinulle hyvän merkin:

 • Sinulla on yksi tai useampi suora sukulainen, joka on ylipainoinen. Jos molemmat vanhempasi ovat ylipainoisia, lihavuuden riskitekijä voi nousta jopa 80 prosentilla.
 • Painonpudotus on sinulle vaikeaa.
 • Olet ollut ylipainoinen suurimman osan elämästäsi.

Ne, jotka ovat tarkoin edellä mainittujen kriteerien mukaisia, saattavat pitää terveellisen painon säilyttämistä vaikeana. Näissä olosuhteissa lääkärin apu voi olla hyödyksi.

Genetiikan ja liikalihavuuden tulevaisuus

Geenien roolin parempi ymmärtäminen liikalihavuudessa on tärkeää hoidon parantamiseksi ja epidemian hallitsemiseksi.

Tehokkaampien terapeuttisten strategioiden kehittäminen perustuu lisääntyneen tietämyksen sairauden taustalla olevasta biologiasta.

Tulevaisuudessa laihtumissuunnitelmia voitaisiin personoida kohdistamaan yksilön tietty geenimuunnos. Tämä antaisi heille tehokkaimman keinon välttää liikalihavuutta.

Lihavuus ei johdu yhdestä tekijästä. On tärkeää muistaa, että geenien rooli painonhallinnassa on pieni ja että geenien aiheuttama painonnousu ei tarkoita sitä, että liikalihavuus on väistämätöntä.

Jos haluat laihduttaa, monipuolinen ja tasapainoinen ruokavalio on yleensä paras lähtökohta. Jos sinulla on kuitenkin huomattavia ongelmia, ota yhteyttä lääkäriisi. Jos painosi aiheuttaa vakavan riskin terveydelle, lääkäri saattaa ehdottaa joissakin tapauksissa reseptillä saatavia laihdutuslääkkeitä, jotka otetaan osaksi kontrolloitua laihdutusohjelmaa, johon kuuluu myös säännöllinen liikunta ja terveellinen ruokavalio.

Sivu on viimeksi tarkastettu:  26.07.2017