Laihdutuslääkket eivät sovi kaikille.

Reseptilääkkeet voivat auttaa painonpudotusprosessissa niitä, jotka ovat liikalihavia tai ylittävät tietyn painoindeksin.

Nämä lääkkeet eivät kuitenkaan sovellu seuraaville henkilöille:

 • painoindeksi (BMI) 27 tai sen alle
 • alle 18-vuotiaat
 • tietyistä sairauksista kärsiville
 • tiettyjä lääkkeitä käyttäville

Mitä laihdutuslääkkeitä on olemassa?

Orlistat ja Xenical ovat ainoita EU:ssa lisensoitu reseptilääkkeitä painonpudotukseen. Myös reseptivapaa Alli on samantyyppinen lisensoitu reseptilääke kuin yllä mainitut.

Lyhyesti sanottuna nämä lääkkeet toimivat sitomalla syötyä rasvaa niin, ettei elimistö sulata sitä. Niiden avulla kolmannes syödystä rasvasta kulkeutuu ruansulutauselimistön läpi ulosteina sen sijaan että ne otettaisiin verenkiertoon.

Kuka voi käyttää laihdustulääkkeitä?

Laihdutuslääkkeet eivät sovi kaikille, jotka haluavat pudottaa painoaan. Potilaan on täytettävä tietyt kriteerit, jotta lääkäri voi määrätä laihdustuslääkettä.

Painoindeksiä (BMI) käytetään ohjeena määrittelemään, kenelle laihdutuslääke sopii. BMI lasketaan painon ja pituuden mukaan.

Potilaalle voidaan harkita laihdutuslääkkeiden käyttöä, jos hän täyttää seuraavat kriteerit:

 • BMI 30 tai yli
 • tai BMI 27 tai alle, jos potilaalla on lihavuuteen liittyviä sairauksia, kuten korkea verenpaine, korkea kolesteroli tai diabetes.

Painonpudotuslääkkeitä voidaan määrätä vain henkilöille, jotka ovat motivoituneita laihduttamaan. Lääkärisi saattaa kysyä sinulta suunnitelmistasi muuttaa elämäntapojasi kuten terveellisempää ruokavaliota ja liikuntaa.

Ensimmäisten kolmen kuukauden aikana laihdutuslääkkeen käyttämisestä haluttu painon putoaminen on noin viisi prosenttia omasta painostasi. Mikäli haluttuja tuloksia ei saavuteta, saattaa lääkäri lopettaa lääkkeen ja suositella muita vaihtoehtoja painonpudotukseen.

Kenen ei tulisi käyttää laihdustuslääkkeitä?

 • Jos painoindeksisi on 25, ei sinun tule käyttää lääkkeitä painonpudotukseen. Lääkkeet eivät sovi henkilöille, jotka eivät ole ylipainoisia tai liikalihavia.
 • Laihdutuslääkkeitä ei suositella raskaana oleville naisille.
 • Imettävien naisien ei tule käyttää Orlistatia tai Xenicalia koska lääkkeiden tiedetään kulkeutuvan rintamaitoon.
 • Naisien, jotka ovat huolissaan lihoamisesta raskauden aikana tai sen jälkeen, tulee keskustella asiasta lääkärin kanssa.
 • Orlistat ja Xenical eivät sovi alle 18-vuotiaille.
 • Imeytymishäiriöoireyhtymästä tai kolestaasista kärsivien ei tule käyttää laihdustuslääkkeitä. Kroonisesta munuaissairaudesta kärsivien kohdalla huolellinen seuranta on tärkeää tämän tyyppisiä lääkkeitä käytettäessä.
 • Potilaiden, jotka ovat allergisia jollekin Orlistatin tai Xenicalin siältämille aineille tulee välttää näitä lääkkeitä.

Muut lääkkeet ja laihdutuslääkkeet

Laihdutuslääkkeet voivat reagoida muiden lääkkeiden kanssa tai vähentää niiden tehoa. Lääkärisi tulee tietää, mikäli käytät tai olet viime aikoina käyttänyt muita lääkkeitä tai rohtoja.

Tämän tyyppiset lääkkeet voivat aiheuttaa ripulia joillekin käyttäjistä. Tämä haittavaikutus voi mahdollisesti heikentää ehkäisypillereiden tehoa. Näissä tapauksissa käyttäjän tulee harkita toisen ehkäisymenetelmän käyttöä.

Pudota painoa turvallisesti

Syyt painon pudotuksen aloittamiseen voivat vaihdella paljonkin henkilöstä riippuen. Yksi saattaa olla motivoitunut terveyteen liittyvistä syistä ja jollain toisella taas saattaa olla mielessä henkilökohtaiset kuntotavoitteet.

On tärkeää löytää kestävä ja juuri sinulle sopiva laihdutusmuoto. Laihdutuslääkkeet voivat olla tehokkaita vain, jos niitä käytetään oikein ja yhdessä terveellisen ruokavalion ja liikuntaohjelman kanssa.

Sivu on viimeksi tarkastettu:  15.05.2017