Uusi Treated on tulossa. Lue lisää.
×

Kuinka käsittelemme tietojasi

 

1. Miksi pyydämme sinulta tiettyjä tietoja

Henkilökohtaiset tiedot

Käyttäessäsi palveluamme, sinulta kysytään henkilökohtaisia tietoja, kuten nimi, osoite ja syntymäaika.

Näitä tietoja tarvitaan, jotta henkilöllisyytesi pystytään todentamaan ja että pystymme lähettämään tilauksesi.

Yhteystiedot

Kysymme sinulta puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta käyttäessäsi palveluamme. Syynä tähän on, että näin voimme ottaa sinuun yhteyttä, mikäli hoitotiimimme tarvitsee sinulta lisätietoja, ja jotta voimme ilmoittaa tilauksesi sen hetkisen tilanteen. Sen lisäksi kuriiripalvelu tarvitsee tietoja, jotta voi informoida tilauksesi saapumisajankohdasta.

Palveluumme kuuluu myös muistutusviestit, kun lääkkeesi hoitoaika on loppumassa. Tästä syystä muistutamme sinua, että voit uusia tilauksesi, mikäli resepti on tarpeen uusia. Arvioimme oikean muistutusajankohdan perustuen tilaamaasi määrään. Käytämme tätä toimintoa ainoastaan lääkkeille, joissa käytetään uusintareseptiä.

Lähetämme myös sähköpostiosoitteeseen uutisia sekä informaatiota palveluumme liittyen sekä kutsumme vastaamaan asiakastyytyväisyyskyselyihin.

Saatamme myös lähettää sähköpostiisi muistutusviestejä, ilmoittaaksemme että reseptisi hoitojakso on päättymässä, mikäli sinulla on tarve uusia resepti. Saatamme tämän lisäksi lähettää asiakastyytyväisyyskyselyjä sähköpostiisi.

Maksutiedot

Kaikki kauttamme kulkevat maksut hoitaa Klarna -palvelu, joka on itsenäinen maksuyhteyskäytävä.

Palvelu kysyy luotto tai debit -korttitiedot, jotta maksusi siirto meille saadaan aikaiseksi.

Terveystiedot

Verkkokonsultaatiossa sinua pyydetään täyttämään terveystietosi antamaamme terveyskyselyymme. Nämä tiedot arvioi yksi lääkäreistämme tai lääkemääräysoikeudet omaava farmaseutti. Mikäli lääkkeen määrääjä tarvitsee lisätietoja terveyskyselyysi liittyen, pyydämme sinulta lisätietoja turvallisen viestit-toiminnon kautta.

Saatamme tämän lisäksi pyytää sinulta tiettyjä terveystietoja, jotka ovat olennaisia arvion antamisen kannalta. Lääkkeen määrääjä ja apteekkimme tarvitsevat tiedon tämän hetkisestä terveydentilastasi, sairaushistoriastasi sekä muusta lääkityksestä tai hoidoista, jotka on tällä hetkellä käytössäsi, varmistaakseen että hoito on sinulle turvallinen ja sopiva.

Tämän hetkinen terveydentilasi sekä käyttämäsi lääkitys saattavat vaikuttaa määrättävän lääkkeen annostukseen, hoidon pituuteen. Nämä saattavat myös johtaa tilanteeseen, jossa sinun on suositeltavaa varata aika henkilökohtaiseen kasvotusten tapahtuvaan lääkärin konsultaatioon.

Kun tilaat testipakkauksen kauttamme, käytämme antamiasi tietoja ilmoittaaksemme testin tuloksen, ja mikäli tarpeellista, ehdotamme soveltuvaa hoitoa.

Summary Care Record

Kun rekisteröit tietosi järjestelmäämme, sinun on mahdollista ladata järjestelmään omat potilastietosi (Summary Care Record (SCR) Iso-Britanniassa). Tämän ansiosta lääkärimme ja farmaseuttimme voivat tarkastaa terveyshistoriasi ja näin heillä on parempi tieto kokonaisterveydentilastasi hoitoarviota tehdessään.  

Kannustamme potilaitamme lataamaan terveysprofiilinsa, mutta sen toimittaminen ei ole palvelun saamisen ehto; sinun ei tarvitse ladata tietoja, mikäli et halua sitä tehdä. Emme jaa lataamiasi terveystietoja kenenkään muun kanssa. 

2. Miten otamme sinuun yhteyttä

Käyttäessäsi  palveluamme, pääsääntöisesti otamme sinuun yhteyttä sähköpostitse, SMS viestillä sekä omassa potilastietoalueellasi verkkosivuillamme. Otamme yhteyttä tiedottaaksemme tilauksen sen hetkisestä tilanteesta.

Joissakin tapauksissa, kun asiakaspalvelumme tarvitsee sinuun yhteyden tilaukseen liittyvissä asioissa, saatamme tavoitella sinua puhelimitse.

Mikäli lääkkeen määrääjä tarvitsee sinulta lisätietoja konsultaatioon tai testitulokseesi liittyen, ottavat he yleensä yhteyttä potilastietosivujesi kautta. Mikäli sinulla on uusi viesti potilastietosivuillasi, saat siitä tiedon sähköpostiisi.

Kuitenkin joissakin tapauksissa lääkkeen määrääjä saattaa tarvita lisätietoja puhelimitse, jotta voitte keskustella konsultaatiosta tai testin tuloksista yksityiskohtaisemmin.

Mikäli olemme yrittäneet tavoitella sinua lukuisia kertoja sähköpostitse tai puhelimitse tuloksetta, saatamme lähettää sinulle kirjeen ilmoittamaasi osoitteeseen.  

3. Tiedonkäsittelyprosessimme  

Terveyspalvelujen tuottajana, käytämme antamiasi tietoja EU:n yleistä tietosuoja-asetusta soveltaen (General Data Protection Regulation Act, 2018):

 • 6 artikla:
 1. Käsittely on lainmukaista ainoastaan jos ja vain siltä osin kuin vähintään yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;

b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;

c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;

d) käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi;

e) käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi;

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi. “

 • 9 artikla:

“(2) (h) käsittely on tarpeen ennalta ehkäisevää tai työterveydenhuoltoa koskevia tarkoituksia varten, työntekijän työkyvyn arvioimiseksi, lääketieteellisiä diagnooseja varten, terveys- tai sosiaalihuollollisen hoidon tai käsittelyn suorittamiseksi taikka terveys- tai sosiaalihuollon palvelujen ja järjestelmien hallintoa varten unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön perusteella tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti ja noudattaen 3 kohdassa esitettyjä edellytyksiä ja suojatoimia;”

 • 13 artikla:

“1. Kerättäessä rekisteröidyltä häntä koskevia henkilötietoja rekisterinpitäjän on silloin, kun henkilötietoja saadaan, toimitettava rekisteröidylle kaikki seuraavat tiedot:

a) rekisterinpitäjän ja tapauksen mukaan tämän mahdollisen edustajan identiteetti ja yhteystiedot;

b) tapauksen mukaan tietosuojavastaavan yhteystiedot;

c) henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste; 

d) rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut, jos käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan;

d) henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät;

e) tapauksen mukaan tieto siitä, että rekisterinpitäjä aikoo siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle, ja tieto tietosuojan riittävyyttä koskevan komission päätöksen olemassaolosta tai puuttumisesta, tai jos kyseessä on 46 tai 47 artiklassa tai 49 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu siirto, tieto sopivista tai asianmukaisista suojatoimista ja siitä, miten niistä saa jäljennöksen tai minne ne on asetettu saataville.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi rekisterinpitäjän on silloin, kun henkilötietoja saadaan, toimitettava rekisteröidylle seuraavat lisätiedot, jotka ovat tarpeen asianmukaisen ja läpinäkyvän käsittelyn takaamiseksi:

a) henkilötietojen säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit;

b) rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;

c) oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohtaan;

d) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle;

e) onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus taikka sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tällaisten tietojen antamatta jättämisen mahdolliset seuraukset;

f) automaattisen päätöksenteon, muun muassa 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun profiloinnin olemassaolo, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle.

3. Jos rekisterinpitäjä aikoo käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötiedot kerättiin, rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle ennen kyseistä jatkokäsittelyä tästä muusta tarkoituksesta ja annettava kaikki asiaankuuluvat lisätiedot 2 kohdan mukaisesti.

4. Edellä olevaa 1, 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta, jos ja siltä osin kuin rekisteröity on jo saanut tiedot.”

 • 14 artikla:

“1. Kun tietoja ei ole saatu rekisteröidyltä, rekisterinpitäjän on toimitettava rekisteröidylle seuraavat tiedot:

a) rekisterinpitäjän ja tämän mahdollisen edustajan identiteetti ja yhteystiedot;

b) tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot;

c) henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste;

d) kyseessä olevat henkilötietoryhmät;

e) mahdolliset henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät;

f) tarvittaessa tieto siitä, että rekisterinpitäjä aikoo siirtää henkilötietoja kolmannessa maassa olevalle vastaanottajalle tai kansainväliselle järjestölle, ja tieto tietosuojan riittävyyttä koskevan komission päätöksen olemassaolosta tai puuttumisesta, tai jos kyseessä on 46 tai 47 artiklassa tai 49 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu siirto, tieto sopivista tai asianmukaisista suojatoimista ja siitä, miten niistä saa jäljennöksen tai minne ne on asetettu saataville.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi rekisterinpitäjän on toimitettava rekisteröidylle seuraavat tiedot, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn kannalta asianmukaisen ja läpinäkyvän käsittelyn takaamiseksi:

a) henkilötietojen säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit;

b) rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut, jos käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan;

c) rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;

d) oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohtaan;

e) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle;

f) mistä henkilötiedot on saatu sekä tarvittaessa se, onko tiedot saatu yleisesti saatavilla olevista lähteistä;

g) automaattisen päätöksenteon, muun muassa 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun profiloinnin olemassaolo, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle.

3. Rekisterinpitäjän on toimitettava 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot:

a) kohtuullisen ajan kuluttua mutta viimeistään kuukauden kuluessa henkilötietojen saamisesta ottaen huomioon tietojen käsittelyyn liittyvät erityiset olosuhteet;

b) jos henkilötietoja käytetään viestintään asianomaisen rekisteröidyn kanssa, viimeistään silloin kun rekisteröityyn ollaan yhteydessä ensimmäisen kerran; tai

c) jos henkilötietoja on tarkoitus luovuttaa toiselle vastaanottajalle, viimeistään silloin kun näitä tietoja luovutetaan ensimmäisen kerran.

4. Jos rekisterinpitäjä aikoo käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötiedot kerättiin, rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle ennen kyseistä jatkokäsittelyä tästä muusta tarkoituksesta ja annettava kaikki asiaankuuluvat lisätiedot 2 kohdan mukaisesti.

5. Edellä olevaa 1–4 kohtaa ei sovelleta, jos ja siltä osin kuin

a) rekisteröity on jo saanut tiedot;

b) kyseisten tietojen toimittaminen osoittautuu mahdottomaksi tai vaatisi kohtuutonta vaivaa, erityisesti kun käsittely tapahtuu yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia tai tieteellisiä ja historiallisia tutkimustarkoituksia taikka tilastollisia tarkoituksia varten siten, että noudatetaan 89 artiklan 1 kohdassa esitettyjä edellytyksiä ja suojatoimia, tai niiltä osin kuin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu velvollisuus todennäköisesti estää kyseisten yleisen edun mukaisten arkistointitarkoitusten tai tieteellisten ja historiallisten tutkimustarkoitusten taikka tilastollisten tarkoitusten saavuttamisen tai vaikeuttaa sitä suuresti; tällaisissa tapauksissa rekisterinpitäjän on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi, mukaan lukien kyseisten tietojen saattaminen julkisesti saataville;

c) tietojen hankinnasta tai luovuttamisesta säädetään nimenomaisesti rekisterinpitäjään sovellettavassa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa vahvistetaan asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeutettujen etujen suojaamiseksi; tai

d) tiedot on pidettävä luottamuksellisina, koska niitä koskee unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuva vaitiolovelvollisuus, kuten lakisääteinen salassapitovelvollisuus.”

Yllä lueteltu ilmoittamasi tiedot koskee seuraavaa dataa:

 • Itseäsi
 • Perheenjäseniäsi
 • Tai sinua hoitavia henkilöitä

Turvallisuus ja verkkosivuston salaus

Verkkosivumme käyttää “https” salausta, joka mahdollistaa terveyskyselyssä antamiesi tietojen turvassa pysymisen. 

Kaikki saamamme data säilytetään tietoturvallisissa servereissä EU:n alueella.

Kaikki prosessimme sekä järjestelmämme ovat Data Protection Act 1998, Access to Healthcare Records Act 1990 ja General Data Protection Regulation säädösten mukaisia.

Kenellä on pääsy tietoihisi

Seuraavilla henkilöillä on pääsy antamiisi tietoihin:

 • Lääkärimme tai lääkkenmääräjämme, jonka tehtävänä on arvioida tilanteesi
 • Apteekkari tai apteekin työntekijät, jotka ovat vastuussa pakkauksesta ja tilauksen lähettämisestä, EU-kumppaniapteekeistamme.
 • Kliininen johtajamme, joka valvoo toimintaamme
 • Asiakaspalvelumme, joka käsittelee tilauksesi
 • Emoyhtiömme työntekijät Webcare Groupissa, jotka ylläpitävät Treated.com verkkosivuja, sekä hoitavat joitain asiakaspalvelutoiminnoistamme
 • Tytäryhtiömme, GoodCareIT:n työntekijät, joilla on pääsy dataan ainoastaan siinä tapauksessa, mikäli tilauksessasi on tekninen häiriö, joka täytyy korjata.

Heillä on pääsy seuraavaan dataan, suorittaessaan edellä mainittuja tehtäviä:

 • Henkilötietosi, kuten nimi, osoite ja syntymäaika
 • Tilauksen tiedot
 • Terveyskyselyyn antamasi tiedot
 • Kirjeenvaihto tai informaatio, joka on kirjattu potilastiedoissa (kuten lääkärin chat-viestit, apteekin chat-viestit tai viestit, jotka olet lähettänyt asiakaspalveluumme).

Kellään näistä henkilöistä ei ole pääsyä luotto- tai debit-korttitietoihin, joita hoitaa maksunvälittäjämme.

Pidämme lukua siitä, kuka on käsitellyt tietojasi ja milloin. Nämä tiedot on saatavilla pyynnöstä.

Kuinka kauan säilytämme tietoja

Kun resepti on määrätty ja tilaus lähetetty, apteekkimme on velvoitettu Iso-Britannian lain mukaan (Consumer Protection Act) säilyttämään tiedot tietyn ajanjakson.

Säilytettävä aika on:

 • 13 vuotta aikuiselle potilaalle
 • 23 vuotta raskaana olevalle potilaalle

4. Mitä tietoja jaamme ja kenen kanssa

Kuljetuspalvelu

Mikäli valitset kuljetuksen tilauksellesi, olemme velvoitettuja jakamaan seuraavat tiedot nimittämällesi kuljetusyritykselle, ParcelXpertille: 

 • Nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

ParcelXpertin tarvitsee tämän jälkeen jakaa nämä tiedot tilauksesi kuljettavan kuriiripalvelun kanssa (esimerkiksi DPD, TNT tai UPS), jotta he voivat toimittaa tilauksesi.

Kumppaniapteekit

Lääkkeiden annostelun suorittavat EU:ssa sijaitsevat kumppaniapteekkimme.

Jotta kumppaniapteekit voivat annostella lääkkeet, jaamme tarvittaessa seuraavat tiedot heidän kanssaan:

 • Henkilötiedot kuten: nimi, osoite ja syntymäaika
 • Tilauksen tiedot
 • Terveyskyselyn vastaukset
 • Viestinnässä ja potilasalueella annetut tiedot (kuten viestit asiakkaan ja lääkärin, apteekin tai asiakaspalvelun välillä, ja ladatut liitteet).

Maksuyhdyskäytävä

Jaamme seuraavat tiedot Klarna maksuyhdyskäytävän kanssa:

 • Nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Tilauksen summa sekä tilausnumero

Klarna käsittelee luotto- tai debit-korttitietosi käsitellessään maksusi. Me emme tallenna näitä tietoja missään tapauksessa.

Yksityinen tai kunnan terveyskeskuslääkärisi

Kysymme konsultaation aikana, mikäli haluat että informoimme lääkäriäsi käymästämme konsultaatiosta sekä tilaamastasi hoidosta.

Mikäli annat meille luvan tehdä tämän, jaamme seuraavat tiedot:

 • Sinulle määrätyn hoidon nimen
 • Päivämäärän, jolloin resepti kirjoitettiin
 • Reseptin annosmäärän
 • Konsultaation tiedot, silloin kuin se on soveliasta

Haluamme voimakkaasti painottaa, että suosittelemme, että annat meille valtuutuksen ilmoittaa saamastasi hoidosta, jotta voit jatkossa saada parasta mahdollista hoitoa.

Mikäli et anna meille valtuutusta, emme jaa informaatiota eteenpäin lääkärillesi.

Mikäli haluat, että ilmoitamme lääkärillesi käymästämme konsultaatiosta, mutta haluat jättää jonkin seikan ilmoittamatta, voit ilmoittaa tämän meille erikseen.

SXT tai NHS -partnerille ilmoituspalvelu 

Tapauksissa, joissa olet saanut hoidon sukupuolitautiin ja olet valtuuttanut meidät tähän, voimme ilmoittaa eteenpäin partneri-ilmoituskoodin palveluntarjoajalle.  

Tällä ilmoitetaan, että olet tarvinnut hoitoa ja saanut hoidon. Muita tietoja ei jaeta eteenpäin. 

TDL patologiapalvelut 

Kun tilaat testipakkauksen kauttamme, näytteesi prosessoi TDL Pathology, joka on patologikumppanimme. Jaamme heidän kanssaan seuraavat tiedot: nimesi, syntymäaikasi sekä testin viitenumeron. 

TDL:n järjestelmät täyttävät kaikki nykyiset EU:n vaatimukset tietojen salaamiseen, tallentamiseen ja hävittämiseen liittyen.

Kliiniset tarkastukset

Apteekkimme on rekisteröity Iso-Britanniassa General Pharmaceutical Council:iin. Kaikki palvelussamme reseptejä määräävät lääkärit ovat rekisteröity General Medical Council:iin. Lääkemäärämisoikeuden omaavat farmaseutit ovat rekisteröity General Pharmaceutical Council:iin.

Tästä syystä, toimintamme tarkastetaan säännöllisesti näiden valvovien elimien toimesta. Tutkinnan aikana, saatamme olla velvoitettuja luovuttamaan tietoja konsultaatiostasi hyväksytyn tarkastajan nähtäväksi. 

Joissakin tapauksissa kumppaniapteekkeja voidaan vaatia jakamaan tietosi tarvittaessa EU:n tai valtion sääntelyviranomaisten kanssa. Lisätietoja tästä on saatavilla tilauksen käsittelevän apteekin antamissa käyttöehdoissa ja yksityisyydensuoja ehdoissa.

Poikkeukselliset olosuhteet

Emme koskaan luovuta tietoja sinusta ilman lupaasi, paitsi seuraavissa harvoissa tapauksissa, jolloin laki saattaa velvoittaa meitä tekemään näin:

 • Antamasi informaatio osoittaa, että sinä itse tai joku toinen henkilö, saattaa olla todellisessa vaarassa
 • Tiedot ovat yhteydessä vakavaan rikokseen tai laki vaatii ilmoituksen
 • Kun tuomioistuin velvoittaa tiedon luovuttamisen

Seuraavissa tapauksissa, saatamme olla velvoitettuja jakamaan tietoja seuraavien tahojen kanssa: 

 • Viranomaiset (kuten poliisi tai tuomioistuimet)
 • Hätäpalvelut
 • Terveydenhuollon palveluntarjoajat (valtio)
 • Sosiaalipalvelut

Kaikissa näissä tapauksissa, sinua tiedotetaan siitä, mitä ja kenelle tietoja luovutetaan.

Anonyymin tiedon käyttäminen tutkimustarkoituksiin

Joskus saatamme koota tietokokonaisuuksia tutkimustarkoituksiin käyttämällä potilastietokannastamme anonymisoituja (ei-henkilökohtaisia) tietoja. Joissakin tapauksissa meillä on terveydenhuollon tarjoajana oikeutettu intressi tuottaa ja esittää tutkimusdataa laajempaa käyttöä varten. Tietenkin kaikki näihin tarkoituksiin käyttämämme tiedot anonymisoidaan aina; prosessi, jossa tiedoista poistetaan riittävästi elementtejä, jotta se ei enää suoraan tai välillisesti tunnista ketään.

5. Kuinka voit muuttaa asetuksiasi

Sähköposti

Mikäli et halua, että lähetämme sinulle palveluumme liittyviä uutisia sekä tarjouksia, voit peruuttaa tilauksen painamalla “lopeta tilaus” painiketta saamastasi sähköpostiviestistä.

Muutokset

Jotta voisimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen hoidon ja palvelun, kannustamme voimakkaasti pitämään ilmoittamasi tiedot ajantasalla ja ilmoittamaan muutoksista mahdollisimman nopeasti. 

Voit tehdä tämän omissa potilastiedoissasi kirjautuessasi tietoihin verkkosivuillamme tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. 

Tilin sulkeminen ja suostumuksen peruminen

Voit esittää pyynnön, ottamalla meihin yhteyttä: 

 • Uutiskirjetilauksen lopettamiseksi
 • Tilisi sulkemiseksi
 • Tai sinuun liittyvien tietojen poistamiseksi

milloin tahansa.

Näissä tapauksissa, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Huomioithan kuitenkin, että apteekkimme on edelleen velvoitettu Iso-Britannian lainsäädännöstä johtuen säilyttämään tiedot sinulle määrätystä lääkityksestä 13-23 vuotta, vaikka sulkisitkin tilisi.

Sinusta tallennettuihin tietoihin pääsy

Tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation act 2018) mukaan, sinulla on oikeus pyytää kopio kaikesta datasta, jonka olemme sinusta tallentaneet.

Tehdäksesi tämän, sinun tulee olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Pyyntöä esittäessäsi, sinulta saatetaan pyytää tietoja, joilla pystytään todentamaan henkilöllisyytesi.

Mikäli uskot, että sinuun liittyvä data on virheellinen, ilmoita siitä meille välittömästi.

Laki velvoittaa meidän vastaamaan näihin pyyntöihin kuukauden sisällä.

6. Tietosuojan ylläpidosta vastaava taho

Tietosuojavastaavana toimii Paul Couldrey, PCIG Consulting Limited -yrityksestä.

Mikäli sinulla on kysymyksiä tietosuojaan liittyen, pyydämme lähettämään kysymykset tänne: 

Sähköposti: [email protected]
Postiosoite: PCIG Consulting Limited, 7 Westacre Drive, Quarry Bank, Dudley, West Midlands, DY5 2EE, England, The United Kingdom

7. Evästeet (cookies)

Käytämme evästeitä parantaaksesi käyttökokemustasi ja tehostaaksemme verkkopalveluitamme. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.

Evästeiden avulla näemme, miten käytät sivustoa, millä sivuilla vieraillaan eniten ja miten käyttäjämme löytävät tarvitsemansa. Evästeet eivät tallenna henkilökohtaista tietoa, kuten nimi-, osoite tai pankkitietoja.

Alla on mainittu kolme eri tapaa, joita Treated.com käyttää parantaakseen käyttäjäkokemusta:

Istuntoevästeet tallentavat tiedot, vieraillessasi sivustolla, huolehtien siitä, ettei sinun tarvitse syöttää uudelleen tietojasi jokaisella sivulla. Evästeet esimerkiksi muistavat, mitkä tuotteet olet laittanut ostoskoriisi, jotta voit siirtyä ostamaan ne kassa -sivulla.

Pysyvien evästeiden avulla voimme tunnistaa sinut ja seurata mieltymyksiäsi kun palaat sivustollemme.

Kolmannen osapuolten evästeitä käyttävät yhteistyöorganisaatiot ja ne niiden kautta saamme teknistä tietoa sivuston toiminnasta. Nämä auttavat meitä tekemään muutoksia sen perusteella, miten käyttäjät toimivat sivuja ja linkkejä käyttäessään, sekä tarjoavat tietoa analyyttiseen raportointiin.

Voit hallinnoida evästeitä ja laittaa ne pois päältä koska tahansa muuttamalla selaimesi asetuksia. Huomioithan, että toimiakseen kunnolla sivustomme tarvitsee evästeet. Jos poistat evästeet, voit silti etsiä tuotteita sivustoltamme, mutta et pysty luomaan käyttäjätiliä.

8. Henkilökohtaiset tiedot ja mainonta

Huomioithan, että voidaksemme tarjota palvelujamme, sinun tulee luovuttaa henkilökohtaiset tietosi. Näitä ovat mm. nimi, osoite ja yhteystiedot. Selvittääksemme, onko lääkitys on sinulle soveltuva, tulee sinun täyttää terveyskysely konsultaation aikana. Terveyskyselyn näkee ainoastaan lääkärimme ja lääkemääräämisoikeudet omaava farmaseutti, sekä tarvittaessa farmaseuttimme. Maksaessasi luottokortilla, maksutietoja ei tallenneta järjestelmäämme, vaan ne käsittelevät maksuprosessia ylläpitävä Klarna.

Käytämme luovutettuja tietoja ainostaan sillä hetkellä käynnissä olevan palvelun tarjoamiseksi. Voidaksemme toimittaa tilauksen, tulee meidän myös luovuttaa nimi- ja osoitetiedot lähettipalvelulle. Emme koskaan myy tai jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

Huomioithan, että saatamme käyttää tilauksen yhteydessä antamiasi tietoja, lähettääkseemme uutiskirjeitämme tai informaatiota liittyen tuotteisiimme tai palveluumme. Voit peruuttaa uutiskirjeen tilauksen missä vaiheessa tahansa uutiskirjeen peruutus toiminnolla.

Koska yrityksemme sijaitsee Iso-Britanniassa, toimintaamme valvoo Iso-Britannian valvontaviranomaiset. Apteekkimme on rekisteröity seuraaviin valvontaviranomaisten rekistereihin: General Pharmaceutical Council sekä Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA). Lääkärimme ovat rekisteröity General Medical Council:iin ja lääkemääräysoikeudet omaavat farmaseutit ovat rekisteröity General Pharmaceutical Council:iin. He määräävät reseptit noudattaen Iso-Britannian ajanmukaista ohjeistusta, mikäli ei ole erityisesti toisin ilmoitettu.

Koska olemme rekisteröity yllä mainittujen sääntelyelimien alaisiksi, tämä tarkoittaa sitä, että toimintaamme valvotaan tarkasti heidän toimestaan. Tästä syystä saatamme olla velvoitettuja jakamaan joitakin tietoja verkkokonsultaatioosi liittyen tarkastuksen aikana.

Voit muuttaa data-asetuksia koska tahansa, ottamalla meihin yhteyttä.

Sinulla on laillinen oikeus pyytää nähtäväksi, mitä tietoja olemme sinusta tallentaneet. Voit pyytää tiedot ottamalla meihin yhteyttä ja olemme velvoitettuja vastaamaan sinulle kuukauden sisällä. 

Ei hakutuloksia. Voit löytää kaikki lääkkeemme täältä.