1. Kuinka luotettavia ne ovat?
  2. Ovatko ne tilastollisesti täsmällisiä?
  3. Milloin minun tulisi tavata lääkäri?

Viagra tarvitsee vain vähän esittelyjä. Siitä lähtien kun lääke tuli markkinoille vuonna 1998, Viagra on tullut yleiskäsitteeksi ja sitä käyttävät miljoonat miehet ympäri maailmaa.

Viimeisten vuosikymmenien aikana, erektiohäiriöön tarkoitettuja lääkkeitä on tullut markkinoille useita lisää. Nykyisin ensimmäistä kertaa lääkitystä etsivillä miehillä on valittavanaan monia vaihtoehtoja, kuten myös valinnan vaikeus siitä, mikä lääke soveltuu omaan tilanteeseen parhaiten.  

Jotkut miehet etsivät tietoa asiasta internetistä ja lukevat muiden miesten Viagrasta jättämiä asiakasarvioita. Joissakin tapauksissa, nämä arvostelut saattavat tuntua hyvältä tavalta selvittää, mitä voi odottaa tapahtuvan lääkettä käyttäessä ja auttaa vähentämään omaa huolta ja epätietoutta siitä, miten lääke toimii.

Mutta on tärkeää pitää muutama seikka mielessään silloin, kun lukee Viagraan liittyviä asiakasarvosteluja netissä.

Näistä tärkeimpiä on se, että Viagra-arvostelujen lukemista ei pitäisi koskaan ajatella vaihtoehtona henkilökohtaiselle keskustelulle lääkärin kanssa.

Kuinka luotettavia ovat Viagra arvostelut?

Ovatko käyttäjien antamat lääkearvostelut luotettavia vai eivät, riippuu useista tekijöistä. Yksi näistä on verkkosivut, joilta arvostelut ovat luettavissa.

Joidenkin sivustojen harjoittama prosessi, jossa arvostelut tarkastetaan ja varmistetaan aidoiksi, on suoritettu tarkemmin kuin toisilla. Esimerkiksi tarkastusprosessiin saattaa liittyä toiminnan tarkastuksia, jossa varmistetaan, että sama henkilö ei voi jättää useita arvosteluja, käyttäen eri nimeä. Mikäli arvosteluja on tarkastamassa terveydenhuollon ammattilaisia, voidaan myös poistaa arvostelut, jotka saattavat olla hyödyttömiä tai harhaanjohtavia.

Verkkosivu voi myös tarjota yksityiskohtaisemman lomakeraamin, jonka perusteella arvostelu täytetään tai pyytää antamaan arvostelu tuotteesta tiettyjen toimintojen perusteella. Mitä yksityiskohtaisempi lomake on, sitä hyödyllisempi ja informatiivisempi arvostelu todennäköisesti tulee olemaan.

Antavatko online-arvostelut tilastollisesti tarkan edustuksen?

Tästä aiheesta käydään kiivasta keskustelua.

Tilanteessa, kun asiakas jättää internetissä spontaanin ja täysin vapaaehtoisen arvostelun, voidaan väittää, että tilanne on usein jompikumpi ääripäistä; asiakas on joko erittäin tyytyväinen tai erittäin tyytymätön tuotteeseen ja haluaa jakaa tiedon muille mahdollisille käyttäjille. On harvinaisempaa, että henkilö, joka on kokenut vain vaatimatonta tehoa tai teho on ollu odotusten mukainen, jättää arvostelun netissä.

Tästä voi siten syntyä vääristynyt kokonaiskuva, jolloin ääripäät korostuvat ja keskitasoa ei näytä olevan lainkaan.

Kliiniset testit ovat yleisesti ottaen paljon luotettavampia informaatiolähteitä silloin, kun pyritään muodostamaan tasapainoinen mielipide lääkkeen tehosta. Tutkimukset suoritetaan kontrolloiduissa tilanteissa ja kaikilta käyttäjiltä pyydetään tällöin vastaus. Tällaisessa tilanteessa myös “keskimääräinen taso” saadaan myös selville kokonaiskäsityksen aikaansaamiseksi.

Vaikkakin kliiniset testit tuottavat tilastollisesti todenperäistä tietoa lääkkeestä, raporteissa käytetty sanasto voi olla monesti vaikeaselkoista terminologiasta johtuen. Tästä syystä on ymmärrettävää, että monet kokevat asiakasarviot paremmin samaistuttaviksi kuin kliiniset raportit.

Lääkärin kanssa keskustelu

Viagran asiakasarvosteluja lukiessa saattaa joskus olla hyödyllistä selvittää, kuinka lääke toimii; tällöinen kliinisten testien lukeminen antaa hyvän idean siitä, kuinka todennäköistä on se, että lääke on tehokas.

Mikäli koet erektiohäiriötä ja haluat lisätietoja erilaisista hoidoista, paras tapa siihen on keskustella asiasta lääkärisi kanssa. Näin voitte yhdessä käydä läpi sairaushistoriasi ja lääkäri voi ottaa huomioon yleisterveytesi, ennen hoitosuosituksen antamista. Lääkäri myös voi tarpeen vaatiessa ehdottaa sinulle sopivaa lääkitystä erektiohäiriön hoitoon.  Sivu on viimeksi tarkastettu:  16.10.2018