Suurimmalle osalle miehistä, jotka tarvitsevat lääkettä erektiohäiriön hoitoon, suun kautta otettavat lääkkeet, kuten Viagra (Sildenafiili) tai Cialis (Tadalafiili) ovat suositeltavia vaihtoehtoja.

Joissakin tapauksissa, kun nämä lääkkeet eivät sovellu käyttöön tai niitä on kokeiltu, mutta ne eivät ole tuoneet toivottua tehoa, saatetaan suositella vaihtoehtoista lääkitystä, jossa vaikuttava aine on eri, kuten esimerkiksi Caverjectissä.

Erektiolääkityksen käyttöön ottamista harkittaessa, Caverject saattaa tuntua aluksi vähemmän houkuttelevammalta, kuin tablettimuodossa olevat lääkkeet, koska se annostellaan injektiona penikseen. Vaikka tämä saattaa tuntua epämiellyttävältä tavalta ensikertalaiselle (lisäksi ennen ensimmäistä käyttökertaa lääkärin tai hoitajan tulee opastaa kuinka se annostellaan), muutaman käyttökerran jälkeen, annosteluun yleensä tottuu hyvin.

Caverjectin käyttöön liittyy usein myös muita hyötyjä muihin erektiolääkkeisiin verrattuna. Tässä artikkelissa käymme näitä etuja tarkemmin läpi.

Nopeus

Suun kautta otettavat tablettimuodossa olevat erektiolääkkeet sisältävät PDE5-estäjiä. Nämä lääkkeet imeytyvät kehoon vatsassa ja siirtyvät sen jälkeen verenkiertoon. Tästä johtuen ne alkavat yleensä tehota 30-60 minuutin kuluessa. Tällä hetkellä saatavilla olevista tableteista, Spedra on nopeimmin tehoava suun kautta otettava erektiolääke; se tehoaa 15-30 minuutissa.

Caverject ruiskutetaan suoraan peniksen varteen ja tästä syystä lääke ei kulje yllä mainitun prosessin mukaisesti tehotakseen. Monissa tapauksissa, lääkkeen tehon voi huomata 5-20 minuutissa.

Tämä tarkoittaa sitä, että keskimääräisesti Caverjectin voidaan olettaa tehoavan nopeammin kuin suurin osa suun kautta otettavista tablettimuodossa olevista erektiohäiriön hoitoon tarkoitetuista lääkkeistä.

Toiminta

Pfizerin julkaisemien kliinisten tutkimusten mukaan, tutkittaessa Caverjectin tehokkuutta 23-69 -vuotiailla miehillä, 73 % miehistä, jotka injektoivat lääkkeen itse, kertoivat lääkkeen mahdollistaneen yhdynnän; mikä merkitsee melko suurta onnistumisprosenttia verrannollisesti PDE5-estäjien mediaaniannoksilla.

Lääkkeellä on lyhyempi puoliintumisaika kuin suun kautta otettavilla lääkkeillä. Se säilyy normaalisti aktiivisena kehossa korkeintaan tunnin ajan (kun tabletit saattavat kestää jopa viisi tuntia). Joka tapauksessa tämä aikaraami pitäisi olla tarpeeksi pitkä suurimmalla osalla lääkettä käyttävistä miehistä, tyydyttävän yhdynnän aikaansaamiseksi.

Saattaa soveltua miehille, jotka eivät voi käyttää suun kautta otettavia erektiolääkkeitä

Caverjectin käyttö ei kuitenkaan ole yhtä suoraviivaista, kuin tabletin ottaminen, mutta se saattaa olla hyvä vaihtoehto miehillä, jotka ovat käyttäneet suun kautta otettavaa lääkettä, mutta se on ollut heillä tehoton. Tästä syystä tämä lääke on suotuisa vaihtoehto sellaisille miehille, joilla ensisijainen hoitomuoto ei ole tehonnut tarvittavalla tavalla.

Sitä saatetaan myös harkita sellaisissa tapauksissa, kun tabletit reagoivat muiden lääkkeiden kanssa tai todennäköisesti aiheuttavat tiettyjä haittavaikutuksia. Esimerkiksi silloin, kun henkilö on allerginen jollekin tabletin sisältämälle aineelle, Caverject saattaa soveltua paremmin.

Koska Caverject annostellaan paikallisesti, se ei kulje maksan tai munuaisten kautta, kuten suun kautta otettavat lääkkeet kulkevat; tästä syystä maksa- tai munuaisvaivoista aikaisemmin kärsineille saattaa paremmin soveltua paikallisesti annosteltavat lääkkeet.

Haittavaikutukset

Koska lääkkeet ovat erilaisia, myös Caverjectiin liittyvät haittavaikutukset ovat erilaiset, kuin PDE5-estäjiin (kuten Sildenafiili) liitettävät haittavaikutukset.

Tätä artikkelia kirjoitettaessa, pakkausselosteessa raportoidut haittavaikutukset Caverjectissa olivat lyhyemmät, kuin Sildenafiilin pakkausselosteessa esitettävät haittavaikutukset. Tämä saattaa johtua siitä, että Sildenafiili on ollut Caverjectia kauemmin saatavilla, joten myös Sildenafiilista aiheutuneista haittavaikutuksista on voitu raportoida pidempään, kuin Caverjectista. (Uusien lääkkeiden haittavaikutusten lista on alussa lyhyempi, jota täydennetään, mitä pidempään ihmiset käyttävät lääkettä ja raportoivat kokemistaan haittavaikutuksista.)

Edelleen on tärkeää pitää mielessä, millaisia ovat Caverjectista mahdollisesti aiheutuvat haittavaikutukset, ennen lääkkeen käytön aloittamista. Mikäli sinulla esimerkiksi esiintyy priapismia, (mikä tarkoittaa erektiota, joka kestää neljä tuntia), sinun tulisi hakeutua kiireellisesti lääkäriin.

Voit lukea lisää haittavaikutuksista lääkkeen pakkausselosteesta.

Mikäli sinulla on muita kysymyksiä tai uskot, että Caverject saattaa sopia sinulle paremmin hoidoksi, kuin suun kautta otettavat tabletit, keskustele asiasta lääkärisi kanssa.Sivu on viimeksi tarkastettu:  01.11.2018