Siitä lähtien, kun ehkäisypillerit ensimmäisen kerran 60-luvulla tulivat saataville, niistä on tullut suosituin ehkäisytapa Iso-Britanniassa; vuonna 2006 ONS suorittaman tutkimuksen mukaan 35 prosenttia 16-49-vuotiaista naisista ilmoitti käyttävänsä ehkäisypilleriä ehkäisykeinona.

Tavallisin ohjeistus yhdistelmäpillerin käyttöön on kolmen viikon käyttö, jonka jälkeen pidetään yksi viikko taukoa. Tätä tapaa on pidetty pitkään ainoana ja kaikista tehokkaimpana tapana käyttää ehkäisypilleriä.

Viime aikoina kuitenkin osa ammattilaisista on kyseenalaistanut tätä käytäntöä; jotkut ovat sitä mieltä, että jatkuva pillereiden käyttö, ilman 7 päivän taukoa, tekee pilleriehkäisystä helppokäyttöisen ja tehokkaan.

Artikkelissamme tutkimme tarkemmin tätä väittämää ja käymme läpi mm. seuraavia asioita:

  1. Tämän hetkinen ohjeistus yhdistelmäpillerin käytölle
  2. Mikäli 7 päivän tauko on vanhentunut ohjeistus
  3. Mitä hyötyä on uskottu olevan sillä, että pidetään 7 päivän tauko pillerin otosta
  4. Mikäli on suositeltavaa ottaa 365/365 -metodi käyttöön

Tämän hetkinen ohjeistus yhdistelmäpilleriä käytettäessä

Suurin osa yhdistelmäpillereistä noudattavat käyttötapaa, jossa yksi pilleri otetaan päivässä 21 päivän ajan, jonka jälkeen pidetään seitsemän päivän tauko. Tämän jälkeen aloitetaan uusi ehkäisypilleriliuska. Tätä metodia kutsutaan joskus “21/7” -metodiksi.

Monet naiset kokevat tauon aikana kuukautisvuodon tapaista vuotoa, jota kutsutaan myös tyhjennysvuodoksi. Mikäli pilleri on otettu oikein, ehkäisyteho toimii myös seitsemän päivän tauon aikana.

Oikeanlainen yhdistelmäpillereiden käyttö tekee siitä erittäin tehokkaan ehkäisykeinon. Niin sanotussa “täydellisessä käytössä” yhdistelmäehkäisypillerin teoreettinen ehkäisyteho on 99,7 % ja “todellisessa käytössä” sen on sanottu antavan 92 % ehkäisytehon.  

“Todellinen” käyttö ottaa huomioon tietyt häiriöt käytössä, kuten pillerin ottaminen normaalia poikkeavaan aikaan päivästä tai yhden tai kahden pillerin ottamisen unohtaminen kuukauden aikana.

Onko seitsemän päivän tauko vanhentunut ohje?

21/7 -metodi on ollut yleisesti suosittu tapa siitä lähtien, kun ehkäisy tuli mahdolliseksi 60-luvulla. Viimeaikoina on kuitenkin käyty keskustelua, mikäli tämä on edelleen paras tapa pillerin ottamisessa.

Professori John Guillebaud, joka toimii asiantuntijana perhesuunnittelu ja lisääntymisterveyden saralla London University Collegessa, on sitä mieltä, että seitsemän päivän tauko on vanhentunut ohjeistus.

Tämä metodi, joka on kehitetty 60 vuotta sitten, ei hänen mukaansa perustu tieteelliseen lääkkeen tehon optimointiin, vaan enemmänkin silkkaan käytäntöön (yhtenäinen seitsemän päivän tauko jokaisen kuun lopussa on suhteellisen helppo muistaa ja tarkkailla).

Guillebaudin mukaan yksi tämän menetelmän haitoista on kuitenkin se, että tauon loppupuolella, pieni osa ovulaatiotoiminnasta saattaa palautua.

Vuonna 1990 julkaistun tutkimuksen mukaan, Guillebaud ja hänen kollegansa havaitsivat, että seitsemän päivän tauon pidentäminen saattaa lisätä tutkimuksessa mukana olleilla henkilöillä ovulaation mahdollisuutta 23 prosentilla. Tästä syystä professori Guillebaud on esittänyt, että jatkuva pillereiden käyttö vähentää ovulaation todennäköisyyttä.   

Tämä on johtanut siihen, että hän on julkaissut uudistetun potilaan pakkausselosteen, jossa ohjeistetaan kuinka pilleri otetaan 365/365 -metodia käyttäen. Tätä hän kutsuu “2000-luvun tavaksi ottaa ehkäisypilleri”. Pakkausselosteen mukaan tyhjennysvuoto kuukautisten välissä ei tuo hyötyä käyttäjälleen ja se voidaan kokonaan jättää pois.

On hyvinkin mahdollista, että joillakin 365/365 -metodia käyttävistä henkilöistä saattaa esiintyä epäsäännöllistä vuotoa (tiputteluvuotoa), mutta sen voi olettaa vähenevän ajan kuluessa, ja se todennäköisesti vähenee tai loppuu myöhemmin kokonaan.

Ohjeistuksen laatijat väittävät, että neljän päivän mittaista taukoa pillereiden ottamisessa voitaisiin suositella niille, jotka kokevat “epämiellyttävää vuotoa”. Tällöin muita varotoimia ei tarvita, jotta täydellinen käyttötapa saadaan aikaistettua seuraavaksi seitsemäksi päiväksi.

Julkaisun tekijät mainitsevat myös että, 365/365 -metodi mahdollistaisi sen, että pienempi annosmäärä  olisi tehokkaampi.

(Tässä vaiheessa on kuitenkin tärkeää mainita, että jo tälläkin hetkellä on olemassa yhdistelmäpillereitä, jotka ovat luokiteltu päivittäiskäyttöön. Tällainen on esimerkiksi Qlaira. Tässä hoidossa pilleri otetaan päivittäin, mutta liuska sisältää myös ns. lumelääkkeitä, jotka ovat tehottomia. Tästä syystä, tämän tyyppistä ehkäisymenetelmää käytettäessä on tärkeää noudattaa ohjeita, jotta ehkäisyteho on optimaalinen.)

Mitä hyötyä seuraa, jos tauko pillereistä poistetaan?

Jotkut saattavat suosia päivittäin otettavaa pilleriä useista eri syistä.

Professori Guillebaud on sitä mieltä, että seitsemän päivän tauon pois jättäminen lisää ehkäisypillerin tehoa.

Sen lisäksi pillerin päivittäinen ottaminen ilman taukoja saattaa myös tarkoittaa sitä, että lääkkeen ottorutiini on helpompaa pitää yllä ja näin pillerin unohduksia saattaa käydä harvemmin.

Sen lisäksi säännölliset kuukautiset tai tyhjennysvuoto saattavat aiheuttaa epämukavuuden tunnetta naisille sekä tuoda mukanaan ikäviä oireita. Osa 365/365 -metodia käyttävistä naisista saattavat kokea, että kuukautisia ennen usein esiintyvät oireet, kuten päänsärky tai vatsakipu, saattavat vähentyä.

Matalammat annokset saattavat myös tuoda yhtä tehokkaan vaikutuksen tätä tapaa käytettäessä.

Voinko ottaa käyttöön 365/365 -metodin pillereiden otossa?

Sinun ei tulisi tehdä muutoksia ehkäisypillerin ottotapaan itsenäisesti. Asiasta tulisi aina keskustella lääkärin käynnin yhteydessä tai perhesuunnitteluneuvolassa. Eri käyttötapojen hyödyistä on myös hyvä keskustella yksityiskohtaisesti, jotta voidaan selvittää, mikä tapa soveltuu kenellekin parhaiten.

Ehkäisypillerin ottamista tulisi jatkaa samaan tapaan kuten lääkäri tai gynegologi on ohjeistanut reseptin kirjoittaessaan. 365/365 -metodilla ei vielä ole virallista suositusta ja se voidaan luokitella niin kutsuttuna “off-license” tapana käyttää lääkettä. Tätä metodia voidaan sen lisäksi soveltaa ainoastaan ei-monofaasisiin 20 mcg estrogeenipillereihin (sisältää eri määriä aktiivista ainesosaa).

Jotkut lääkärit saattavat kuitenkin jo määrätä lääkkeen tällä metodilla käytettäväksi.

Suurin osa lääkäreistä kuitenkin todennäköisesti ohjeistaa edelleen käyttämään lääkettä perinteisellä ja virallisella 21/7 -ohjeistuksella.

Mikäli kiinnostuit asiasta ja haluaisit lisätietoja pillereiden käytöstä ilman seitsemän päivän taukoa välissä, kannattaa sinun keskustella asiasta lääkärisi tai gynegologin kanssa ja varata aika perhesuunnitteluneuvolaan tapaamiseen.