Sosiaalinen media on mullistanut tapamme olla yhteydessä muihin ja monille siitä on tullut olennainen osa päivittäistä elämää.

Sosiaalinen mahdollistaa yhteydenpidon vanhoihin ystäviin. Se voi myös toimia ensisijaisena foorumina juhlien järjestämiselle tai tärkeistä elämäntapahtumista ilmoittamiselle ('menemme naimisiin', 'saamme lapsen', 'muutamme toiseen maahan' ja niin edelleen.)

Sosiaalisella medialla on positiivinen monipuolisen sosiaalisen elämän ylläpitämisessä, ja suuri määrä käyttäjistä on osoitus tästä; on arvioitu, että  vuoteen 2020 mennessä noin kolme miljardia ihmistä ympäri maailman käyttää jonkin sortin sosiaalista mediaa.

Liiallisella sosiaalisen median käytöllä on kuitenkin joitakin haittapuolia. Viimeisten vuosien aikana useat raportit ovat ilmoittaneet että somen liika- ja väärinkäytöllä voi olla kielteisiä vaikutuksia itsetuntoon ja mielenterveyteen, etenkin nuoremmilla käyttäjillä.

Saadaksemme lisätietoa sosiaalisen median vaikutuksista henkiseen hyvinvointiin, Suomen Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi vastasi muutamaan kysymykseemme aiheeseen liittyen.

Some Ja Mielenterveys

Miten sosiaalinen media voi vaikuttaa kielteisesti mielenterveyteen?

Kuten mainittu yllä, somen käytöllä on useita käytännöllisiä etuja. Se auttaa ylläpitämään ihmissuhteita ystävien kanssa, jakamaan päivityksiä, järjestämään tapahtumia ja lisäksi tarjoaa nopean viestintätavan.

Joten miten ja milloin sosiaalisen median käyttö voi olla haitallista henkiselle hyvinvoinnillemme?

Riippuvuus

Mitä enemmän sosiaalisen median käyttö tulee päivittäiseen rutiiniin, sitä enemmän voimme tuntea emotionaalista ja psykologista riippuvuutta siitä. Eräs tutkimus väitti, että twiittaaminen ja sähköpostien lukemista voi olla 'hankalampi vastustaa kuin tupakkaa ja alkoholia'.

Some voi muodostua ongelmaksi, jos se alkaa häiritä tai estää jokapäiväistä elämää. Aalto-Matturin mukaan sosiaalisen median riippuvuudella voi olla haitallinen vaikutus päivittäisiin ihmissuhteisiin, uneen tai suorituskykyyn työssä tai opinnoissa:

“Myös ihan neutraali sosiaalisen median käyttö voi tuottaa haasteita henkiselle hyvinvoinnille, jos jatkuva ruutuaika alkaa vaikuttaa esimerkiksi uneen pääsyyn ja unen laatuun. Tiedetään, että unen kannalta sosiaalisen median selailu pitäisi lopettaa jo hyvissä ajoin ennen nukkumaanmenoa, sillä sininen ruutuvalo sekoittaa tehokkaasti unirytmin. Samoin huomattava ajankäyttö sosiaalisessa mediassa voi vaikuttaa sekä ihmissuhteisiin että arkielämän sujumiseen, josta voi aiheutua henkistä kuormitusta.”

Mikä oikein tekee sosiaalisesta mediasta niin koukuttavaa?

 1. Se on helposti saatavilla. Someen pääsee nyt lähes joka laitteella tietokoneesta tabletteihin ja älypuhelimiin (78 prosenttia suomalaisista omistaa älypuhelimen)

 2. Se tarjoaa välittömän tyydytyksen. Sosiaalinen media tarjoaa yksinkertaisen ratkaisun tylsyyteen.

 3. Pelko että jotain jää välistä eli The Fear of Missing Out (FoMO). Mahdollisuus, että ystävän tai julkkiksen päivitys voi jäädä huomaamatta voi houkutella meitä tarkistamaan sosiaalisen median aina kuin mahdollista.

Tottumus jatkuvaan sosiaalisen median tarkistamiseen voi johtaa impulsiiviseen tarkistamiseen. Tämä voi johtaa siihen, että emme koskaan käytä aikaa kunnolla rentoutumiseen.

Vertailu

Some mahdollistaa käyttäjiä jakamaan välähdyksiä omasta elämästä samalla kun voi pysyä ajan tasalla muiden elämästä. Jatkuva muiden käyttäjien elämän seuraaminen voi kuitenkin johtaa kriittiseen arviointiin.

Jatkuva altistuminen huolellisesti valituille ja muokatuille kuville voi aiheuttaa käyttäjiä olemaan kriittisempiä itseään kohtaan. Vaikka tällaiset kuvat voivat inspiroida joitain ihmisiä, ne voivat myös jättää käyttäjille tyytymättömyyden omaan elämäänsä.

Yksinäisyys

Sosiaalisen median käyttäjät voivat verkostoitua ihmisten kanssa ympäri maailman. Nettiverkostot voivat tarjota apua joillekin käyttäjille, mutta on myös mahdollista, että some voi johtaa yksinäisyyden tunteeseen. Eräs tutkimus on osoittanut, että mitä useammin käytät sosiaalisen median verkostoja, sitä todennäköisemmin tunnet itsesi sosiaalisesti eristyneeksi.

“Puhutaan modernista yksinäisyydestä, jossa ihmisellä voi olla satamäärin ystäviä sosiaalisessa mediassa muttei yhtään ystävää, jonka kokisi aidosti läheiseksi. Ja siinä missä sosiaalinen media voi olla paikka, jossa voi kokea arvostusta ja ystävyyttä, se on myös paikka, jossa voi joutua hyvin kielteisten tunteiden ja tekojen, ja suoranaisen kiusaamisen ja henkisen väkivallan kohteeksi” Aalto-Matturi sanoo.

Kuten monien muidenkin sosiaalisen median vaikutuksia mielenterveyteen tutkivilla tutkimuksilla, on kuitenkin vaikeaa selvittää syy-yhteyttä. On mahdollista, että jo valmiiksi sosiaalisesti eristyneet henkilöt turvautuvat someen yhteyden tuntemiseksi.

Nettikiusaaminen

Nettikiusaaminen on erityisen ongelmallinen sosiaalisen median puoli. Eri lähteiden mukaan 70 prosenttia nuorista ja 40 prosenssia aikuisista on kokenut jonkin sortin nettikiusaamista. Kiusaamisen uhrit ovat myös alttiimpia masennukselle, ahdistujselle ja jopa itsetuhoisuudelle.

Aalto-Matturi on yhtä mieltä tilastojen kanssa sen kanssa, että nettikiusaaminen ei ole vain nuorten riesa:

“Voi olla, että esimerkiksi tiettyyn henkilöön kohdistuvaa nettikiusaamista esiintyy enemmän nuorten yhteisöissä, mutta yhtälailla aikuiset kohtaavat sosiaalisessa mediassa pahantahtoisuutta ja jopa suoranaista vihaa. Voisi ajatella, että nuoret ja aikuiset ovat hyvinkin samalla viivalla sosiaalisen median haasteiden edessä. Elämänkokemuksen puute ja vielä kehittymässä ovat tunnetaidot voivat tehdä nuoren haavoittuvaksi, mutta toisaalta aikuisilla taas sosiaalisen median ja sen pelisääntöjen osaaminen voi olla heikompaa.”

Suosituilla somesivustoilla on menettelytapoja kiusaamisen ja uhkailun muotojen lopettamiseksi ja ne voi lukea ainakin Facebookin, Twitterin, Instagramin, Snapchatin ja YouTuben sivuilta.

Käyttäjät voivat myös estää muita käyttäjiä. Tämä mahdollistaa estetyn henkilön mahdollisuuden lähettää sinulle viestiä ja vierailla profiilissasi. On myös mahdollista raportoida hyökkäävää materiaalia sivuston ylläpitäjille, jotka tarkistavat sisällön ja toimivat tarpeen mukaan.

Ahdistus ja masennus

Eräs tutkimus ilmoitti, että useiden sosiaalisen median sivustojen käyttäminen samanaikaisesti johti siihen, että käyttäjät raportoivat todennäköisemmin ahdistuksesta ja masennuksesta.

Sosiaalinen media mahdollistaa käyttäjiä esittämään suodatetun version elämästään, joka saattaa olla täysin erilainen oikeaan elämään verrattuna.

Kun ihmiset alkavat vertailla itseään siihen, mitä he näkevät somessa, saattavat he alkaa yrittää täyttää epärealistisia odotuksia. Tämä taas voi vaikuttaa henkiseen hyvinvointiin monin tavoin ja johtaa esimerkiksi johonkin seuraaviin:

 • itseluottamuksen puute

 • vääristynyt kehonkuva

 • ahdistuneisuuden tunne

Niille, joilla on jo ongelmia ahdistuksen, itseluottamuksen tai kehonkuvan kanssa, voi sosiaalinen media jopa vahvistaa näitä kielteisiä tuntemuksia.

Vaikuttaako sosiaalisen median käyttösi henkiseen hyvinvointiisi?

Voi olla hankalaa arvioida, missä vaiheessa sosiaalisen median käyttö alkaa haitata henkistä hyvinvointia.

Mahdollisia merkkejä siitä, että sosiaalisen median käytöllä alkaa olla negatiivinen vaikutus henkiseen hyvinvointiin, voi olla esimerkiksi:

 • Tarve päivittää kaikki tekemiset netissä.

 • Heikko itsetunto.

 • Tarve tarkistaa somekanavat jatkuvasti päivän mittaan.

 • Muut, ei-virtuaaliset aktiviteetit eivät tuota yhtä paljon mielihyvää.

Väärinkäytön ennaltaehkäisy

Nettikiusaamisen ehkäisemiseksi tulee tehdä töitä. Sosiaalisten verkostojen sivustoja on kuitenkin kehotettu useasti ryhtymään lisätoimiin auttaakseen suojelemaan käyttäjiensä henkistä hyvinvointia.

Ehdotuksiin on kuulunut:

 • Ponnahdusikkunoiden varoitukset liiallisen käytön tapauksissa.

 • Ilmoitus muokatuista kuvista.

 • Helposti saatavan tieto saatavilla olevasta mielenterveyden tuesta.

Sosiaalisen median käyttäminen oikealla tavalla

Somen käyttäminen voi ja pitääkin olla mukava kokemus, mutta kuten aikaisemmin mainitsimme, on erittäin tärkeää pitää jokapäiväinen elämä ja virtuaalinen elämä oikeassa tasapainossa.

Mutta mistä varoitusmerkeistä voisi huomata, että sosiaalisen median käytöstä alkaa muodostumaan ongelma?

“Ylipäätään olemme usein vähän hitaita huomaamaan omaa vointiamme - se ei ole mikään sosiaalisen median erityispiirre. Onkin hyvä oppia tunnistamaan omia tunteitaan ja myös niitä asioita, jotka kulloinkin vahvistavat ja heikentävät omaa hyvinvointia. Sosiaalinen media voi olla molemmilla puolilla tässä arviossa. Niin aikuisilla kuin nuorillakin on hyvä pysähtyä miettimään, kuinka paljon aikaa sosiaalisessa mediassa vierähtää, ja onko se aika pois jostain sellaisesta, joka olisi tärkeää oman hyvinvoinnin kannalta - vaikkapa nukkumisesta, perheen kanssa vietetystä ajasta, työstä, opiskelusta ja ystävien kasvokkaisista tapaaamisista. Ja jos omat yhteisöt sosiaalisessa mediassa ovat sellaisia, että ne aiheuttavat ahdistusta ja mielipahaa, kannattaa tietysti miettiä, voisiko aikaansa viettää muualla”, sanoo Aalto-Matturi.

Lisäksi Aalto-Matturi korostaa sosiaalisen median pelisääntöjen opettamisen tärkeyttä etenkin nuorille:

“Tuskin sosiaalisessa mediassa voi koskaan olla täysin turvallisesti sen enempää kuin muuallakaan elämässä, mutta sosiaalisen median pelisääntöjä ja taitoja on erittäin tärkeää opettaa ja opetella niin koulussa kuin kotonakin. Samoin on tärkeää, että sosiaalisen median erilaisissa yhteisöissä turvallisuusnäkökohdista huolehditaan. Sosiaalisen median kasvatuksessa on varmasti kehitettävää, ja tässä korostaisin kovasti myös vanhempien oman osaamisen lisäämistä ja vanhempien roolia nuorten sosiaalisen median käytössä. Samalla tavalla kuin vanhempien on tärkeää olla kiinnostuneita nuoren elämästä muilla areenoilla, on heidän tärkeää olla kiinnostuneita myös siitä, mitä asioita nuori sosiaalisessa mediassa kohtaa. Erityisen tärkeää on, että nuori osaa turvautua vanhempiinsa jos kohtaa sosiaalisessa mediassa asioita, jotka aiheuttavat ahdistusta.”

Alla viisi neuvoa, jotka auttavat pitämään somen käytön kontrollissa:

 1. Irrottaudu sosiaalisesta mediasta. Voi olla hyvä ajatus ottaa säännöllisesti aikaa pois somesivustoilla käytetystä ajasta.Etenkin ennen nukkumaanmenoa on tärkeää olla poissa tietokoneen tai kännykän ruudun äärestä. Ruudulle altistumisen vähentäminen tänä aikana voi auttaa nukahtamaan nopeammin sekä nukkumaan sikeämmin. Voi olla myös hyödyllistä olla käyttämättä aikaa somessa viikonloppuisin, jotta voit rentoutua täysin eikä sinun tarvitse stressata siitä, että koko ajan pitäisi olla yhteyksissä.

 1. Pidä asiat perspektiivissä. On tärkeää muistaa, että somemateriaali voi olla muokattu ennen sen jakamista. Se, mitä näet, ei välttämättä ole koko totuus siitä, mitä on tapahtunut. Täydellisyyteen pyrkivä virtuaalimaailma voi väärentää todellisuutta ja saada käyttäjän tuntemaan, ettei hän ole tarpeeksi hyvä tai että hän on jotain vailla.

 1. Tasapaino on avainasia. Sosiaalisen median käyttö tulisi olla päivittäisten askareiden rinnalla niiden korvaamisen sijasta.

 1. Aseta aikaraja. Keskimääräisen nettikäyttäjän arvioidaan käyttävän yli kaksi tuntia päivässä sosiaalisessa mediassa. Nuorien väitetään kuitenkin käyttävän someen jopa huikeat yhdeksän tuntia päivässä.

 1. Harrasta liikuntaa. Hyvä tapa ylläpitää terveellinen tasapaino virtuaalisen ja oikean elämän välillä on harrastaa liikuntaa.

Sosiaalisen median myönteiset vaikutukset mielenterveyteen

Vaikka somella voi joissain tapauksissa olla negatiivinen vaikutus mielenterveyteen, on tärkeää huomata, että sillä voi myös olla (oikein käytettynä) etuja mielenterveyden kannalta.

Jotkut kääntyvät sosiaalisen median puoleen tarvitessaan henkistä tukea. Se voi tarjota arvokkaan pääsyn yhteisölle, jossa tietyistä aiheista keskustellaan mahdollisesti avoimemmin kuin kasvokkain. Tämä mahdollistaa kokemuksen jakamisen ja verkostoitumisen samankaltaisten ihmisten kanssa.

Sosiaalisella medialla on erittäin laaja ulottuvuus, jota voitaisiin hyödyntää tietoisuuden parantamiseksi mielenterveysongelmista ja muista terveysaiheista. Jakamisympäristön tarjoaminen samanlaisille terveyskokemuksille voivat olla valaisevia ja hyödyllisiä niille, jotka tuntevat olevansa ongelmansa kanssa yksin.

“Sosiaalisella medialla voi olla sekä myönteisiä että kuormittavia vaikutuksia henkiseen hyvinvointiin. Sosiaalinen media antaa monenlaisia mahdollisuuksia ylläpitää ihmissuhteita ja myös solmia uusia sekä saada vertaistukea. Sosiaalisen median erilaiset yhteisöt ovat monille hyvinkin tärkeitä ja merkityksellisiä sosiaalisen kohtaamisen areenoita. Sosiaalisessa mediassa saamme kuulumisen, arvostuksen ja välitetyksi tulemisen kokemuksia. Esimerkiksi sosiaalisen median ’tykkäykset’ voidaan nähdä hyvinvointia lisäävinä sosiaalisina kosketuksina tai ns. sivelyinä toisilta ihmisiltä. Sosiaalisella medialla voi olla erittäin suuri merkitys monen sellaisen henkiselle hyvinvoinnille, jolle syystä tai toisesta on vaikeaa kokea läheisyyttä ja yhteisöllisyyttä muuten elämässään”, Aalto-Matturi lisää.