Lääkejäte on merkittävä ja kallis ongelma, jonka todellista kokoluokkaa monet eivät ole vielä ymmärtäneet.

Lääkärinvastaanotot sekä apteekit ovat uudelleen organisoineet toimintojaan, jotta lääkejäte saataisiin vähenemään. Tämän lisäksi myös lääkkeiden käyttäjät voivat vaikuttaa lääkejätteen syntymiseen omalta osaltaan.

Tässä artikkelissa käymme läpi seuraavia aiheita:

Miksi lääkettä ei voi jälleenmyydä?

Iso-Britannian Terveysministeriön päätöksen mukaan, mikä tahansa lääke, joka on määrätty tietylle potilaalle ja poistuu apteekin tiloista, ei voida jälleenmyydä toiselle potilaalle, vaikka paketti palautettaisiin avaamattomana.

Tämä johtuu siitä, että tällaisessa tilanteessa ei voida taata, että tuote on käyttökelpoinen varastointiolosuhteiden ollessa tuntemattomat sekä mahdollisen luvattoman toiminnan vuoksi.

Jotkut apteekissa myytävät tuotteet saattavat epähuomiossa pilaantua esimerkiksi altistuttuaan valolle, kuumuudelle tai kosteudelle, ja tämä saattaa vaikuttaa tuotteen tehokkuuteen.

Kuinka paljon lääkejäte maksaa?

Lääkejäteen käsittely saattaa olla kovatöistä ja tuntua hankalalta päästä eroon ympäristöystävällisellä tavalla. Lääkejätettä syntyy sekä kotitalouksissa että terveydenhuollossa.

Apteekkariliiton vuonna 2016 tekemän tutkimuksen mukaan suomalaisilta jää käyttämättä vuosittain jopa 95-125 miljoonan euron arvosta apteekista hankittuja reseptilääkkeitä. Tämä on noin 3-4 prosenttia koko Suomen reseptilääkemyynnistä.

Ymmärrettävästi lääkehoitosuunnitelmiin tehdään muutoksia, johtuen tuotteen tehottomuudesta tai ei-toivotuista haittavaikutuksista. Valitettavasti myös monissa tapauksissa lääke jää käyttämättä syistä, jotka olisivat olleet vältettävissä.

Miksi lääke päätyy jätteeksi?

On olemassa lukuisia syitä sille, miksi potilaat, joille lääkkeet ovat määrätty, jäävät käyttämättä (tai osittain käyttämättä). Tällaisia syitä ovat mm.:

 • Lääkehoitosuunnitelman noudattamatta jättäminen, esimerkiksi ottamalla väärän annostuksen tai epäsäännöllisin väliajoin. Reseptin mukana tulee aina hoito-ohje, kuinka lääkettä käytetään, jotta saataisiin aikaan paras mahdollinen tulos. Määrätty annoskoko ja ohjeistus perustuvat yleensä näyttöön perustuvista kliinisistä tuloksista. Siitä huolimatta, koska ihmiset ovat erilaisia, annostus ja ohjeet saattavat vaihdella.
 • Lääkkeen käytön lopettaminen, johtuen haittavaikutuksista tai henkilökohtaisesta valinnasta lopettaa kuuri kesken. Potilaiden tulisi ottaa yhteyttä lääkäriinsä, mikäli lääkkeen käytöstä aiheutuu haittavaikutuksia tai suunnitelmissa on jättää kuurin kesken.
 • Vahingossa kuurin kesken jättäminen (esimerkiksi, jos yhden tai useamman annoksen ottaminen unohtuu)
 • Muutoksia potilaan terveydentilassa. Tämä saattaa johtaa siihen, että aikaisemmin määrättyä lääkitystä ei enää koeta tarpeelliseksi
 • Lääkkeen varastointi tarpeen varalle, vaikka lääkkeen käyttö ei olisikaan tarpeellista myöhemmässä vaiheessa

Kuinka hävittää lääke, jota et enää tarvitse

Kaikki lääkejäte tulisi toimittaa apteekkiin oikeanlaista hävitystä varten.

Jokaisen tulisi tasaisin väliajoin tarkistaa lääkekaappinsa sisältö ja varmistaa, että lääkkeet eivät ole vanhentuneet tai vaurioituneet. Mikäli kaapista löytyy huonoksi menneitä lääkkeitä, tulisi ne hävittää oikeaoppisesti.

Älä koskaan heitä lääkkeitä WC-pöntöstä tai käsienpesualtaan kautta viemäristöön, koska tällaisella toiminnalla on huomattavia vaikutuksia ympäristöön. Lääkkeitä ei tulisi myöskään heittää tavalliseen roskakoriin, koska lääkkeet saattavat joutua muiden henkilöiden, kuten esimerkiksi lasten, käsiin.

Miksi päiväysvanhaa lääkitystä ei tulisi käyttää

Vanhentuneiden lääkkeiden käyttö saattaa olla vaarallista ja aiheuttaa terveydellisiä haittoja. On myös hyvin paljon mahdollista, että vanhentunut lääke ei enää tehoa samalla tavoin kuin on tarkoitettu, ja näin saattaa vakavasti sairastumisen riskiä.

Mikäli olet epävarma lääkkeen käytöstä, sinun tulisi varmistaa oikea annostus ja käyttöaika omalta lääkäriltäsi tai apteekin farmaseutilta.

Lääkehoitosuunnitelman noudattaminen on tärkeää hyvinvointiasi ajatellen, mutta on myös ymmärrettävää, että varsinkin silloin kuin on useita lääkkeitä käytössä samanaikaisesti, lääkkeiden ottaminen oikea-aikaisesti saattaa olla haastavaa.  

Mikäli sinulla on kysyttävää omasta lääkehoitosuunnitelmastasi, kannattaa kääntyä oman vastaanottosi tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Kuinka voit omalta osaltasi vähentää lääkkeen jätteeksi päätymistä

Kuten aikaisemmin mainitsimmekin, aina ei ole mahdollista luopua lääkejätteestä. Siitä huolimatta, voit varmistaa seuraavilla toimintatavoilla, että käytät reseptilääkkeitä oikealla tavalla.

Pyydä ainoastaan reseptin uusintaa, jos tiedät, että tosiaan tulet tarvitsemaan lääkettä. Huomioithan myös viikonloput, arkipyhät ja muut lomat, jotka vaikuttavat lääkkeen ottamiseen.

 • Tarkasta tasaisin väliajoin kotona säilyttämiesi lääkkeiden päiväykset.
 • Älä hanki lääkkeitä varastoon. Mikäli varastoit ylimääräisiä lääkkeitä, saattaa olla suurempi riski käyttää vaaralliseksi osoittautuvaa ja vanhentunutta lääkitystä, etenkin jos lääke on haavoittuvaisten vanhusten tai lasten ulottuvissa.
 • Noudata lääkärisi tai terveydenhuollon ammattilaisen sinulle laatima hoitosuunnitelmaa. Mikäli et noudata suunnitelmaa, sinulla on vaara sairastua vakavammin.
 • Kerro lääkärillesi, mikäli terveydentilassasi tapahtuu muutoksia, kuten esimerkiksi tullessasi raskaaksi
 • Noutaessasi lääkkeitäsi, tarkastathan ostamasi tuotteet, ennen kuin poistut apteekista.
 • Mikäli joudut sairaalahoitoon, varmistathan, että otat mukaan tarvitsemasi lääkityksen, mielellään alkuperäispakkauksessa.
 • Osallistu lääkärisi tai hoitajasi järjestämiin seurantatapaamisiin.

Mikäli kaipaat edelleen lisätietoja reseptilääkkeiden oikeaoppisesta käyttötavasta, ota yhteyttä apteekkiisi. Myös Fimean sivuilla on yksityiskohtainen lääkkeiden hävittämisohjeistus.