Suomalaiset rakastavat lemmikkieläimiä ja tilastokeskuksen vuonna 2016 julkaistun tilaston mukaan lemmikkien omistaminen on lisääntynyt. Noin 35 prosentilla suomalaisista kotitalouksista on joku lemmikkieläin. Suosituin lemmikkieläin oli koira, joita oli vuonna 2016, 22 prosentilla (800 000) kotitalouksista ja kissoja 15 prosentilla (600 000). Akvaario tai terraario oli noin kahdella prosentilla.

Lemmikkieläimet ovat kuuluneet moniin kulttuureihin tavallisena asiana ympäri maailman jo tuhansia vuosia. Mutta miksi pidämme eläimiä lemmikkeinä? Onko lemmikkieläimistä mitään terveyshyötyjä?

Viime aikoina on saatu lukuisilta eri tahoilta näyttöä, että lemmikkieläimet parantavat henkistä hyvinvointia.

Tässä artikkelissa käymme läpi tutkimustuloksia, sekä mahdollisia terveyshyötyjä, joita lemmikin omistaminen saattaa tuoda tullessaan.

Miten lemmikkieläimet saattavat parantaa terveyttämme?

Monet lemmikkieläinten omistajat sanovat, että heidän lemmikkinsä on enemmän kuin vain lemmikki ja sitä pidetään yhtenä perheenjäsenenä.

Joten lemmikin omistaminen selvästikin tuo joitain hyötyjä mielenterveydelle, koska ne tarjoavat:  

  • Kumppanuus. Lemmikkieläin voi helpottaa yksinäisyyden tunnetta. Mitä vanhemmaksi väestöstä tulee, yksinäisyydestä tulee entistä pysyvämpi asia. Suomen Mielenterveysseuran mukaan Suomessa asuu yksin noin 350 000 yli 65-vuotiasta ja näistä arvion mukaan joka kolmas yli 65-vuotias tuntee itsensä ajoittain yksinäiseksi.  
  • Elämäntarkoitus. Lemmikit ovat omistajistaan riippuvaisia ja niitä pitää ruokkia, antaa vettä, pedin sekä järjestää tekemistä. Vastuu jostakin toisesta elävästä saattaa antaa elämään positiivisuutta ja syyn tekemiselle.
  • Liikunta. Etenkin koirat auttavat omistajiaan pysymään fyysisesti aktiivisina. Koira tarvii ulkoilutusta muutaman kerran päivässä, jolloin askelmäärä lisääntyy säännöllisesti ja sydäntautien riski madaltuu. Säännöllisen kävelyn on myös uskottu olevan hyväksi henkiselle hyvinvoinnille.
  • Sosiaalinen kanssakäyminen. Ensinnäkin lemmikin kanssa toimiminen on itsessään sosiaalista kanssakäymistä (pallon heittely tai niille jutteleminen). Lemmikin omistaminen tuo sen lisäksi erilaisia mahdollisuuksia tavata ja keskustella muiden lemmikin omistajien kanssa. Tämä tarkoittaa mahdollisuutta ihmiskontaktiin, joka vähentää yksinäisyyden tunnetta.

Mitä todisteita tästä on olemassa?

Yksi vuonna 1988 suoritettu tutkimus, jossa mitattiin tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden verenpainetta silloin, kun he olivat koiran kanssa tekemisissä. Tutkimus kuitenkin antoi tulokseksi eriäviä päätelmiä. Molemmat, niin matala kuin korkeakin verenpainemittaukset saatiin tulokseksi silloin kun testihenkilö oli kontaktissa koiran kanssa. Tulos näytti, tutkimuksen suorittaneiden tutkijoiden mukaan riippuvan siitä, mikäli testiin osallistuva ihminen silitti ja puhui koiralle yksistään vai tekivätkö he tämän samanaikaisesti.  

Helmikuun alussa vuonna 2018 julkaistiin BMC Psychiatry -lehdessä katsaus 17 eri tutkimuksesta, jotka tarkastelivat "eläinkumppaneiden" tukea. Katsauksessa todettiin, että lemmikkieläimet voivat olla hyötyä sellaisille henkilöille, joilla on diagnosoitu mielenterveyteen liittyvä sairaus. Se kuitenkin tunnustaa myös, että aihepiiristä tarvitaan lisätutkimuksia.

Toinen julkaisu tuli siihen tulokseen, että eläinkaverit on “meille hyväksi”.  Kuitenkaan suoraa seurausta eläimen omistamisen ja ihmisen hyvinvoinnin välillä ei kuitenkaan voitu todistaa.

Jotkut sairaalan osastot ovat viime aikoina testanneet lemmikkieläin terapiaistuntoja, joissa lemmikkieläin ja potilas kohtaavat osana paranemisprosessia. Tutkimukseen vastanneiden 750 sairaanhoitajan mukaan, 90 prosenttia uskoi, että eläimen läsnäolo auttaa potilaita mielenterveyden ongelmissa, mukaan lukien masennuksen.

Lemmikin omistamisen toinen puoli

Lemmikin omistaminen ei sovi kaikille ja siihen liittyy lisävastuuta ja -paineita:

  • Johtuen ruoka- ja eläinlääkärikuluista, lemmikin ylläpitäminen voi tulla kalliiksi.
  • Jotta lemmikki voidaan pitää terveenä ja tyytyväisenä, saattaa huolehtiminen viedä huomattavasti aikaa ja vähentää spontaaneja suunnitelmia.
  • Lemmikki tarvitsee aina hoitoa, vaikka omistaja ei olisikaan kotona. Lemmikille täytyy löytää hoitaja, lomalle lähtiessä tai mikäli sairastuu vakavasti.
  • Lemmikin omistaminen ei aina ole edes mahdollista allergioiden takia. Muita esteitä lemmikin hankinnalle saattavat olla tilanpuute tai kielto vuokrasopimuksessa.

Kaikista raskain henkinen taakka on lemmikkieläimen omistajalle sen kuolema. Hyvästien jättäminen läheiselle kumppanille saattaa jättää negatiivisen jäljen omistajan mieleen.

Pitäisikö ihmisillä olla enemmän lemmikkieläimiä?

Vastaus tähän kysymykseen riippuu täysin yksilöllisestä elämäntilanteesta. Lemmikkieläimen huolenpidolla ei ole kaiken kattavaa tapaa. Jotkut kuitenkin saattaisivat hyötyä lemmikkieläimestä sen tuodessa tarkoituksen elämään ja rutiinin päivittäiseen elämään.

Ajatus siitä, että eläin saattaa auttaa psyykkisessä ja fyysisessä sairauksissa on kyseenalaistettu. Aiheeseen liittyvät lisätutkimukset ja kontrolloidut satunnaiset tilanteet ovat tarpeen, jotta linkki lemmikistä huolehtimisen ja parantuneet mielenterveyden välillä voidaan selvittää ja jotta voidaan saadaa lisää luotettavaa kliinistä näyttöä asiasta.  

On tärkeää ymmärtää vastuu, joka eläimen omistaminen tuo tullessaan. Sinun tulisi harkita lemmikkieläimen ottamista ainoastaan siinä tapauksessa, mikäli voi olla varma, että voit sitoutua siihen tarvittavissa määrissä.  

Joten mikäli sinulla on sairaus, joka vaikuttaa mielenterveyteesi ja olet suunnittelemassa lemmikin hankkimista, saattaa olla suositeltavaa keskustella lääkärin tai terapeutin kanssa asiasta ennen lopullista päätöksen tekemistä.