Suurin osa astmadiagnoosin saaneista ihmisistä pystyy pitämään astmaoireet hallinnassa lääkityksen avulla.

Tyypillisimmät hoitomuodot ovat avaavat ja ehkäisevät inhalaatiolaitteet. Joissain tapauksissa on myös mahdollista määrätä hoidoksi joko pitkäkestoisia, yhdistelmä- tai ei-steroidisia inhalaatiolaitteita.

Olemme koonneet avuksesi lyhyen ohjeistuksen erilaisista tarjolla olevista hoidoista, ja siitä kuinka ne toimivat.

Mitä ovat avaavat ts. oirelääkitykseen perustuvat inhalaatiolaitteet?

Jokaiselle astmaatikolle määrätään avaava inhalaatiolaite lievittämään tiukkuuden tunnetta rinnassa, hengenahdistusta sekä hengityksen vinkumista.

Tyypillisesti avaavat inhalaattorit ovat väriltään sinisiä ja niitä käytetään keuhkojen lihasten rentouttamiseen, jotta hengittäminen helpottuisi pikaisesti. Salbutamoli ja terbutaliini -lääkkeet tunnetaan tärkeimpinä keuhkoputkia laajentavina aineina.

Oirelääkitykseen perustuvia inhalaattoreita on saatavilla monilla eri tuotenimillä, kuten Airomir, Salamol, Salbutamol, Ventoline ja Bricanyl. Tämäntyyppistä lääkitystä pidetään aina lähettyvillä mahdollisia hätätilanteita varten.

Mikäli avaavia inhalaattoreita joudutaan käyttämään useammin kuin kolme kertaa viikossa, astman hoito ei ole hallittu. Silloin on tärkeää selvittää lääkärintarkastuksessa, mikäli ehkäisevä inhalaattori tulisi myös tarpeen.

Mitä ovat ehkäisevät ts. hoitavaan lääkitykseen perustuvat inhalaatiolaitteet?

Ehkäisevät inhalaattorit ovat väriltään tyypillisesti ruskeita ja näitä käytetään säännöllisesti (yleensä kahdesti päivässä), astmakohtauksen estämiseksi. Kaikki astmaatikot eivät tarvitse tätä hoitomuotoa.

Ennalta ehkäisevissä inhalaattoreissa kortikosteroidi -lääkeannos inhaloidaan suoraan keuhkoihin tulehduksen välttämiseksi.

Lääkityksen aikaansaava ennaltaehkäisevä vaikutus rakennetaan ajan kuluessa, joten voi kulua jopa kaksikin viikkoa, ennen kuin lääkityksen teho on täysin nähtävissä. On tärkeää jatkaa lääkkeen käyttöä lääkärin ohjeistuksen mukaisesti, vaikka oireet häviäisivätkin.

Olisi tärkeää tehdä ehkäisevän inhalaattorin käyttämisestä päivittäinen rutiini, jolloin jokapäiväinen lääkkeen ottaminen ei unohtuisi.  

Mitä ovat pitkävaikutteiseen oirelääkitykseen perustuvat inhalaattorit? 

Pitkävaikutteiset avaavat inhalaattorit määrätään tyypillisesti päivittäin käytettävien ehkäisevien inhalaattorien lisäksi. Lääkityksenä tämän tyyppisissä inhalaattoreissa käytetään pitkävaikutteisia beta-agonisteja (LABA), sekä pitkävaikutteisia muskariinireseptoriantagonisteja (LAMA).

Nämä inhalaatiolaitteet toimivat rentouttaen ilmatiehyiden ympärillä olevia lihaksia, ja avaten ne, jotta keuhkot saisivat lisää ilmaa. LAMA inhalaattorit vähentävät tämän lisäksi limaneritystä.

Tämäntyyppisen inhalaattorin käyttö saattaa olla vaarallista, mikäli käytössä ei ole myös ennalta ehkäisyyn tarkoitettu steroidi-inhalaattori. On tärkeää myös muistaa, että lyhytvaikutteiset avaavat inhalaattorit ovat tarpeellisia hätätilanteiden varalta.

Mitä ovat yhdistelmäinhalaattorit?

Yhdistelmäinhalaattorit pitävät sisällään yhdistelmän pitkävaikutteista oirelääkitykseen perustuvaa lääkettä, joka tunnetaan nimellä pitkävaikutteinen beta-agonisti (LABA) sekä hoitavaan lääkitykseen käytettävää kortikosteroidia.

Tyypillisesti tällöin määrätään reseptilääkkeinä Seretide sekä Symbicort -nimisiä tuotteita. Näitä inhalaattoreita käytetään, jotta hengittäminen helpottuisi, sekä rinnan tiukkuuden tunne vähenisi. Lääkitys ennaltaehkäisee tämän lisäksi tulehdusta keuhkoputkien limakalvoilla.

Tämän tyyppinen inhalaattori määrätään tyypillisesti sellaisille henkilöille, joiden astma ei ole hallinnassa, vaan he reagoivat säännöllisesti erilaisille astmakohtauksen aiheuttaville ärsykkeille. Astmaatikot, joille on määrätty yhdistelmäinhalaattoreita, tarvitsevat tämän lisäksi oirelääkitykseen perustuvaa inhalaattoria, jotta käytössä olisi nopeavaikutteinen apu hätätilanteen varalta.   

Mitä ovat ei-steroidiset inhalaattorit?

Näitä ovat pitkäkestoiset ehkäisevät inhalaattorit, jotka eivät sisällä steroideja.

Saatavilla on kahdentyyppistä ei-steroidisia inhalaatiolaitetta: Intal, joka sisältää kromoglikaattia, ja jota käytetään pääasiallisesti rasitusastmaan, sekä Tilade, joka sisältää nedokromiilia. Molemmat toimivat avaamalla hengitystiehyet ja rauhoittavat tulehdusta.

Näitä lääkkeitä käytetään tyypillisesti vaihtoehtoisena lääkintämuotona niille henkilöille, jotka eivät voi käyttää steroidilääkitystä.  

Mikä on huoltava- ja avaava hoito (MART)?

Tällaista hoitoa määrätään ainoastaan yli 18-vuotiaille henkilöille, joilla on erityisen vaikea astma.

MART -hoito vähentää hengitysteiden tulehdusta, sekä helpottaa parhaillaan käynnissä olevaa tai yllättäen ilmestyviä oireita. Tämän tyyppinen hoitomuoto ei vaadi lisänä oirelääkkeitä sisältävää inhalaattoria, koska MART -inhalaattoria voidaan käyttää myös hätätapauksissa.

Kun oireet ovat vaikeat, käyttäjä voi nostaa annostuksen maksimitasolle, mikäli näin on sovittu hoitavan lääkärin kanssa.

Tämän tyyppistä lääkitystä on saatavilla Symbicort SMART sekä Fostair MART Regime -tuotemerkeiltä.

Millaisia erilaisia inhalaatiolaitteilla on tarjolla?

Inhalaatiolaitteita on monentyyppistä tarjolla. Laitteet on rakennettu siten, että juuri oikea annosmäärä saavuttaa ilmatiehyet mahdollisimman tehokkaasti. Kaikki laitteet eivät välttämättä sovellu jokaiselle. Siksi on tärkeää käydä säännöllisissä astmakontrolleissa, jotta lääkäri voi tarkistaa oikeanlaisen tekniikan käytön lääkettä otettaessa.

  • Mitatun annoksen inhalaattori (MDI)

Yksi tyypillisimmin määrätyistä astmainhalaattoreista on mitatun annoksen inhalaattori (MDI), joka yleisesti tunnetaan myös nimellä “astmapiippu”.

Piipusta on saatavilla yksittäinen annos, joka hengitetään sisään joko sumutteena tai aerosoleina. Annos kulkeutuu hengitysteihin piipun sisältämän turvallisen ponnekaasun avulla.

Lääkettä vapautuu aerosolikammiosta painamalla inhalaattorin yläosaa alaspäin. Jotta saisi sisäänhengitettyä oikean annosmäärän, on osattava hengittää, ja tehdä painallus oikea-aikaisesti. Tämä voi osalle osoittautua hankalaksi, jolloin lääkäri saattaa päätyä määräämään erityyppisen inhalaattorin tai tilanjatkeen inhalaattorin lisäosaksi. (Lisätietoja asiasta seuraavissa kappaleissa).      

  • Sisäänhengityksen voimasta annosteleva inhalaattori (BAI)

Saatavilla on myös automaattisesti sisäänhengityksen voimasta annostelevia inhalaatiosumutteita.

Hengityksen voimasta aktivoituvia inhalaattoreita on saatavilla mitatun annoksen muodossa, joka sisäänhengitetään normaalisti.

Laitteita on saatavilla myös jauheannoksen (DPI) muodossa, joka normaalisti vaatii hieman voimakkaampaa sisäänhengitystä, jotta oikea määrä annosta kulkeutuu keuhkoihin.   

  • Tilanjatkeen käyttö:

Tilanjatketta käytetään yhdessä mitatun annoksen inhalaattorin kanssa helpottamaan oikean annoksen sisäänhengittämistä.

Jotkut MDI inhalaattorin käyttäjät saattavat kokea vaikeaksi oikea-aikaisen hengittämisen ja painalluksen yhdistämisen. Tämä johtaa siihen, että he eivät onnistu hengittämään oikeaa määrää lääkettä keuhkoihinsa.

Tilanjatke on tyhjä muovinen osa, joka yhdistetään inhalaattoriin toisesta osasta ja jossa on suukappale vastakkaisella puolella. Tilanjatkeen avulla lääke kerääntyy tyhjään osaan ja auttaa käyttäjää hengittämään normaalisti.

Tilanjatketta käyttäessä ajoitus ja nopeus ei ole yhtä tärkeää. Tästä syystä laite on käytännöllinen lapsille. Tilanjatke mahdollistaa koko lääkeannoksen hengittämisen keuhkoihin ilman, että se osuu kurkunpäähän tai imeytyy muualle kehoon.

Tämän lisäksi on myös huomattu, että tilanjatkeen käyttö vähentää ei-toivottujen sivuvaikutusten, kuten suun hiivasienitulehduksen mahdollisuutta.

  • Sumuttimet:

Sumutin on laite, joka muuttaa nestemäisen lääkkeen hengitettäväksi höyryksi.

Sumuttimia käytetään pääasiallisesti sairaaloissa, jolloin on mahdollista annostella suuri annosmäärä uupuneelle ja hengitysvaikeuksista kärsivälle, astmakohtauksen saaneelle henkilölle. Sumuttimia voidaan käyttää yhdessä kasvomaskin kanssa, jolloin oikeanaikainen hengittäminen ja painallus ei ole tarpeellista.

Tämä hoitomuoto ei ole enää yleinen, koska tutkimukset ovat osoittaneet tilanjatkeen käyttämisen olevan yhtä tehokasta.

Jokaista yllämainittua lääkintätapaa käytettäessä on tärkeää noudattaa lääkärin ohjeistusta sekä käyttää oikeaa tekniikkaa.

Noudattamalla lääkärin antamia ohjeita, saa irti kaiken mahdollisen hyödyn lääkkeestä, sekä sivuoireiden mahdollisuus vähenee.

Kun paras mahdollinen lääkitys on löytynyt, hiomalla omaa inhalaattorin käyttötekniikkaa sekä käymällä säännöllisissä lääkärintarkastuksissa, on mahdollista hallita astmaa niin, että se ei haittaa normaalia päivittäistä elämää.

Käy katsomassa astma -sivumme, josta löydät lisätietoja tarjoamistamme lääkkeistä.

 

Sivu on viimeksi tarkastettu:  28.11.2019