Astman oireita aiheuttaa tulehdus keuhkoputkissa, jotka kuljettavat ilmaa keuhkoihin.

Kun keho on kontaktissa laukaisijoiden, kuten allergeenien, infektioiden ja tiettyjen ympäristöärsykkeiden, kanssa, ilmatiet ärsyyntyvät ja tulehtuvat aiheuttaen rajoitetun ilmavirran.

Kaventuneisiin hengitysteihin liittyvät oireet kuten hengenahdistus, yskä, hengityksen vinkuminen ja tiukka rintakehä.

Mikä aiheuttaa astmaa?

Suoraa astman aiheuttamaa syytä ei vielä täysin ymmärretä. On olemassa lukuisia teorioita, jotka yhdistävät sen sekä geeneihin että ympäristöömme. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kärsit todennäköisemmin astmasta, jos:

  • perheessäsi on astmaa
  • sinulla on diagnosoitu ekseema
  • synnyit ennenaikaisesti ja tarvitsit hengityslaitetta
  • äitisi tupakoi raskaana ollessaan
  • synnyit alipainoisena
  • tai jos altistuit lapsena tupakansavulle.

15. ikävuoteen saakka astman kehittyminen on yleisempää pojilla kuin tytöillä.

Murrosiän jälkeen vaivasta kärsivät pääsääntöisesti aikuiset naiset, koska se on usein seurausta muuttuvista hormonitasoista menopaussin aikana.

Astma yleensä tapahtuu, kun joku, jolla on geneettinen alttius taudille, joutuu kosketuksiin allergisen laukaisijan kanssa, joka aiheuttaa hengitysteiden ahtautta.

WHO arvioi, että alttius astmalle on puoliksi geenien ja puoliksi ympäristötekijöiden aiheuttama.

Ympäristö ja astma

Se, missä ja miten elämme voi vaikuttaa astman kehittymisen todennäköisyyteen.

Astma on hyvin yleinen sairaus läntisessä yhteiskunnassa ja se jatkaa kasvuaan.

Yhdistelmä sisä- ja ulkoympäristötekijöitä voi johtaa allergisiin astmareaktioihin. Näihin kuuluvat ilmansaasteet, eläinten hilse, pylypunkit, savu ja home.

Ympäristöön liittyvien tekijöiden huomioiminen on tärkeää, kun pyritään parantamaan astmasta kärsivien terveyttä.

Tutkimukset osoittavat, että astma on harvinaisempaa maaseudulla, jossa lapset ovat todennäköisemmin kontaktissa maatilan eläinten ja loisten kanssa.

Nämä löydökset tukevat hygieniateoriaa , jonka mukaan altistuminen erilaisille mikro-organismeille lapsuudessa vaikuttaa myönteisesti lapsen immuniteetin kehittymiseen astmalle ja muille allergisille sairauksille.

Geenit ja astma

Ymmärrys astman ja geenien yhteydestä parantuu vuosi vuodelta.

Genominlaajuisia assosiaatiotutkimuksia (GWAS) tehdään jatkuvasti selvittämään geenien ja astman yhteyttä. Tutkimukset pyrkivät tunnistamaantietyt geenit, jotka tekevät henkilön alttiiksi tälle sairaidelle.

Joissain perheissä astmaa esiintyy laajasti. Tämä johtuu siitä, että lapset voivat periä astman vanhemmiltaan. Koska geenit ovat erittäin vaikuttava tekijä astman kehittymisessä, saatat alttius astmalle olla jo syntyessä.

Tähän mennessä jopa sadan geenin on tunnistettu ylevan yhteydessä astmaan.

Geenit voidaan kategorisoida: onko henkilöllä altistavia geenejä, vaikuttavatko ne sairauden vaikeuteen, onko niillä vaikutusta lääkkeen tehoon tai muuttavatko ne keuhko- tai immuunitoimintoja.

Mikä voi pahentaa astmaoireita?

On tärkeää pitää astma mahdollisimman hyvin kontrollissa astmakohtausten ja mahdollisen sairaalaan joutumisen todennäköisyyden minimoimiseksi.

Astmaoireet todennäköisesti pahenevat, jos lääkkeitä ei oteta lääkärin ohjeiden mukaisesti. Etenkin hoitavia lääkkeitä tulee käyttää annettujen ohjeiden mukaisesti. Säännöllinen käyttö auttaa kehoa hallitsemaan alkavia mahdollisesti vaarallisten allergeenien aiheuttamia reaktioita.

Säännöllisten lääkärikäyntien välttäminen voi olla terveydelle haitallista.

Lääkärille tai sairaanhoitajalle ajan varaaminen erityisesti astmaoireiden tarkistamiseksi antaa sinulle mahdollisiiden keskustella, miten astma vaikuttaa päivittäiseen elämääsi. Se myös antaa lääkärille mahdollisuuden arvioida lääkityksesi ja tarkistaa, että saat parasta mahdollista hoitoa sairauteesi.

Lääkäri saattaa myös suositella astmasta kärsivien ylläpitämään normaalia painoa, koska ylipainoisuus on yhdistetty astmaoireiden lisääntymiseen.

Onko mahdollista ehkäistä astmaan sairastumista?

Valitettavasti astman ennaltaehkäisyyn ei tällä hetkellä ole keinoja.

Jos olet altis geneettisen koostumuksen vuoksi ja joudut kosketukseen aineen kanssa, joka aiheuttaa hyperreaktiivisen reaktion, on erittäin todennäköistä, että sinulle diagnosoidaan astma.

Vuosien kuluessa astma voi parantua tai pahentua usean kerran lukuisista syistä johtuen.

Voit lisätä oireettoman elämän todennäköisyyttä pitämällä huolta itsestäsi. Tähän kuuluu terveydestä huolehteminen, kunnossa pysyminen, sairauksien välttäminen, jos mahdollista, lääkkeiden käyttö lääkärin ohjeiden mukaisesti ja tupoakoinnin lopettaminen, säännölliset lääkärikäynnit ja flunssarokotteen ottaminen.

Astmalääkkeitä käyttämällä ja ympäristötekijät huomioon ottamalla astmaatikot voivat hoitaa sairauttaan turvalliselle tasolle.

Sivu on viimeksi tarkastettu:  29.09.2017